نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دسته بندی: عکس نوشته

برترین های این دسته
متر به متر اتاقم بو غم میدع..

متر به متر اتاقم بو غم میدع..

۱۴ ثانیه پیش
9
۳ دقیقه پیش
73
۵ دقیقه پیش
125
آیا دروغه.؟

آیا دروغه.؟

۱۶ دقیقه پیش
467
@arad1360 🌷 🌷 🌷 🌷

@arad1360 🌷 🌷 🌷 🌷

۲۱ دقیقه پیش
498
۲۲ دقیقه پیش
518
@fati4454545 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷

@fati4454545 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷

۲۳ دقیقه پیش
540
خواهریییم نباشع نمیخوام دنیام باشعع

خواهریییم نباشع نمیخوام دنیام باشعع

۲۵ دقیقه پیش
676
♥ ️🍃 زندگی را میبازی، وقتی قلبت را به کسی میدهی که شکل زندگی تو نیست❣

♥ ️🍃 زندگی را میبازی، وقتی قلبت را به کسی میدهی که شکل زندگی تو نیست❣

۲۶ دقیقه پیش
950
زندگیم خواهریم چشای مشکی تو باز کن بگو شوخی کردم خواهری من تا حلوای تورو نخورم دست از سرتتت برنمیدارمممم بگوووو__😢 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭

زندگیم خواهریم چشای مشکی تو باز کن بگو شوخی کردم خواهری من تا حلوای تورو نخورم دست از سرتتت برنمیدارمممم بگوووو__😢 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭

۲۸ دقیقه پیش
1K
😭 😭 😭 😭

😭 😭 😭 😭

۳۳ دقیقه پیش
744
بیتو با خاطراتت چه کنم خواهرم😭 😭 😭 😭 😭

بیتو با خاطراتت چه کنم خواهرم😭 😭 😭 😭 😭

۳۴ دقیقه پیش
920
♥ ️🍃 ساکنان شمال تهران همچنین ساعت‌ها در کتابفروشی‌ها،کتاب‌ها را تماشا می‌کنند ، تماشای کتاب یکی از راه‌های روشنفکر شدن در تهران محسوب می‌شود ! 👤 مسعود بخشی

♥ ️🍃 ساکنان شمال تهران همچنین ساعت‌ها در کتابفروشی‌ها،کتاب‌ها را تماشا می‌کنند ، تماشای کتاب یکی از راه‌های روشنفکر شدن در تهران محسوب می‌شود ! 👤 مسعود بخشی

۳۴ دقیقه پیش
1K
♥ ️🍃 زندگی همینه : تک تک ما نیاز داریم که هم دوست داشته باشیم و هم دوستمون داشته باشن ... 🎥 پول تو جیبی

♥ ️🍃 زندگی همینه : تک تک ما نیاز داریم که هم دوست داشته باشیم و هم دوستمون داشته باشن ... 🎥 پول تو جیبی

۳۵ دقیقه پیش
1K
۳۷ دقیقه پیش
828
۳۹ دقیقه پیش
911
۳۹ دقیقه پیش
784
...📝 تازگی ها با هر کسی صحبت میکنی از یک رابطه ی نیمه تمام و بر هم خورده سخن میگوید! بعضی ها هم قربانش بروم برهم زدنشان به هفته نمیرسد که دیگری را میگویند

...📝 تازگی ها با هر کسی صحبت میکنی از یک رابطه ی نیمه تمام و بر هم خورده سخن میگوید! بعضی ها هم قربانش بروم برهم زدنشان به هفته نمیرسد که دیگری را میگویند" عشقم و فدایت شوم و یکی یدونم و اما این خیلی مهم است : همیشگی ام! ...

۳۹ دقیقه پیش
6K
♥ ️🍃 من تنها خودم را دوست دارم و فقط از خودم بیزارم بقیه به من ربطی ندارند ! 👤 چارلز بوکوفسکی

♥ ️🍃 من تنها خودم را دوست دارم و فقط از خودم بیزارم بقیه به من ربطی ندارند ! 👤 چارلز بوکوفسکی

۴۰ دقیقه پیش
2K
۴۰ دقیقه پیش
808