در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل وز آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما ...

در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل وز آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما ...

۵ دی 1398
31K
در کوی تو معروفم و از روی تو محروم گرگ دهن‌آلوده یوسف ندریده ، ما هیچ ندیدیم و همه شهر بگفتند افسانه مجنون به لیلی نرسیده ..

در کوی تو معروفم و از روی تو محروم گرگ دهن‌آلوده یوسف ندریده ، ما هیچ ندیدیم و همه شهر بگفتند افسانه مجنون به لیلی نرسیده ..

۱۰ دی 1398
40K
هر کجا صحبتی از اون میشه اول صحبت من ای کاشه میشه تسخیر کنه دلِ من رو هر کی اسمش شبیه اون باشه ..

هر کجا صحبتی از اون میشه اول صحبت من ای کاشه میشه تسخیر کنه دلِ من رو هر کی اسمش شبیه اون باشه ..

۹ دی 1398
30K
از این قصه رفتم که پایت وسط بود نماندم که تو، در میانه بمانی

از این قصه رفتم که پایت وسط بود نماندم که تو، در میانه بمانی

۱۱ دی 1398
37K
تورا با خیالت به دنیا سپردم خودم را به دست خودم چال کردم پس از تو نبودم اگرچه نمردم مرورم کن از خاطرت جا نمانم زمین مثل من آدم ماندن ندیده به پای گناهی نکرده ...

تورا با خیالت به دنیا سپردم خودم را به دست خودم چال کردم پس از تو نبودم اگرچه نمردم مرورم کن از خاطرت جا نمانم زمین مثل من آدم ماندن ندیده به پای گناهی نکرده نشستم کسی جز تو آن سیب من را نچیده تمرکز ندارم چه باید بگویم روایت ...

۱۱ دی 1398
41K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۱ دی 1398
3K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۱ دی 1398
3K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۱ دی 1398
3K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۱ دی 1398
3K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۱ دی 1398
3K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۱ دی 1398
3K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۱ دی 1398
3K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۱ دی 1398
3K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۱ دی 1398
4K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۱ دی 1398
4K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۱ دی 1398
4K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۱۱ دی 1398
4K
۱۶ آبان 1398
218
۲۱ آبان 1398
272