we all feel lost some

we all feel lost some

۲ هفته پیش
6K
I know everything happens for a reason. But sometimes i wish i knew what that reason was.

I know everything happens for a reason. But sometimes i wish i knew what that reason was.

۲ هفته پیش
6K
Nobody really cares until you are broken and cannot be fixed

Nobody really cares until you are broken and cannot be fixed

۲ هفته پیش
6K
Whenever you feel like giving up think about all the people who would love to see you fail

Whenever you feel like giving up think about all the people who would love to see you fail

۲ هفته پیش
6K
I have so many to say but so little will to say them....

I have so many to say but so little will to say them....

۲ هفته پیش
5K
مردم بخاطر این تنها هستن چون جای پل دیوار میسازن .🐾🍃

مردم بخاطر این تنها هستن چون جای پل دیوار میسازن .🐾🍃

۲ هفته پیش
5K
Some people just keep their feelings to themselves like You, like Me ....!

Some people just keep their feelings to themselves like You, like Me ....!

۲ هفته پیش
4K
When i am with you all of my worries suddenly disappear

When i am with you all of my worries suddenly disappear

۲ هفته پیش
4K
Music is the only medicine when there's no cure for the noise my mind drowns in.

Music is the only medicine when there's no cure for the noise my mind drowns in.

۲ هفته پیش
4K
The only madness which people Enjoy; is love

The only madness which people Enjoy; is love

۲ هفته پیش
4K
Fight for those who keep you, even on your worst days.

Fight for those who keep you, even on your worst days.

۲ هفته پیش
4K
we all feel lost some🌌

we all feel lost some🌌

۲ هفته پیش
4K
I know everything happens for a reason. But sometimes i wish i knew what that reason was.

I know everything happens for a reason. But sometimes i wish i knew what that reason was.

۲ هفته پیش
4K
من به تو فکر میکنم حتی اگه یادت نیاد..!🌵🌙

من به تو فکر میکنم حتی اگه یادت نیاد..!🌵🌙

۳ هفته پیش
22K
دل که نیست! یک جعبه ی کوچک یک وجبی است که اگر بگیرد که اگر تنگ شود که اگر بهانه جویی کند و سر به صخره ی تنهایی بکوبد قوی ترین انسان هم که باشی ...

دل که نیست! یک جعبه ی کوچک یک وجبی است که اگر بگیرد که اگر تنگ شود که اگر بهانه جویی کند و سر به صخره ی تنهایی بکوبد قوی ترین انسان هم که باشی میباری میشکنی میسوزی و تسلیم میشوی... تسلیم همان دل کوچک یک وجبی که بهانه میگیرد ...

۱۱ دی 1397
8K
Friendship isn't about who you've known the longest, it's about who walked into your life, said

Friendship isn't about who you've known the longest, it's about who walked into your life, said "I'm here for you" and proved it.

۴ آذر 1397
9K
•از سیاهی نترس برو جلو اگه شب بشه من ماهت میشم🌙🌚 #bts

•از سیاهی نترس برو جلو اگه شب بشه من ماهت میشم🌙🌚 #bts

۲۱ خرداد 1397
9K
✨وقتی توی آب شور غرق میشی خیلی متفاوته با وقتیکه توی آب معمولی و تازه غرق میشی خب فرایند غرق شدن بیشتر طول میکشه و آب شور خون بدنت رو از رگ ها به سمت ...

✨وقتی توی آب شور غرق میشی خیلی متفاوته با وقتیکه توی آب معمولی و تازه غرق میشی خب فرایند غرق شدن بیشتر طول میکشه و آب شور خون بدنت رو از رگ ها به سمت شش هدایت میکنه پس وقتی تنفس میکنی در واقع داری خون بالا میاری یا به ...

۲۱ خرداد 1397
8K
عروسک قشنگ من قرمز نمیپوشه عروسک قشنگ من شبا با چشای بازی که منونیگامیکنن میخوابه! #taetae

عروسک قشنگ من قرمز نمیپوشه عروسک قشنگ من شبا با چشای بازی که منونیگامیکنن میخوابه! #taetae

۲۱ خرداد 1397
8K
‏امروز یه پیرزن به ماشین نیرو انتظامی گفت: آقا دربست؟! واقعا دوس دارم در این حد از دنیا بی خبر باشم #rm

‏امروز یه پیرزن به ماشین نیرو انتظامی گفت: آقا دربست؟! واقعا دوس دارم در این حد از دنیا بی خبر باشم #rm

۲۰ خرداد 1397
4K