نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دسته بندی: آموزش

برترین های این دسته
#آموزش_طالع_بینی و گرفتن طالعتون

#آموزش_طالع_بینی و گرفتن طالعتون

۴۱ دقیقه پیش
303
#آموزش_هیپنوتیزم_طلسم_ماورالطبیعی

#آموزش_هیپنوتیزم_طلسم_ماورالطبیعی

۴۳ دقیقه پیش
315
#نظم

#نظم

۴۴ دقیقه پیش
302
like......fariiimah😍😙❤

like......fariiimah😍😙❤

۱۱ ساعت پیش
2K
شما هرگز به طور واقعی زنده نخواهید بود تا زمانی که برای کسی کاری انجام دهید که میدانید نمیتواند در حق شما کاری کند ... 👤جان بانیان

شما هرگز به طور واقعی زنده نخواهید بود تا زمانی که برای کسی کاری انجام دهید که میدانید نمیتواند در حق شما کاری کند ... 👤جان بانیان

۱۸ ساعت پیش
4K
بجای اینکه بنویسه، اگه احتیاط نکنی تصادف میکنی و به هفتاد قسمت نامساوی تقسیم میشی و عکس مچاله شده ماشین بذاره... نوشته:

بجای اینکه بنویسه، اگه احتیاط نکنی تصادف میکنی و به هفتاد قسمت نامساوی تقسیم میشی و عکس مچاله شده ماشین بذاره... نوشته: "یکی عاشقته، با احتیاط رانندگی کن" نوع نگاه خیلی مهمه!!

۱۹ ساعت پیش
4K
Its not a race. Its a journey. Enjoy the moment. زندگی مسابقه نیست! زندگی یک سفر است. از لحظه هایش لذت ببر .

Its not a race. Its a journey. Enjoy the moment. زندگی مسابقه نیست! زندگی یک سفر است. از لحظه هایش لذت ببر .

۲۰ ساعت پیش
4K
Please accept our condolences لطفا همدردی ما را بپذیرید Our thoughts & prayers are with u یاد و دعاهایم همراه شماست We offer our deepest sympathies for your loss May ur heart find peace

Please accept our condolences لطفا همدردی ما را بپذیرید Our thoughts & prayers are with u یاد و دعاهایم همراه شماست We offer our deepest sympathies for your loss May ur heart find peace

۲۰ ساعت پیش
4K
آخر بازی ، شاه و سرباز هر دو تو یک جعبه میروند. At the end of the game, the king and the pawn go back in the same box . - Italian proverb

آخر بازی ، شاه و سرباز هر دو تو یک جعبه میروند. At the end of the game, the king and the pawn go back in the same box . - Italian proverb

۲۰ ساعت پیش
4K
خیلی نگران مرگ نباشید، نگران زندگی نکردن باشید . Don't worry about dying, worry about not living .

خیلی نگران مرگ نباشید، نگران زندگی نکردن باشید . Don't worry about dying, worry about not living .

۲۰ ساعت پیش
4K
یه مرد واقعی میلیون ها دختر رو دوست نداره، یه دختر رو به میلیون ها روش دوست داره . A real man doesn't love million girls, he loves one girl in million ways .

یه مرد واقعی میلیون ها دختر رو دوست نداره، یه دختر رو به میلیون ها روش دوست داره . A real man doesn't love million girls, he loves one girl in million ways .

۲۰ ساعت پیش
4K
درون هر کسی که میشناسید ، یک آدمی هست که اصلا نمیشناسید . Inside every person you know there is a person you don't konw.

درون هر کسی که میشناسید ، یک آدمی هست که اصلا نمیشناسید . Inside every person you know there is a person you don't konw.

۲۰ ساعت پیش
4K
مردم ،تمام هفته در انتظار جمعه ، تمام سال منتظر تابستان و تمام زندگیشان را در انتظار خوشبختی بسر میبرند.

مردم ،تمام هفته در انتظار جمعه ، تمام سال منتظر تابستان و تمام زندگیشان را در انتظار خوشبختی بسر میبرند.

۲۰ ساعت پیش
4K

به رویاهایت اعتماد کن، چرا که دروازه ابدیت در آنها پنهان است. "Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity."

۲۰ ساعت پیش
4K
قدر چیزهایی که داری رو بدون ، قبل از اینکه تبدیل بشن به چیزهایی که داشتی. Appreciate what you have, before it turns into what you had.

قدر چیزهایی که داری رو بدون ، قبل از اینکه تبدیل بشن به چیزهایی که داشتی. Appreciate what you have, before it turns into what you had.

۲۰ ساعت پیش
4K
کسی که دیروز بودید، تنها کسی هست که باید تلاش کنید ازش بهتر باشید. The only person you should try to be better than, is the person you were yesterday.

کسی که دیروز بودید، تنها کسی هست که باید تلاش کنید ازش بهتر باشید. The only person you should try to be better than, is the person you were yesterday.

۲۰ ساعت پیش
4K
فرصت هایت را برای راحتی موقتی نسوزان . Don't burn your opportunties for a temporary comfort .

فرصت هایت را برای راحتی موقتی نسوزان . Don't burn your opportunties for a temporary comfort .

۲۰ ساعت پیش
4K
۲۰ ساعت پیش
4K
خبر بد : هیچ کلیدی برای خوشبختی وجود نداره... خبر خوب: درش قفل نیست ! The bad news: There is no key to happiness. The good news: It isn't locked .

خبر بد : هیچ کلیدی برای خوشبختی وجود نداره... خبر خوب: درش قفل نیست ! The bad news: There is no key to happiness. The good news: It isn't locked .

۲۰ ساعت پیش
4K