تولدم مبارک 😉
عکس بلند

تولدم مبارک 😉

۳ هفته پیش
3K
نمیشود... که در کوچه های ” اردیبهشت “ تنها قدم زد ! خودت را زود برسان .. تولدم مبارک 😉

نمیشود... که در کوچه های ” اردیبهشت “ تنها قدم زد ! خودت را زود برسان .. تولدم مبارک 😉

۳ هفته پیش
3K
دلتنگم لبخند دروغکی چرا؟ خوب نیستم مثل قرصی که نیمه شب، بدون آب گیر می‌کند گیر کرده‌ام در گلوی زندگی کاش می‌توانستم راحت حرف بزنم چیزی بگویم از دلتنگی میان آدم‌های این اتاق مجازی فقط ...

دلتنگم لبخند دروغکی چرا؟ خوب نیستم مثل قرصی که نیمه شب، بدون آب گیر می‌کند گیر کرده‌ام در گلوی زندگی کاش می‌توانستم راحت حرف بزنم چیزی بگویم از دلتنگی میان آدم‌های این اتاق مجازی فقط می‌گویم دلتنگم این سکوت را دوست دارم لال بودن را ترجیح می‌دهم وقتی کسی نیست ...

۳۱ فروردین 1397
4K
Behrooz66: مگر این کشور صاحب زمان نیست شکاف این طبقات از بر چیست یکی میلیارد باشد پول جیبش یکی شرمنده از فرزند و خویشش یکی در اوج ثروت اوج لذت یکی در قعر بدبختی و ...

Behrooz66: مگر این کشور صاحب زمان نیست شکاف این طبقات از بر چیست یکی میلیارد باشد پول جیبش یکی شرمنده از فرزند و خویشش یکی در اوج ثروت اوج لذت یکی در قعر بدبختی و ذلت یکی دائم سفرهای به خارج یکی لنگ همین خرج و مخارج یکی ته چین ...

۹ فروردین 1397
6K
به خدا قسم... نمیشه کسی رو با چنگ دندون نگه داشت شرط موندن گیر بودن دله ...

به خدا قسم... نمیشه کسی رو با چنگ دندون نگه داشت شرط موندن گیر بودن دله ...

۶ فروردین 1397
4K
گاهی هم باید ماند تا شیرین شدن زندگی دو نفره را یک بار دیگر تجربه کرد ماندن جرات می خواهد ماندن صبر ، گذشت و فداکاری می خواهد ماندن

گاهی هم باید ماند تا شیرین شدن زندگی دو نفره را یک بار دیگر تجربه کرد ماندن جرات می خواهد ماندن صبر ، گذشت و فداکاری می خواهد ماندن " عشق " می خواهد ...!

۵ فروردین 1397
9K
@Behrooz66

@Behrooz66

۴ فروردین 1397
3K
در سال جدید برایتان 12ماه عشق 52هفته آسایش 365روزخوشبختی 8760ساعت سلامتی آرزو مندم..... نوروزتان مبارک. با احترام:Behrooz66

در سال جدید برایتان 12ماه عشق 52هفته آسایش 365روزخوشبختی 8760ساعت سلامتی آرزو مندم..... نوروزتان مبارک. با احترام:Behrooz66

۱ فروردین 1397
5K
@Behrooz66

@Behrooz66

۲۶ اسفند 1396
5K
عمو نوروز نیا اینجا که این خونه عزا داره پدر خرج یه سال قبله شب عیدو بدهکاره چشای مادر از سرخی مث ماهی هفت سینن که از بس تر شدن دائم دیگه کم کم نمیبینن ...

عمو نوروز نیا اینجا که این خونه عزا داره پدر خرج یه سال قبله شب عیدو بدهکاره چشای مادر از سرخی مث ماهی هفت سینن که از بس تر شدن دائم دیگه کم کم نمیبینن برادر گم شده پشت سرنگای فراموشی تن خواهر شده پرپر توو بازار هم آغوشی تووی ...

۲۵ اسفند 1396
5K
سلام به تمام دوستان ...🤗😊

سلام به تمام دوستان ...🤗😊

۲۴ اسفند 1396
4K
از گذشته ات برایم نگو من عاشقم کمی هم دیوانه در تصورم هیچ نامحرمی دستانت را تا به حال لمس نکرده نمیدانم گذشته ات را نمیدانم روز هایی که من نبودم،چشده... اما اگر بوده اگر ...

از گذشته ات برایم نگو من عاشقم کمی هم دیوانه در تصورم هیچ نامحرمی دستانت را تا به حال لمس نکرده نمیدانم گذشته ات را نمیدانم روز هایی که من نبودم،چشده... اما اگر بوده اگر آغوشی آرامت کرده اگر دستی دستت را گرفته و اگر بوسه ای،حواست را ربوده چیزی ...

۲۴ دی 1396
6K
#Behrooz66

#Behrooz66

۱۴ دی 1396
6K
پای بند قفسم باز و پر بازم نیست سر گل دارم و پروانه ی پروازم نیست گل به لبخند و مرا گریه گرفته ست گلو چون دلم تنگ نباشد که پر بازم نیست

پای بند قفسم باز و پر بازم نیست سر گل دارم و پروانه ی پروازم نیست گل به لبخند و مرا گریه گرفته ست گلو چون دلم تنگ نباشد که پر بازم نیست

۲۸ آذر 1396
14K
دکتر شریعتی... گاهی گمان نمیکنی ولی میشود گاهی نمی شود که نمی شود! گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست! گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود! گاهی گدای گدایی و بخت یار نیست! گاهی ...

دکتر شریعتی... گاهی گمان نمیکنی ولی میشود گاهی نمی شود که نمی شود! گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست! گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود! گاهی گدای گدایی و بخت یار نیست! گاهی تمام شهر گدای تو می شود

۱۹ آذر 1396
5K
این روزها خوابم نمی آید فقط میخوابم که بیدار نباشم... تا نبینم؛ نشنوم؛ حس نکنم... بی مهری ها را ؛ دورویی هارا ؛ سردی ها را ؛ بی عاطفه گی ها را... #Behrooz66

این روزها خوابم نمی آید فقط میخوابم که بیدار نباشم... تا نبینم؛ نشنوم؛ حس نکنم... بی مهری ها را ؛ دورویی هارا ؛ سردی ها را ؛ بی عاطفه گی ها را... #Behrooz66

۴ آذر 1396
5K
نیازمندِ #یه حسِ قوی به اسم ِ #آرامش هستم .. #Behrooz66

نیازمندِ #یه حسِ قوی به اسم ِ #آرامش هستم .. #Behrooz66

۲۶ آبان 1396
10K
#Behrooz66

#Behrooz66

۲۱ آبان 1396
12K
دعا چیست؟ طلب نیاز از درگاهِ بی نیاز التماس دعا چیست؟ خوبانِ خدا را واسطه قراردادن به درگاهِ آن بی نیاز پس ای خوبِ خدا التماس دعا التماس دعا...

دعا چیست؟ طلب نیاز از درگاهِ بی نیاز التماس دعا چیست؟ خوبانِ خدا را واسطه قراردادن به درگاهِ آن بی نیاز پس ای خوبِ خدا التماس دعا التماس دعا...

۱۳ آبان 1396
8K
یک منو یکصد هزاران درد نو هشت من جامانده پیش نه گرو هرکجا مخفی شدم ازدست درد بازهم اندوه جایم داده لو حاصل عمر مرا آتش زدند نارفیقانم به هنگام درو راست میگفتی پدر حق ...

یک منو یکصد هزاران درد نو هشت من جامانده پیش نه گرو هرکجا مخفی شدم ازدست درد بازهم اندوه جایم داده لو حاصل عمر مرا آتش زدند نارفیقانم به هنگام درو راست میگفتی پدر حق من است گفته بودی با رفیق بد نرو بد نصیبم گشته از بد کاشتن کی ...

۱۲ آبان 1396
7K