نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دسته بندی: تاریخی

برترین های این دسته
۲ ساعت پیش
401
بازار قزوین ، یکی از باارزش ترین آثار به جای مانده معماری شهر قزوین از دوره صفویه است. قسمت اعظم بناهای کنونی آن دردوران قاجاریه ساخته شده است

بازار قزوین ، یکی از باارزش ترین آثار به جای مانده معماری شهر قزوین از دوره صفویه است. قسمت اعظم بناهای کنونی آن دردوران قاجاریه ساخته شده است

۸ ساعت پیش
1K
تاریخ کوتاه ایران – 30 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: در سال 709 پ.ز. ،

تاریخ کوتاه ایران – 30 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: در سال 709 پ.ز. ، "هنگامهء فرمانروائی شاهیخاندانهای گوناکون" به پایان رسید ، و هنگامهء فرمانروائی "شاهنشاهی آشور" بر سومریان {1} آغاز گردید (1)(2). این هنگامه تا سال 626 پ.ز. پایدار ماند (1)(2) . بار دیگر یادآوری می کنم که نرم افزار جئاکرون (2) ...

۹ ساعت پیش
1K
تاریخ کوتاه ایران – 29 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: در سال 985 پ.ز. ،

تاریخ کوتاه ایران – 29 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: در سال 985 پ.ز. ، "دومین پادشاهی کاسی ها{1}" به پایان رسید ، و "هنگامهء فرمانروائی شاهیخاندانهای گوناکون" آغاز گردید (1)(2). این هنگامه تا سال 710 پ.ز. پایدار ماند . رونهش (توجه) داشته باشید که در پژوهشپایهء نخست این فرسته (پست) ، بجای سرنام ...

۹ ساعت پیش
1K
تاریخ کوتاه ایران – 28 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1004 پ.ز. ،

تاریخ کوتاه ایران – 28 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1004 پ.ز. ، "دومین پادشاهی سرزمین دریائی " به پایان رسید ، و "دومین پادشاهی کاسی ها{1}" آغاز گردید (1)(2)(3). بار دیگر یادآوری می کنم که نرم افزار جئاکرون (3) ، همانگونه که در کارنگاره هایش (نقشه هایش) ، از "پادشاهی نخست ...

۱۰ ساعت پیش
1K
تاریخ کوتاه ایران – 27 (ویرایش 2) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1025 پ.ز. ،

تاریخ کوتاه ایران – 27 (ویرایش 2) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1025 پ.ز. ، "دومین پادشاهی سومری ایسین" به پایان رسید ، و "دومین پادشاهی سرزمین دریائی {1}" آغاز گردید (1)(2)(3). بار دیگر یادآوری می کنم که نرم افزار جئاکرون (3) ، همانگونه که در کارنگاره هایش (نقشه هایش) ، از ...

۱۰ ساعت پیش
1K
هبوط...ارزانی خودت ،بهشت و آن همه حوریان زشت...

هبوط...ارزانی خودت ،بهشت و آن همه حوریان زشت...

۲۳ ساعت پیش
16K
فرآوریشیوهء خویشفرمائی گرائی (از 11000 پ.ز تا 330 پ.ز.) (ویرایش 2) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: پس از اینکه در پیرامون سال 11000 پ.ز. {1} ، در جائی بنام

فرآوریشیوهء خویشفرمائی گرائی (از 11000 پ.ز تا 330 پ.ز.) (ویرایش 2) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: پس از اینکه در پیرامون سال 11000 پ.ز. {1} ، در جائی بنام "تپه آسیاب" ، در پدفراز (جنوب) شهر امروزی کرمانشاه ، فناوری نوسنگی برای نخستین بار در جهان پدید آمد ، کم کم نوآوری هائی فرجا ...

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
12K
#هانیه

#هانیه

۱ روز پیش
5K
باباکرم شخصی بوده ازلاتهای قدیم. به اسم رسمی کرم کریمی. قصاب محله بوده و همه از او حساب میبردند. وقتی از کوچه پس کوچه های محله گذر میکرد بچه های فقیر و یتیم و بیچاره ...

باباکرم شخصی بوده ازلاتهای قدیم. به اسم رسمی کرم کریمی. قصاب محله بوده و همه از او حساب میبردند. وقتی از کوچه پس کوچه های محله گذر میکرد بچه های فقیر و یتیم و بیچاره ای در طول مسیرش بودند که هر روزه به آنها کمک میکرد و با یک ...

۲ روز پیش
6K
تاریخ کوتاه ایران – 26 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1156 پ.ز. ، فرمانروائی کاسی ها {1} بر سومر به پایان رسید ، و از سال 1157 پ.ز. ،

تاریخ کوتاه ایران – 26 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1156 پ.ز. ، فرمانروائی کاسی ها {1} بر سومر به پایان رسید ، و از سال 1157 پ.ز. ، "مردوک کابیت" (1) از شاهیخاندان سومری "ایسین" ، توانست "دومین پادشاهی ایسین" را در قلمروی سومر ، پایه گذاری بنماید (2) (3) . ...

۲ روز پیش
5K
تاریخ کوتاه ایران – 25 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1195 پ.ز. ،

تاریخ کوتاه ایران – 25 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1195 پ.ز. ، "پادشاهی کاسی" {1} با شکست دادن "پادشاهی آشور" توانست قلمروی پیشین خود را بازپس بگیرد ، و گسترهء قلمروی "پادشاهی آشور" را بسیار کاهش دهد (1)(2)(3)(4). پژوهشپایه ها (منابع تحقیق): (1) http://geacron.com/home-en/ شیوه بکاربردن این نرم افزار آنستکه برای ...

۲ روز پیش
5K
تاریخ کوتاه ایران – 24 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: از سال 1290 تا 1233 پ.ز. ،

تاریخ کوتاه ایران – 24 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: از سال 1290 تا 1233 پ.ز. ، "پادشاهی آشور" با زورگیری نیمی از خاک "پادشاهی کاسی" {1} ، قلمروی خود را گسترش داد (1)(2)(3)(4). پژوهشپایه ها (منابع تحقیق): (1) http://geacron.com/home-en/ شیوه بکاربردن این نرم افزار آنستکه برای دیدن کارنگارهء (نقشهء) هر سالی ، باید ...

۲ روز پیش
5K
پیوست

پیوست "تاریخ کوتاه ایران – 23" ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: گسترش قلمروی پادشاهی های "آشور" و "هیتی" با زورگیری خاک پادشاهی میتانی (از سال 1343 تا 1290 پ.ز.)

۲ روز پیش
5K
از بی رحمانه ترین اعدام های تاریخ که توسط چینیان در حدود قرن 9ام انجام، جوشاندن قربانی بودمایعی که استفاده میشد میتوانست : آب ، روغن ، قیر،اسید،موم،شرابیا حتی سرب مذاب باشد.

از بی رحمانه ترین اعدام های تاریخ که توسط چینیان در حدود قرن 9ام انجام، جوشاندن قربانی بودمایعی که استفاده میشد میتوانست : آب ، روغن ، قیر،اسید،موم،شرابیا حتی سرب مذاب باشد.

۲ روز پیش
5K