نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دسته بندی: عاشقانه ها

برترین های این دسته
#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

۱۸ ثانیه پیش
26
مثلا وقتهایی که کار واجبی دارم وبا عجله صدایت می زنم...

مثلا وقتهایی که کار واجبی دارم وبا عجله صدایت می زنم... "جانم" ...؟ نگو...! حرفم رافراموش می کنم ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌••••● 💋💋💋💋💋💋

۱ دقیقه پیش
165
#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

۲ دقیقه پیش
216
#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

۲ دقیقه پیش
246
#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

۲ دقیقه پیش
263
#مچکرم ک دارمتون..😍 😍 😊

#مچکرم ک دارمتون..😍 😍 😊

۳ دقیقه پیش
302
#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

۳ دقیقه پیش
324
#مچکرم ک دارمتون..😍 😍 😊

#مچکرم ک دارمتون..😍 😍 😊

۳ دقیقه پیش
363
دوست داشتن از جایی شروع میشه که حاضری بخاطرش تغییر کنی ♥️ ♥️♥️

دوست داشتن از جایی شروع میشه که حاضری بخاطرش تغییر کنی ♥️ ♥️♥️

۴ دقیقه پیش
346
عشق واقعی پیدا نمیشه ... ساخته میشه 😌❤️

عشق واقعی پیدا نمیشه ... ساخته میشه 😌❤️

۴ دقیقه پیش
365
#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

۵ دقیقه پیش
453
#مچکرم ک دارمتون..😍 😍 😊

#مچکرم ک دارمتون..😍 😍 😊

۵ دقیقه پیش
458
#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

۵ دقیقه پیش
451
#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

۶ دقیقه پیش
581
#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

۶ دقیقه پیش
590
#پروفایل

#پروفایل

۶ دقیقه پیش
642
#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

#مچکرم ک هستین..😍 😍 😊

۷ دقیقه پیش
626
#مچکرم ک دارمتون..😍 😍 😊

#مچکرم ک دارمتون..😍 😍 😊

۷ دقیقه پیش
660
کاش باران بزند سبزه‌ها مست شوند باد غوغا بکند لای موهای بهار پیچکِ خاطره‌ات از تن پنجره‌ی فاصله بالا برود و به دندانِ دو دنیا و هزاران آدم گره‌ی ماندنِ #تو وا نشود... #پنجشنبه_۰۶_اردیبهشت_۱۳۹۷

کاش باران بزند سبزه‌ها مست شوند باد غوغا بکند لای موهای بهار پیچکِ خاطره‌ات از تن پنجره‌ی فاصله بالا برود و به دندانِ دو دنیا و هزاران آدم گره‌ی ماندنِ #تو وا نشود... #پنجشنبه_۰۶_اردیبهشت_۱۳۹۷

۷ دقیقه پیش
580
غم تو به من آموخت شعرها شکوفه‌های آدمند و بهار روزهایی‌ست که کسی را دوست‌تر می‌داری.. #پنجشنبه_۰۶_اردیبهشت_۱۳۹۷

غم تو به من آموخت شعرها شکوفه‌های آدمند و بهار روزهایی‌ست که کسی را دوست‌تر می‌داری.. #پنجشنبه_۰۶_اردیبهشت_۱۳۹۷

۸ دقیقه پیش
677