سماکورد✌

bineshoonnn

کاش عشق آدم ها
شبیه درخت های خرمالو بود
که در پاییز  تمامی 
برگ های شان 
از دست می رود
اما عشق شان به بار می نشیند
و زیبایی می آفریند...


‌‌‌

این حساب کاربری خصوصی میباشد