نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دسته بندی: در شهر

برترین های این دسته
#مفهومی

#مفهومی

۴ هفته پیش
19K
کوچکترین کافه دنیا، قهوه خانه

کوچکترین کافه دنیا، قهوه خانه "حاج علی درویش" در بازار بزرگ تهران است. اینجا کمتر از 2 متر مربع است؛ میان گردشگران خارجی شهرت دارد و حتا در فهرست آثار ملی ثبت شده!

۴ هفته پیش
16K
باور نمیکنم خدا به کسی بگوید:

باور نمیکنم خدا به کسی بگوید: " نه...! " خدا فقط سه پاسخ دارد: ١- چشم.... ٢- یه کم صبر کن.... ٣- پیشنهاد بهتری برایت دارم.... همیشه در فشار زندگی اندوهگین مشو... شاید خداست که در آغوشش می فشاردت برای تمام رنجهایی که میبری صبر کن! صبر اوج احترام به ...

۴ هفته پیش
3K
تو فقط نگاه کن ...! من دور از چشم همه ، به قربان تمام دردهایت میروم ...!!! با لب هایم ... با چشمهایم ... با حرف حرف احوال پرسی هایم ... همین که ، چشمانت ...

تو فقط نگاه کن ...! من دور از چشم همه ، به قربان تمام دردهایت میروم ...!!! با لب هایم ... با چشمهایم ... با حرف حرف احوال پرسی هایم ... همین که ، چشمانت را داشته باشم کافیست ...!!!

۴ هفته پیش
7K
#در_شهر!

#در_شهر!

۴ هفته پیش
5K
۴ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
1K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂

۳ هفته پیش
3K
#City 🏭

#City 🏭

۴ هفته پیش
3K
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂

۳ هفته پیش
3K
#City 🏭

#City 🏭

۴ هفته پیش
857
꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂

۳ هفته پیش
3K
#City 🏭

#City 🏭

۴ هفته پیش
2K
#City 🏭

#City 🏭

۴ هفته پیش
804
۳ هفته پیش
2K
#City 🏭

#City 🏭

۴ هفته پیش
3K
#City 🏭

#City 🏭

۴ هفته پیش
3K
#City 🏭

#City 🏭

۴ هفته پیش
2K
#City 🏭

#City 🏭

۴ هفته پیش
787