[شَبَحِ سْیاه‍ْ]

black_Ghost_10

[طرفدار سر سخت #سامان_جلیلي💜]
[kharim: @saha.81 💜🌠]

آدمی که شکاکه خودش انقده زیرابی رفته که فک میکنه همه مث اونن... :)) 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

آدمی که شکاکه خودش انقده زیرابی رفته که فک میکنه همه مث اونن... :)) 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ روز پیش
4K
‏‌‏بعضیا مثل آشغال میمونن ‏ سر وقت نزاریشون دم در گند میزنن به زندگیت :) ‏‌🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

‏‌‏بعضیا مثل آشغال میمونن ‏ سر وقت نزاریشون دم در گند میزنن به زندگیت :) ‏‌🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ روز پیش
4K
دلم اونی رو میخواد که همونجوری بهم اهمیت بدع که مستربین به اون عروسک خرسش اهمیت میده... :)💔 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

دلم اونی رو میخواد که همونجوری بهم اهمیت بدع که مستربین به اون عروسک خرسش اهمیت میده... :)💔 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ روز پیش
5K
پاییز بهونست، برگها از درخت خسته شده اند.. :)

پاییز بهونست، برگها از درخت خسته شده اند.. :)

۳ روز پیش
4K
یک دختر باهوش ترجیح میده تنها باشه تا اینکه باهرکسی باشه:)🌈💜

یک دختر باهوش ترجیح میده تنها باشه تا اینکه باهرکسی باشه:)🌈💜

۲ هفته پیش
4K
توی این دنیا فقط یه قلبه که بخاطر تو میتپه! اونم قلب خودته :)💜

توی این دنیا فقط یه قلبه که بخاطر تو میتپه! اونم قلب خودته :)💜

۲ هفته پیش
3K
یه مدت که بگذره تازه میفهمی هیچکس بی دلیل دوست نداره☄ 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

یه مدت که بگذره تازه میفهمی هیچکس بی دلیل دوست نداره☄ 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ هفته پیش
5K
تو میتونی از من تقلید کنی اما هیچوقت نمیتونی من باشی(:💜 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

تو میتونی از من تقلید کنی اما هیچوقت نمیتونی من باشی(:💜 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ هفته پیش
6K
بعضیام خطشون اعتباریه ولی نامردیشون دائمیه❤️👌 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

بعضیام خطشون اعتباریه ولی نامردیشون دائمیه❤️👌 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ هفته پیش
5K
وقتی میگی هستم باهات! تا تهش بمون؛ نه تا جاهای خوبش (: 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

وقتی میگی هستم باهات! تا تهش بمون؛ نه تا جاهای خوبش (: 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ هفته پیش
5K
با کسی باش که روحت رو روشن کنه حتی در تاریک‌ترین روزها🌕 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

با کسی باش که روحت رو روشن کنه حتی در تاریک‌ترین روزها🌕 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ هفته پیش
6K
هیچوقت نمیخوام بفهمم که نداشتنِ «تو» تویِ زندگیم چه شکلیه...🔥 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

هیچوقت نمیخوام بفهمم که نداشتنِ «تو» تویِ زندگیم چه شکلیه...🔥 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ هفته پیش
5K
به دنبال کسی باش : که در خلوتش با کس دیگر نباشد ...!(:🔥☄ 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

به دنبال کسی باش : که در خلوتش با کس دیگر نباشد ...!(:🔥☄ 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ هفته پیش
5K
اینقدر بد میشم تا همه ولم کنن؛ حالا هرکی که موند واسش بهترین میشم:)💚 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

اینقدر بد میشم تا همه ولم کنن؛ حالا هرکی که موند واسش بهترین میشم:)💚 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ هفته پیش
5K
➰خانم ها شماها ملکه هستین که واسه یک پادشاه بوجود اومدین.💛 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

➰خانم ها شماها ملکه هستین که واسه یک پادشاه بوجود اومدین.💛 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ هفته پیش
5K
بعضیا رو از زندگیت میندازی بیرون تو خواب میان سراغت :)❤️🌕 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

بعضیا رو از زندگیت میندازی بیرون تو خواب میان سراغت :)❤️🌕 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ هفته پیش
5K
لاشی بودن که دیگه فاز برداشتن نداره !😅 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

لاشی بودن که دیگه فاز برداشتن نداره !😅 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ هفته پیش
5K
-‏بعضی وقتا، نگه داشتن بیشتر از رها کردن بهت آسیب میزنه!💜

-‏بعضی وقتا، نگه داشتن بیشتر از رها کردن بهت آسیب میزنه!💜

۳ هفته پیش
4K
‏از همه بیشتر به اینایی میخندم که فک میکنن 'خدافظ' گفتنشون ناراحتم میکنه((:😏 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

‏از همه بیشتر به اینایی میخندم که فک میکنن 'خدافظ' گفتنشون ناراحتم میکنه((:😏 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ هفته پیش
5K
یه روز برایِ پیدا کردنم زندگیتو بهم میریزی ... :)🔥 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

یه روز برایِ پیدا کردنم زندگیتو بهم میریزی ... :)🔥 🌿 T.me/GlassHeart10 🌿

۳ هفته پیش
4K