kurd✌

bineshoonnn

دلخوش به جمع کردن یک مُشت آرزو
این شادی حقیر! همین است زندگی

چاوان جون تولدت مبارک❤ http://dl.kurdbeat.com/singers/halwest/Halwest%20-%20Piroz%20Be%20%5bKURDBEAT.com%5d.mp3

چاوان جون تولدت مبارک❤ http://dl.kurdbeat.com/sing...

۳۰ بهمن 1397
12K
بلندترین خیابانهای شهر را دوست دارم، باران ببارد و زوزه ی باد باشد و مِه، طول خیابان را قدم بزنم...هوایِ دل ابری باشد باران بهانه ی خوبیست.

بلندترین خیابانهای شهر را دوست دارم، باران ببارد و زوزه ی باد باشد و مِه، طول خیابان را قدم بزنم...هوایِ دل ابری باشد باران بهانه ی خوبیست.

۲۶ بهمن 1397
2K
آموختہ ام ڪہ یڪ انسان تنہا زمانے حق داردبہ دیگرے از بالا نگاه ڪند ڪہ بخواهد دستش را بگیرد تا روے پاے خود بایستد ! #گابریل_گارسیامارڪز

آموختہ ام ڪہ یڪ انسان تنہا زمانے حق داردبہ دیگرے از بالا نگاه ڪند ڪہ بخواهد دستش را بگیرد تا روے پاے خود بایستد ! #گابریل_گارسیامارڪز

۲۶ بهمن 1397
2K
گاهی که خاکستری می‌شوی تکلیفت را با خودت نمی‌دانی. هیچ چیز خوشحالت نمی‌کند، از چیزی هم نمی‌رنجی، فرقی ندارد که بعدش چه می‌شود. الکی به یک سایه‌ی خرامان پوشیده در رنگ نارنجی نگاه می‌کنی ..... ...

گاهی که خاکستری می‌شوی تکلیفت را با خودت نمی‌دانی. هیچ چیز خوشحالت نمی‌کند، از چیزی هم نمی‌رنجی، فرقی ندارد که بعدش چه می‌شود. الکی به یک سایه‌ی خرامان پوشیده در رنگ نارنجی نگاه می‌کنی ..... تا خیال کنی دنیا از حرکت باز نماند، صبر داشته باش. 🖋 #عباس_معروفی

۲۶ بهمن 1397
2K
-مردم اسیر سرگذشت شخصی‌شان‌اند. همه اعتقاد دارند هدف این زندگی پیروی از یک برنامه هست. کسی از خودش نمی‌پرسد که آیا این برنامه خود اوست یا شخص دیگری آن را برایش ریخته است... تجربه کسب ...

-مردم اسیر سرگذشت شخصی‌شان‌اند. همه اعتقاد دارند هدف این زندگی پیروی از یک برنامه هست. کسی از خودش نمی‌پرسد که آیا این برنامه خود اوست یا شخص دیگری آن را برایش ریخته است... تجربه کسب میکنند، خاطره می اندوزند، مال جمع می‌کنند و نظرات دیگران را بر دوش میکشند که ...

۲۶ بهمن 1397
2K
داشتن باور مثبت، مثل آب دادن به یک دانه است.. در ابتدا چیزی مشخص نمی شود؛ اما بعد از مدتی، میوه باور مثبت تان را خواهید چشید...

داشتن باور مثبت، مثل آب دادن به یک دانه است.. در ابتدا چیزی مشخص نمی شود؛ اما بعد از مدتی، میوه باور مثبت تان را خواهید چشید...

۲۶ بهمن 1397
2K
در هر جغرافیاے ڪه باشیم جہت ها تفاوتے ندارند ... تمام دامنہ های دلم رو بہ سمت خنده هاے توست !

در هر جغرافیاے ڪه باشیم جہت ها تفاوتے ندارند ... تمام دامنہ های دلم رو بہ سمت خنده هاے توست !

۲۶ بهمن 1397
2K
life is like a mirror It'll smile at you if you smile at it. زندگی مانند آینه است اگر به آن لبخند بزنی آن هم به تو لبخند خواهد زد.

life is like a mirror It'll smile at you if you smile at it. زندگی مانند آینه است اگر به آن لبخند بزنی آن هم به تو لبخند خواهد زد.

۲۶ بهمن 1397
2K
هرچه بیشتر می‌توانی از زندگی بگیر و تابع و بنده‌ی هیچکس نباش ... به خود تعلق داشتن : این است تمام رمز زندگی ... 👤 ایوان تورگنیف

هرچه بیشتر می‌توانی از زندگی بگیر و تابع و بنده‌ی هیچکس نباش ... به خود تعلق داشتن : این است تمام رمز زندگی ... 👤 ایوان تورگنیف

۲۶ بهمن 1397
2K
‌ دیرگاهیست که من در دل این شام سیاه پشت این پنجره، بیدار و خموش مانده ام چشم به راه همه چشم و همه گوش... #هوشنگ_ابتهاج

‌ دیرگاهیست که من در دل این شام سیاه پشت این پنجره، بیدار و خموش مانده ام چشم به راه همه چشم و همه گوش... #هوشنگ_ابتهاج

۲۶ بهمن 1397
2K
Don't change yourself so that other people will like you. Be yourself so that right people will love you... خودتو تغییر نده تادیگران ازت خوششون بیاد. خودت باش تاآدمای درست عاشقت بشن...

Don't change yourself so that other people will like you. Be yourself so that right people will love you... خودتو تغییر نده تادیگران ازت خوششون بیاد. خودت باش تاآدمای درست عاشقت بشن...

۲۶ بهمن 1397
2K