نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دسته بندی: چهره های معروف

برترین های این دسته
۳ هفته پیش
21K
#طلیسچی

#طلیسچی

۱ هفته پیش
33K
کنسرت محسن ابراهیم زاده بوشهر۳۰\۸ عارف اسکندری عضو گروه محسن ابراهیم زاده 😊😎خیلی خوشگذشت🤗

کنسرت محسن ابراهیم زاده بوشهر۳۰\۸ عارف اسکندری عضو گروه محسن ابراهیم زاده 😊😎خیلی خوشگذشت🤗

۲ هفته پیش
15K
#طلیسچی

#طلیسچی

۲ هفته پیش
27K
عشق اخرین معرکه ایست که چشمانم بدان گرفتار امدند تو را دیدم چشمانت تکانم داد و عشق از تار و پود حضورت چون پیچکی تمامم را درنوردید #عشق #رومانتیگ #عشقولانس #همه #چهره_معروف

عشق اخرین معرکه ایست که چشمانم بدان گرفتار امدند تو را دیدم چشمانت تکانم داد و عشق از تار و پود حضورت چون پیچکی تمامم را درنوردید #عشق #رومانتیگ #عشقولانس #همه #چهره_معروف

۲ هفته پیش
26K
۱ هفته پیش
8K
بعد از من دنیا به کامته پس من چی؟💫 میگن که یکی کنارت هس من چی؟💜 هنوزم‌ من دوتا دوتا دارم از هر چی 💥 تا کی پس خدا خدا کنم آخر چی؟💢 (دلو دل ...

بعد از من دنیا به کامته پس من چی؟💫 میگن که یکی کنارت هس من چی؟💜 هنوزم‌ من دوتا دوتا دارم از هر چی 💥 تا کی پس خدا خدا کنم آخر چی؟💢 (دلو دل دادمو قلبمو این دل سادمو تا نکشی پاتو پس رد ندی رد کنی قلبمو آخه ...

۲ هفته پیش
12K
گفتَم اِقرٖار به عِشق تو نمی کردم کاش گفت اقرار چو کَردی دِگر اِنکار مَکن....

گفتَم اِقرٖار به عِشق تو نمی کردم کاش گفت اقرار چو کَردی دِگر اِنکار مَکن....

۲ هفته پیش
10K
♥️🌙… دارم بھ اینڪھ بهٺ فڪر نڪنم، فڪر میڪنم. هر ‌ڪار میڪنم تھش ختم میشھ بھ ٺو... ڪاش میشد یھ روز یھ گوشھ نشسٺ، ازصبح ٺا شب هے بھ ٺو فڪر ڪرد. هے فڪر ڪرد ...

♥️🌙… دارم بھ اینڪھ بهٺ فڪر نڪنم، فڪر میڪنم. هر ‌ڪار میڪنم تھش ختم میشھ بھ ٺو... ڪاش میشد یھ روز یھ گوشھ نشسٺ، ازصبح ٺا شب هے بھ ٺو فڪر ڪرد. هے فڪر ڪرد ، هے فڪر ڪرد... انقدر ڪھ تموم شے؛ ڪھ دیگھ فڪرے از ٺو برام نمونھ! ...

۲ هفته پیش
10K
#طلیسچی

#طلیسچی

۱ هفته پیش
5K
#طلیسچی

#طلیسچی

۱ هفته پیش
5K
#Zayn 🌙 ❤

#Zayn 🌙 ❤

۱ هفته پیش
20K

"زندگی" مانند بازی دومینو است... هرگز از افتادن دیگران شاد نشو.... چون دیر یا زود، نوبت خودت میرسد...

۳ هفته پیش
7K
وقتی به من فکر میکنی

وقتی به من فکر میکنی

۷ روز پیش
22K
درود 😍 شنبه

درود 😍 شنبه

۱ هفته پیش
5K
وقتی به تو فکر میکنم ...

وقتی به تو فکر میکنم ...

۷ روز پیش
21K
#harrystyles 😍 🍫

#harrystyles 😍 🍫

۱ هفته پیش
24K
#طلیسچی

#طلیسچی

۱ هفته پیش
4K
#طلیسچی

#طلیسچی

۲ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
5K