دانشجو ایران

daneshjooiran

یادتون نره حتما دنبالمون کنید

صفحه رسمی سایت تحلیلی اطلاع رسانی «دانشجو ایران»
.
.

دکتر #زاکانی : کاندیدای نهایی «جبهه مردمی» باید تخصص و تجربه لازم را داشته باشد |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

دکتر #زاکانی : کاندیدای نهایی «جبهه مردمی» باید تخصص و تجربه لازم را داشته باشد |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joincha...

۹ فروردین 1396
547
آیت الله #رئیسی : فضای ملکوتی حضرت رضا(ع) نباید تحت‌الشعاع برج‌سازی‌ها قرار بگیرد |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

آیت الله #رئیسی : فضای ملکوتی حضرت رضا(ع) نباید تحت‌الشعاع برج‌سازی‌ها قرار بگیرد |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joincha...

۹ فروردین 1396
511
آیت الله #رئیسی : هر کار اقتصادی را در شأن آستان قدس رضوی نمی‌بینیم |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

آیت الله #رئیسی : هر کار اقتصادی را در شأن آستان قدس رضوی نمی‌بینیم |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joincha...

۹ فروردین 1396
515
آیت الله #رئیسی : رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال در گروی تحقق #اقتصاد_مقاومتی |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

آیت الله #رئیسی : رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال در گروی تحقق #اقتصاد_مقاومتی |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joincha...

۹ فروردین 1396
514
آیت الله #رئیسی : اعزام 3هزار گروه جهادی به سراسر کشور |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

آیت الله #رئیسی : اعزام 3هزار گروه جهادی به سراسر کشور |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joincha...

۹ فروردین 1396
510
آیت الله #رئیسی : تسهیل زیارت و کمک به محرومان، سرلوحه اقدامات آستان قدس #رضوی |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

آیت الله #رئیسی : تسهیل زیارت و کمک به محرومان، سرلوحه اقدامات آستان قدس #رضوی |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joincha...

۹ فروردین 1396
580
آیت الله #رئیسی : احداث زائرسرا ویژه زائران پاکستانی در مرز میرجاوه |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

آیت الله #رئیسی : احداث زائرسرا ویژه زائران پاکستانی در مرز میرجاوه |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joincha...

۹ فروردین 1396
517
آیت الله رئیسی : فاز اول زائر شهر #مشهد برای 24 هزار نفر از زائران |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

آیت الله رئیسی : فاز اول زائر شهر #مشهد برای 24 هزار نفر از زائران |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joincha...

۹ فروردین 1396
517
دشمن نمی خواهد ارتباط کمال بخش و معرفتی وجود داشته باشد |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

دشمن نمی خواهد ارتباط کمال بخش و معرفتی وجود داشته باشد |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joincha...

۹ فروردین 1396
521
بین انسان هایی که مسیر حقیقت را انتخاب کرده اند با پادشاهان و جباران ارتباطی برقرار نیست |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

بین انسان هایی که مسیر حقیقت را انتخاب کرده اند با پادشاهان و جباران ارتباطی برقرار نیست |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joincha...

۹ فروردین 1396
509
راهیان نور می‌تواند نقطه عطفی برای زندگی جوانان و دانشجویان باشد |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

راهیان نور می‌تواند نقطه عطفی برای زندگی جوانان و دانشجویان باشد |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال تلگرام دانشجو ایران : https://telegram.me/joincha...

۹ فروردین 1396
509
شادی و نشاط کودکانه در «یک، دو، سه خنده» |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال سروش http://sapp.ir/channel_14664178407195_lsmdauda7g عضویت کانال تلگرام https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

شادی و نشاط کودکانه در «یک، دو، سه خنده» |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال سروش http://sapp.ir/channel_1466... عضویت کانال تلگرام https://telegram.me/joincha...

۲۵ اسفند 1395
531
رادیو بهاران؛ راوی حال و هوای راهیان نور |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال سروش http://sapp.ir/channel_14664178407195_lsmdauda7g عضویت کانال تلگرام https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

رادیو بهاران؛ راوی حال و هوای راهیان نور |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال سروش http://sapp.ir/channel_1466... عضویت کانال تلگرام https://telegram.me/joincha...

۲۵ اسفند 1395
518
سلحشور: دغدغه ای در میان متولیان فرهنگی برای تولید حضرت موسی(ع) دیده نمی شود |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال سروش http://sapp.ir/channel_14664178407195_lsmdauda7g عضویت کانال تلگرام https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

سلحشور: دغدغه ای در میان متولیان فرهنگی برای تولید حضرت موسی(ع) دیده نمی شود |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال سروش http://sapp.ir/channel_1466... عضویت کانال تلگرام https://telegram.me/joincha...

۱۹ اسفند 1395
512
سلحشور : پدرم تمایل داشت زندگی را از تهران به قم منتقل کند |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال سروش http://sapp.ir/channel_14664178407195_lsmdauda7g عضویت کانال تلگرام https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

سلحشور : پدرم تمایل داشت زندگی را از تهران به قم منتقل کند |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال سروش http://sapp.ir/channel_1466... عضویت کانال تلگرام https://telegram.me/joincha...

۱۹ اسفند 1395
509
مرحوم سلحشور خود را سینما گر نمیدانست |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال سروش http://sapp.ir/channel_14664178407195_lsmdauda7g عضویت کانال تلگرام https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

مرحوم سلحشور خود را سینما گر نمیدانست |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال سروش http://sapp.ir/channel_1466... عضویت کانال تلگرام https://telegram.me/joincha...

۱۹ اسفند 1395
516
مرحوم سلحشور , دغدغه مند بود |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال سروش http://sapp.ir/channel_14664178407195_lsmdauda7g عضویت کانال تلگرام https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

مرحوم سلحشور , دغدغه مند بود |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال سروش http://sapp.ir/channel_1466... عضویت کانال تلگرام https://telegram.me/joincha...

۱۹ اسفند 1395
520
سلحشور: پدرم معتقد بود هنر باید در خدمت آرمانهای انقلاب و اسلام باشد |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال سروش http://sapp.ir/channel_14664178407195_lsmdauda7g عضویت کانال تلگرام https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

سلحشور: پدرم معتقد بود هنر باید در خدمت آرمانهای انقلاب و اسلام باشد |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال سروش http://sapp.ir/channel_1466... عضویت کانال تلگرام https://telegram.me/joincha...

۱۹ اسفند 1395
512
چرا از کاندیدا‌های ریاست جمهوری نمی‌پرسید برنامه‌شان برای ترویج دین اسلام چیست؟ |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال سروش http://sapp.ir/channel_14664178407195_lsmdauda7g عضویت کانال تلگرام https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

چرا از کاندیدا‌های ریاست جمهوری نمی‌پرسید برنامه‌شان برای ترویج دین اسلام چیست؟ |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال سروش http://sapp.ir/channel_1466... عضویت کانال تلگرام https://telegram.me/joincha...

۱۹ اسفند 1395
512
همه باید درباره خانواده احساس مسئولیت کنند |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال سروش http://sapp.ir/channel_14664178407195_lsmdauda7g عضویت کانال تلگرام https://telegram.me/joinchat/AlOtjjwF3N0ia9KwWNrVwg

همه باید درباره خانواده احساس مسئولیت کنند |||| #دانشجو_ایران عضویت کانال سروش http://sapp.ir/channel_1466... عضویت کانال تلگرام https://telegram.me/joincha...

۱۹ اسفند 1395
513