۴ روز پیش
3K
به خاطر ۳ چیز هیچ گاه کسی را مسخره نکن: ❶چهره ❷والدین ❸زادگاه چون انسان هیچگاه حق انتخابی در مورد آنها ندارد. *به زیبایی ات نناز* تو خلقش نکرده ای… وبه اصل و نسبت افتخار ...

به خاطر ۳ چیز هیچ گاه کسی را مسخره نکن: ❶چهره ❷والدین ❸زادگاه چون انسان هیچگاه حق انتخابی در مورد آنها ندارد. *به زیبایی ات نناز* تو خلقش نکرده ای… وبه اصل و نسبت افتخار نکن تو انتخابش نکرده ای… اگه می توانی *به اخلاق* *مَنِش* *و انسانیتت بناز* *چون ...

۵ روز پیش
4K
۷ روز پیش
4K
۲۸ اسفند 1396
9K
۲۸ اسفند 1396
9K
۲۸ اسفند 1396
7K
۲۸ اسفند 1396
7K
۲۸ اسفند 1396
7K
۲۸ اسفند 1396
7K
۲۸ اسفند 1396
7K
۲۸ اسفند 1396
7K
۲۸ اسفند 1396
6K
۲۸ اسفند 1396
6K
۲۱ اسفند 1396
7K
...

...

۲۱ اسفند 1396
10K
۲۱ اسفند 1396
8K
۲۱ اسفند 1396
7K