نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دسته بندی: تاریخی

برترین های این دسته
در جنگ یونان و ترکیه(1919-1921) وقتی ترکیه در محاصره آکروپولیس،تیرهایشان تمام شد،ستونهای بنا را شکسته و بجای گلوله استفاده کردند. یونانیان پیام فرستادند:گلوله میدهیم ستونها را نشکنید

در جنگ یونان و ترکیه(1919-1921) وقتی ترکیه در محاصره آکروپولیس،تیرهایشان تمام شد،ستونهای بنا را شکسته و بجای گلوله استفاده کردند. یونانیان پیام فرستادند:گلوله میدهیم ستونها را نشکنید

۴ هفته پیش
11K
زیستگاه گستری آدم های اندیشگر کالبد امروزی (بخش 1) (ویرایش 2) (1) __________________________________________________________ برای آندسته از دنبال کنندگان که نمی توانند نشانی اینترنتی ششمین پژوهشپایهء فرستهء (پست) «تاریخچهء پدید آمدن فرآوریشیوه ها (شیوه های تولید) ...

زیستگاه گستری آدم های اندیشگر کالبد امروزی (بخش 1) (ویرایش 2) (1) __________________________________________________________ برای آندسته از دنبال کنندگان که نمی توانند نشانی اینترنتی ششمین پژوهشپایهء فرستهء (پست) «تاریخچهء پدید آمدن فرآوریشیوه ها (شیوه های تولید) {بخش 1} » را باز کنند ، این فرسته و فرستهء سپسین (بعدی) را فراهم ...

۳ هفته پیش
8K
🔸تخمین زده می شود که در حال حاضر حدود ۳ میلیون عدد لاشه کشتی غرق شده در کف اقیانوس ها وجود دارد که ارزش گنج های درون آن چندین میلیارد دلار می‌شود

🔸تخمین زده می شود که در حال حاضر حدود ۳ میلیون عدد لاشه کشتی غرق شده در کف اقیانوس ها وجود دارد که ارزش گنج های درون آن چندین میلیارد دلار می‌شود

۳ هفته پیش
18K
بهرام پنجم ساسانی رابهرام گور میگفتند چون علاقه زیادی به شکار گورخر داشت.گویند روزی درحین شکار گور در باتلاقی افتاد و جان باخت بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

بهرام پنجم ساسانی رابهرام گور میگفتند چون علاقه زیادی به شکار گورخر داشت.گویند روزی درحین شکار گور در باتلاقی افتاد و جان باخت بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

۳ هفته پیش
5K
نشاط معنوی چگــونه بدست می آید

نشاط معنوی چگــونه بدست می آید

۳ هفته پیش
6K
واینها از فــــــرماندهان من ...

واینها از فــــــرماندهان من ...

۳ هفته پیش
5K
🔸وقتی گربه های خانگی مصریان باستان میمردند. آنها به عنوان عزاداری ابروهای خود را از ته میتراشیدند. *گربه ها در مصر از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند و به عنوان یک الهه تقدس میشدند

🔸وقتی گربه های خانگی مصریان باستان میمردند. آنها به عنوان عزاداری ابروهای خود را از ته میتراشیدند. *گربه ها در مصر از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند و به عنوان یک الهه تقدس میشدند

۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
5K
🔸محمد بن نجیب بکران، جغرافی دان برجسته ایرانی در۸۵۰ سال پیش از جزیره عقربها درخلیج فارس سخن گفته و ادعاکرده: دراین جزیره عقرب هایی زندگی میکنند که هرکدام به اندازه ۱ گوسفند هستند!

🔸محمد بن نجیب بکران، جغرافی دان برجسته ایرانی در۸۵۰ سال پیش از جزیره عقربها درخلیج فارس سخن گفته و ادعاکرده: دراین جزیره عقرب هایی زندگی میکنند که هرکدام به اندازه ۱ گوسفند هستند!

۳ هفته پیش
4K
🔸در سایت باستانی

🔸در سایت باستانی "عین داره" سوریه که قدمتی ۳۳۰۰ساله دارد. رد پاهایی غول پیکر وجود دارد که بگفته عده ای متعلق به سازندگان غول پیکر این مکان است، عده ای نیز آن راصرفا حکاکی میدانند!

۳ هفته پیش
4K
🔸قانون زشت ها تا ۱۹۷۰ در ایالات متحده آمریکا اجرایی بود بنابر این قانون افرادی که خیلی زشت بودند از گردش بین مردم و زندگی اجتماعی منع میشدند! *اگر واقعیت داشته باشد قانون عجیبی بوده

🔸قانون زشت ها تا ۱۹۷۰ در ایالات متحده آمریکا اجرایی بود بنابر این قانون افرادی که خیلی زشت بودند از گردش بین مردم و زندگی اجتماعی منع میشدند! *اگر واقعیت داشته باشد قانون عجیبی بوده

۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
5K
مارکس و انگلس اولین کسانی بودند که در آثار علمی خود توضیح دادند که / سوسیالیسم ابداع خیال پردازان نیست بلکه هدف غائی و نتیجه غیر قابل اجتناب رشد نیروهای تولیدی جامعه امروزی است. سراسر ...

مارکس و انگلس اولین کسانی بودند که در آثار علمی خود توضیح دادند که / سوسیالیسم ابداع خیال پردازان نیست بلکه هدف غائی و نتیجه غیر قابل اجتناب رشد نیروهای تولیدی جامعه امروزی است. سراسر تاریخی که تاکنون به ثبت رسیده تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است/ بعبارتی تسلسل سیطره و ...

۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
68
۴ هفته پیش
63
۴ هفته پیش
60