نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دسته بندی: عاشقانه ها

برترین های این دسته
۲ شهریور 1397
8K
آن روزها خانه ی مادربزرگ برای من بهشتی بی بدیل بود، وقتی پدربزرگ با مشتی پر از انجیرهای رسیده که شهد شیرینش در چشمانش موج میزد به سویم می آمد و به طرفم میگرفت دنیا ...

آن روزها خانه ی مادربزرگ برای من بهشتی بی بدیل بود، وقتی پدربزرگ با مشتی پر از انجیرهای رسیده که شهد شیرینش در چشمانش موج میزد به سویم می آمد و به طرفم میگرفت دنیا دو چندان زیبا بود، دلم برای انبار پر از تنقلاتش که با دستان خود محتویاتش ...

۲ شهریور 1397
6K
۲ شهریور 1397
4K
۲ شهریور 1397
4K
قدیم ها امن بود همه چیز امن بود دیوار ها کوتاه بود ، ولی امن بود قفل ها چفت و بست محکمی نداشت ،شاید یک طناب بود، ولی امن بود اصلا خراب بود ولی امن ...

قدیم ها امن بود همه چیز امن بود دیوار ها کوتاه بود ، ولی امن بود قفل ها چفت و بست محکمی نداشت ،شاید یک طناب بود، ولی امن بود اصلا خراب بود ولی امن بود عشق ها را که نگویم امن ترینشان ، حتما همین بود عشق های امن ...

۲ شهریور 1397
6K
۲ شهریور 1397
4K
۲ شهریور 1397
4K
۲ شهریور 1397
4K
۲ شهریور 1397
8K
۲ شهریور 1397
8K
۲ شهریور 1397
8K
۲ شهریور 1397
9K
۲ شهریور 1397
10K
خاک اگر باغ بهشتی شده باشد، بانو باز از آن میوه‌ی ممنوع نچینی که منم! شأنِ انگشت تو بالاتر از این هاست؛ بشوی دست از انگشترِ بی‌نقش و نگینی که منم

خاک اگر باغ بهشتی شده باشد، بانو باز از آن میوه‌ی ممنوع نچینی که منم! شأنِ انگشت تو بالاتر از این هاست؛ بشوی دست از انگشترِ بی‌نقش و نگینی که منم

۲ شهریور 1397
4K
آدمهای زیادی هستند که منتظر خوشبختی هستند، اما غافل از اینکه قانون طبیعت بر عکس است. این خوشبختی‌ است که منتظر ماست، زیرا ما خالق آن هستیم…

آدمهای زیادی هستند که منتظر خوشبختی هستند، اما غافل از اینکه قانون طبیعت بر عکس است. این خوشبختی‌ است که منتظر ماست، زیرا ما خالق آن هستیم…

۲ شهریور 1397
4K
۲ شهریور 1397
7K
۲ شهریور 1397
6K
Don't count on anything or anyone except yourself.

Don't count on anything or anyone except yourself.

۲ شهریور 1397
4K
وقتی عصبانیم میکنن و بهم میگن آروم باش دقیقا مثل این می مونه که به یه نفر شلیک کنن و بهش بگن خونریزی نکن!

وقتی عصبانیم میکنن و بهم میگن آروم باش دقیقا مثل این می مونه که به یه نفر شلیک کنن و بهش بگن خونریزی نکن!

۲ شهریور 1397
3K
۲ شهریور 1397
3K