مهربون ترین پسر ویسگون

daniyall0485

کامنت ممنوع کامنت بزاری بلاکی
کارم داری تگ کن پیج خودت .

سادگی را دوست دارم ... خدافظ

سادگی را دوست دارم ... خدافظ

۱ هفته پیش
403
پست خدافظی ...خدافظ همگی برام دعا کنید موفق شم تو کارام .

پست خدافظی ...خدافظ همگی برام دعا کنید موفق شم تو کارام .

۱ هفته پیش
397
۱ هفته پیش
873
کامنت زیر پستام به دلایلی ممنوع چون خیلی حد خودشون رعایت نمیکنن کارم داشتیم تگ کنید جای دیگه.

کامنت زیر پستام به دلایلی ممنوع چون خیلی حد خودشون رعایت نمیکنن کارم داشتیم تگ کنید جای دیگه.

۱ هفته پیش
949
اقا هرچه باشم باز هم مال تو ام اربعین حسینی رو مرز

اقا هرچه باشم باز هم مال تو ام اربعین حسینی رو مرز

۱ هفته پیش
920
حوصلم سر رفته

حوصلم سر رفته

۱ هفته پیش
1K
خدایا شکرت برای انچه دادی و انچه ک صلاحم را دانستی و ندادی ..اغفر یاربی شکرا

خدایا شکرت برای انچه دادی و انچه ک صلاحم را دانستی و ندادی ..اغفر یاربی شکرا

۱ هفته پیش
1K
زندگی زیباست

زندگی زیباست

۱ هفته پیش
1K
خدایا مرا انی هم به حال خو وا مگذار در بین این جماعتی که با لباس بره و درونی گرگین احساسات ادم ها رو شکار میکنند.

خدایا مرا انی هم به حال خو وا مگذار در بین این جماعتی که با لباس بره و درونی گرگین احساسات ادم ها رو شکار میکنند.

۱ هفته پیش
1K
یه جمله در موردم بنویس ؟؟؟

یه جمله در موردم بنویس ؟؟؟

۱ هفته پیش
1K
والا

والا

۱ هفته پیش
1K
زندگی زیباست مهم اینست چگونه به ان نگاه کنی .

زندگی زیباست مهم اینست چگونه به ان نگاه کنی .

۲ هفته پیش
4K
دار برن خاطرات کسانی را که تو را دور زدن .

دار برن خاطرات کسانی را که تو را دور زدن .

۲ هفته پیش
2K
ببخش و بگذر چون تنها خودت هستی ک مستحق ارامش هستی ...

ببخش و بگذر چون تنها خودت هستی ک مستحق ارامش هستی ...

۲ هفته پیش
2K
این تابستون تصمیم دارین چه کار هایی انجام بدین بگین ؟؟

این تابستون تصمیم دارین چه کار هایی انجام بدین بگین ؟؟

۲ هفته پیش
3K
بع نظرتون منتظر کی ام ؟؟

بع نظرتون منتظر کی ام ؟؟

۲ هفته پیش
6K
....

....

۲ هفته پیش
3K
یه دور همی خوب بعد از کلی دوری از رفقا

یه دور همی خوب بعد از کلی دوری از رفقا

۲ هفته پیش
3K
خداگرغم ندادی شک آنم ک گاهی نگاهی به نوکرت داری دوست دارم لارفیق من لارفیق له ولا شفیع من لاشفیع که کلو من رزق ربکم بلده طیبه واعبدوه واشکروه له..

خداگرغم ندادی شک آنم ک گاهی نگاهی به نوکرت داری دوست دارم لارفیق من لارفیق له ولا شفیع من لاشفیع که کلو من رزق ربکم بلده طیبه واعبدوه واشکروه له..

۲ هفته پیش
4K