corena

پدربزرگ به من گفت که من می توانم یک دانشمند موشک باشم اما رسانه های اجتماعی دارای حاشیه سود بالاتری هستند.

۲۷ بهمن 1398
5K
به قول رهبر آمریکا هیچ غلطی نمی تواند کند

به قول رهبر آمریکا هیچ غلطی نمی تواند کند

۱۰ آبان 1398
3K
۲۹ مهر 1398
3K
شیطان خودش را امروزی کرده ولی دین نه

شیطان خودش را امروزی کرده ولی دین نه

۲۹ مهر 1398
3K
۷ خرداد 1398
3K
من آلوده به تو

من آلوده به تو

۱۳ اردیبهشت 1398
3K
۱۲ اردیبهشت 1398
3K
۴ اردیبهشت 1398
3K
۴ اردیبهشت 1398
3K
۱ اردیبهشت 1398
3K
۱ اردیبهشت 1398
3K
۱ اردیبهشت 1398
3K
...🗣 ما زن ها، ما دخترها خودمان تیشه به ریشه هم جنسمان زدیم وقتی میدانیم مردی متاهل است چراغ سبز نشان دادیم وقتی میدانستیم پسری در رابطه است برایش عشوه و ادا ریختیم ما خودمان، ...

...🗣 ما زن ها، ما دخترها خودمان تیشه به ریشه هم جنسمان زدیم وقتی میدانیم مردی متاهل است چراغ سبز نشان دادیم وقتی میدانستیم پسری در رابطه است برایش عشوه و ادا ریختیم ما خودمان، خودمان را آزار دادیم آنقدر دم دستی شدیم که دختر قابل دسترس، همه جا راحت ...

۳۰ فروردین 1398
3K
۲۹ فروردین 1398
3K
۲۹ فروردین 1398
3K
کوچ کردم به سرزمین سکوت

کوچ کردم به سرزمین سکوت

۲۹ فروردین 1398
3K
پر از خوبی

پر از خوبی

۲۶ فروردین 1398
3K
دنیای بی توقع ها

دنیای بی توقع ها

۲۲ فروردین 1398
3K
بوسیدمش دیگر هراسی نداشتم جهان پایان یابد من از جهان سهمم را گرفتم

بوسیدمش دیگر هراسی نداشتم جهان پایان یابد من از جهان سهمم را گرفتم

۲۲ فروردین 1398
3K
آرامش اهنگ طبیعت

آرامش اهنگ طبیعت

۲۲ فروردین 1398
3K