نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دسته بندی: در شهر

برترین های این دسته
1 ساعت پیش
184
1 ساعت پیش
191
1 ساعت پیش
195
1 ساعت پیش
196
1 ساعت پیش
198
1 ساعت پیش
199
!!!!!!!(((((((///////)))))))

!!!!!!!(((((((///////)))))))

2 ساعت پیش
335
بِهـ دِݪـ نَگیرخُدا اَمادُنیاتـ،قَشَنگ نَبود😔

بِهـ دِݪـ نَگیرخُدا اَمادُنیاتـ،قَشَنگ نَبود😔

3 ساعت پیش
289
7 ساعت پیش
614
7 ساعت پیش
722
7 ساعت پیش
703
7 ساعت پیش
709
7 ساعت پیش
688
روزتون قبول

روزتون قبول

8 ساعت پیش
632
بی تو مگر دیگر برایم حال مانده ای آسمان خواهان تو بی بال مانده میخواهمت اما نمیدانم کجایی چون نامه که در حسرت ارسال مانده تقسیم کرده باخودش تنهایی ام را آن بطری تنها که ...

بی تو مگر دیگر برایم حال مانده ای آسمان خواهان تو بی بال مانده میخواهمت اما نمیدانم کجایی چون نامه که در حسرت ارسال مانده تقسیم کرده باخودش تنهایی ام را آن بطری تنها که در یخچال مانده از برف تفرش کمتری ؟؟یادت می آید؟؟ از سال پیش این برف ...

8 ساعت پیش
1K
8 ساعت پیش
538
8 ساعت پیش
518
این رفیقم میگه خوشگلم راست میگه

این رفیقم میگه خوشگلم راست میگه

9 ساعت پیش
1K
عاقلی بودم به عشق یار دیوانه شدم آشنائی یافتم ازخویش بیگانه شدم رشتهٔ شمع وجودم آتش عشقش بسوخت عارفانه با خبر از ذوق پروانه شدم آمدم رندانه در کوی خرابات مغان جام می را نوش ...

عاقلی بودم به عشق یار دیوانه شدم آشنائی یافتم ازخویش بیگانه شدم رشتهٔ شمع وجودم آتش عشقش بسوخت عارفانه با خبر از ذوق پروانه شدم آمدم رندانه در کوی خرابات مغان جام می را نوش کردم باز مستانه شدم مدتی با زاهدان در زاویه بودم مقیم چون ندیدم حاصلی دیگر ...

11 ساعت پیش
1K
11 ساعت پیش
964