وقتی عصبی میشه

وقتی عصبی میشه

۱۵ دی 1396
13K
جیمی

جیمی

۱۵ دی 1396
9K
جیمی خان

جیمی خان

۹ دی 1396
13K
ساپورت جدید😂

ساپورت جدید😂

۱ دی 1396
13K
http://dl.payamneshan.com/index.html?m=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7&m0=220..&m1=505&m2=21-21%2040051-01-9&m3=0&m4=3&m5=0%2F0lo2jg939bj.p&m6=000111&m7=ffffff&m8=%D8%B4%20%D9%85%20%D9%87%D8%B4%D8%B1%D9%86%20%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AE%D8%AF%D9%88%20%D8%AB%20%D8%B3%D9%87%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%A8%20%DB%8C%DB%8C%DB%8C%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%87%0A%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%84%D9%BE%D8%AA%20&m9=%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%88%20%D9%87%D8%A8%D9%86%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D8%B4%20%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%20%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%20%D9%84%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%0A%D8%A8%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1&m10=0&m11=3&m12=0%2FaeMhanahbYlam35HmdazriSaead.p&m14=frwrieok&m15=0&m19=0&m20=fa&u=yon_yaldacard5 می خواستم اولین نفری باشم که یلدا را بهتون تبریک میگم بزنید روش ببینید چه اتفاقی می افته

http://dl.payamneshan.com/i... می خواستم اولین نفری باشم که یلدا را بهتون تبریک میگم بزنید روش ببینید چه اتفاقی می افته

۲۵ آذر 1396
18K
‏فندک سنگی ها یه قانونی پیش خودشون دارن که میگه

‏فندک سنگی ها یه قانونی پیش خودشون دارن که میگه " هرگز با حرکت اول روشن نشو"

۱۶ آذر 1396
10K
سلامتے اعتـ💔ـمادے ڪہ تَرَڪ خــ😔ـــورد

سلامتے اعتـ💔ـمادے ڪہ تَرَڪ خــ😔ـــورد

۱۵ آذر 1396
15K
قوی کسی است که نه منتظر می ماند خوشبختش کنند نه اجازه می دهد بدبختش کنند . . . 👤

قوی کسی است که نه منتظر می ماند خوشبختش کنند نه اجازه می دهد بدبختش کنند . . . 👤

۱۲ آبان 1396
16K
قشنگترین لحظات راکسی به تو می دهد که بتواندغمگین ترین لحظات را از تو بگیرد...

قشنگترین لحظات راکسی به تو می دهد که بتواندغمگین ترین لحظات را از تو بگیرد...

۱۲ آبان 1396
16K
یڪـ روز ... مـن سڪـوتـــــ خـواهــم ڪـرد و تـو آن روز بـراے اولیــن بـار مفهـوم

یڪـ روز ... مـن سڪـوتـــــ خـواهــم ڪـرد و تـو آن روز بـراے اولیــن بـار مفهـوم "دیـر شـدن" را خـواهـے فهمیـد !!! 💎

۱۲ آبان 1396
17K
بعضی ها آن قدر به دیگران وفادارند که به خودشان خیانت می کنند ! 👤

بعضی ها آن قدر به دیگران وفادارند که به خودشان خیانت می کنند ! 👤

۱۲ آبان 1396
16K
پیر شدم و ارزو به دل که بچم بهم بگه بابا بستنی میخوام 😂

پیر شدم و ارزو به دل که بچم بهم بگه بابا بستنی میخوام 😂

۱۱ آبان 1396
16K
پشت سکوت ، هر کسی یک نفر هست که دائما درونش فریاد نمیکشد ! 👤

پشت سکوت ، هر کسی یک نفر هست که دائما درونش فریاد نمیکشد ! 👤

۱۱ آبان 1396
15K
یک نفر یک خبر از عشق ندارد بدهد؟ 💭

یک نفر یک خبر از عشق ندارد بدهد؟ 💭

۱۱ آبان 1396
14K
When our memories outweigh our dreams, we have really grown old. هر موقع سنگینی بار خاطرات از رویاهایمان بیشتر شود، اون موقعس که دیگه واقعا پیر شده ایم :)

When our memories outweigh our dreams, we have really grown old. هر موقع سنگینی بار خاطرات از رویاهایمان بیشتر شود، اون موقعس که دیگه واقعا پیر شده ایم :)

۱۱ آبان 1396
14K
دلتنگ ‌یک درد دلم ! یک حرف ساده چیزی که پایانش پشیمانی نباشد ... 👤

دلتنگ ‌یک درد دلم ! یک حرف ساده چیزی که پایانش پشیمانی نباشد ... 👤

۱۱ آبان 1396
17K
بہ پستاݦ نڳاہ نڪن😒 بیشٺر از اوڹ ڪہ فڪرشو ڪنی🤔 داغونم 😔💔 😔💔

بہ پستاݦ نڳاہ نڪن😒 بیشٺر از اوڹ ڪہ فڪرشو ڪنی🤔 داغونم 😔💔 😔💔

۱۱ آبان 1396
17K
مِنِطِقِیِ تِرِیِنِ آِدِمِ دِنِیِاِ هِمِ ِکِهِ بِاِشِیِ یِهِ وِقِتِیِ یِهِ جِاِیِیِ ِعِقِلِتِ جِلِوِ دِلِتِ کِمِ مِیِاِرِهِ...💔 ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌💔

مِنِطِقِیِ تِرِیِنِ آِدِمِ دِنِیِاِ هِمِ ِکِهِ بِاِشِیِ یِهِ وِقِتِیِ یِهِ جِاِیِیِ ِعِقِلِتِ جِلِوِ دِلِتِ کِمِ مِیِاِرِهِ...💔 ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌💔

۱۱ آبان 1396
16K
آموخته‌ام که وابسته نباید شد ، نه به هیچ کس نه به هیچ رابطه‌ای ؛ و این لعنتی نشدنی ترین کاری بود که آموخته‌ام ... 👤

آموخته‌ام که وابسته نباید شد ، نه به هیچ کس نه به هیچ رابطه‌ای ؛ و این لعنتی نشدنی ترین کاری بود که آموخته‌ام ... 👤

۱۰ آبان 1396
15K
بتَـــــرس از اونــــی کـه ... دلــشو شـکوندی و سـکوت کرد اون حَـــــرفاشو بـه خـدا گفت😔✌️

بتَـــــرس از اونــــی کـه ... دلــشو شـکوندی و سـکوت کرد اون حَـــــرفاشو بـه خـدا گفت😔✌️

۱۰ آبان 1396
11K