بچه ها من تااااا ۱۶ خرداد به ویس نمیام اگه هم بیام پست نمیزارم خیلی دوستون دارم بوس بای😘🤗😊😜

بچه ها من تااااا ۱۶ خرداد به ویس نمیام اگه هم بیام پست نمیزارم خیلی دوستون دارم بوس بای😘🤗😊😜

17 ساعت پیش
2K
بچه هاااا کسی هست زر بزنیم؟!🤔(بچه هااا من گناه دارم بیاین دیگهههه)😢

بچه هاااا کسی هست زر بزنیم؟!🤔(بچه هااا من گناه دارم بیاین دیگهههه)😢

1 روز پیش
3K
(کامنت) خودم فروردین😂

(کامنت) خودم فروردین😂

1 روز پیش
4K
تو روحت😂

تو روحت😂

2 روز پیش
3K
شماها که قیافمو ندیدین اگه میخواین ببینین باید برین آخرین پست آخر آخرا😂😂ایشالا پیداش میکنی ، بعدم کامنت یادتون نرهههههههه😜

شماها که قیافمو ندیدین اگه میخواین ببینین باید برین آخرین پست آخر آخرا😂😂ایشالا پیداش میکنی ، بعدم کامنت یادتون نرهههههههه😜

2 روز پیش
4K
😂😂:/

😂😂:/

2 روز پیش
3K
2 روز پیش
4K
از سر بیکاری😐❢💛

از سر بیکاری😐❢💛

2 روز پیش
4K
シ

3 روز پیش
4K
ید خیانتـ کنیـ تا دیوانهـ اتـ باشنـ ... باید دروغ بگیـ تا همیشهـ تو فکرتـ باشنـ ... باید همهـ رنگیـ رو عوضـ کنیـ تا دوستـ داشتهـ باشنـ . اگهـ خوبیـ ...اگهـ با وفاییـ ...اگهـ یهـ ...

ید خیانتـ کنیـ تا دیوانهـ اتـ باشنـ ... باید دروغ بگیـ تا همیشهـ تو فکرتـ باشنـ ... باید همهـ رنگیـ رو عوضـ کنیـ تا دوستـ داشتهـ باشنـ . اگهـ خوبیـ ...اگهـ با وفاییـ ...اگهـ یهـ رنگیـ ... همیشهـ تنهاییــــــــــ ...!!! اینـ روزها تنـــها بودنـ بهایـ آدمـ بودنـ استـ . .

3 روز پیش
3K
آقایون در جریان باشیـــــد😄

آقایون در جریان باشیـــــد😄

3 روز پیش
4K
به به عجب زن کد بانویی😂آقایون داداشام گفته باشم قبل از ازدواج یه کلاس رزمی برید با تشکر😄

به به عجب زن کد بانویی😂آقایون داداشام گفته باشم قبل از ازدواج یه کلاس رزمی برید با تشکر😄

4 روز پیش
5K
خوشا ... :)

خوشا ... :)

4 روز پیش
4K
یوهاهاهاها😄💋

یوهاهاهاها😄💋

4 روز پیش
7K
(:

(:

5 روز پیش
4K
با من بحث نکنید😄

با من بحث نکنید😄

5 روز پیش
4K
😂😂😂😂

😂😂😂😂

5 روز پیش
3K
نمیدونم چرا😂😂😂😘

نمیدونم چرا😂😂😂😘

5 روز پیش
4K
یو هاهاها بگید ببینم

یو هاهاها بگید ببینم

5 روز پیش
8K
زوووووووود😀

زوووووووود😀

5 روز پیش
5K