cj_arhoor_989

cj_arhoor_989

میثم برجی
یاور همیشه مومن
پیج کیهان شناسی

زمین در شب ❕ ❕

زمین در شب ❕ ❕

۱ روز پیش
3K
♪🎵 ♪ ATB ♫🎶 ♩♬ 🎧 🎧 🎸 🎤

♪🎵 ♪ ATB ♫🎶 ♩♬ 🎧 🎧 🎸 🎤

۱ روز پیش
2K
شما هم ❔❔❔😂😂😂

شما هم ❔❔❔😂😂😂

۱ روز پیش
4K
لطفا نظر اگه دوس داشتین❕ ❕ ❕ ✔ ✔ ✔ 😉 🙂 🤔

لطفا نظر اگه دوس داشتین❕ ❕ ❕ ✔ ✔ ✔ 😉 🙂 🤔

۲ روز پیش
5K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
❕ ❕ ❕ ❕ ❕

❕ ❕ ❕ ❕ ❕

۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
Beautifull Flower💜 ❣ 😍

Beautifull Flower💜 ❣ 😍

۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
1K
۳ روز پیش
3K
چیزی رو بخوان که هر کسی نمیخواند

چیزی رو بخوان که هر کسی نمیخواند

۳ روز پیش
3K
خودم ۳

خودم ۳

۳ روز پیش
5K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
یه شعر سنگین دیگه جعمش کنید اشعار رو😁😁😁✅✔❕❕❕❤❤❤😍😍😍

یه شعر سنگین دیگه جعمش کنید اشعار رو😁😁😁✅✔❕❕❕❤❤❤😍😍😍

۴ روز پیش
4K
کامنت❓ ❔ ❓ ❔ ❓ ❕ ❕ ❕ 😁 😂 😁

کامنت❓ ❔ ❓ ❔ ❓ ❕ ❕ ❕ 😁 😂 😁

۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K