۱۷ آبان 1398
86
۸ آبان 1398
85
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۲ شهریور 1398
275
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۲ شهریور 1398
271
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۲ شهریور 1398
270
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۱ شهریور 1398
259
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۱ شهریور 1398
265
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۱ شهریور 1398
251
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۳۱ مرداد 1398
182
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۳۱ مرداد 1398
186
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۳۱ مرداد 1398
177
#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#withgalaxy #flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۳۱ مرداد 1398
172
#flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۳۱ مرداد 1398
165
#flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۳۱ مرداد 1398
152
#flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

#flowers #seesaw #photography #nature #natgeo

۳۱ مرداد 1398
93
@heli.s خداجون یه روز پاشو بیا خونمون....... بیا منو بغلم کن...... موهامو نوازش کن..... واسم دلمو چسب زخم بزن....... بریم با هم پارک بشینیم زیر نیمکت بید مجنون..... راه بریم تو خیابونا..... بخندیم بلند به ...

@heli.s خداجون یه روز پاشو بیا خونمون....... بیا منو بغلم کن...... موهامو نوازش کن..... واسم دلمو چسب زخم بزن....... بریم با هم پارک بشینیم زیر نیمکت بید مجنون..... راه بریم تو خیابونا..... بخندیم بلند به دنیات...... نشونت بدم ادم بدارو..... برات بگم اسم ادم خوبارو... واست از روزای بد و ...

۳۰ مرداد 1398
104
#orange

#orange

۳۰ مرداد 1398
114
#Interior_Architecture

#Interior_Architecture

۳۰ مرداد 1398
106
#sunflower

#sunflower

۲۷ مرداد 1398
119
#cactus

#cactus

۲۷ مرداد 1398
81