باز کچل کردم زشت شدم خخ واقعا جنم داشته باشید عکسایی زشتی هم که میگیرید بزارید خخخ هرچند لایک نخورید خخ

باز کچل کردم زشت شدم خخ واقعا جنم داشته باشید عکسایی زشتی هم که میگیرید بزارید خخخ هرچند لایک نخورید خخ

۱۲ ساعت پیش
2K
یه فکرایی زده به سرم ؟؟😟😟

یه فکرایی زده به سرم ؟؟😟😟

۱۲ ساعت پیش
2K
ریش بهم میاد یا نمیاد ؟؟
عکس بلند

ریش بهم میاد یا نمیاد ؟؟

۱ روز پیش
1K
سرم پایینه رفیق درست . ولی ازترسم نی .. از سنگینی معرفتمه .

سرم پایینه رفیق درست . ولی ازترسم نی .. از سنگینی معرفتمه .

۲ روز پیش
6K
اگه من یهو بمیرم تنها خاطره ای که از من دارین چیه کامنت لطفا 😱😱😱😱

اگه من یهو بمیرم تنها خاطره ای که از من دارین چیه کامنت لطفا 😱😱😱😱

۲ روز پیش
4K
اممم یهویی میرم یه جایی ؟؟؟😘😘😘😘😎😎😎😎

اممم یهویی میرم یه جایی ؟؟؟😘😘😘😘😎😎😎😎

۶ روز پیش
5K
اولین بار بود خودم تنها رفتم دور دور 😢😢کی میاد بریم ؟؟

اولین بار بود خودم تنها رفتم دور دور 😢😢کی میاد بریم ؟؟

۱ هفته پیش
4K
چطور شدم ؟؟؟

چطور شدم ؟؟؟

۱ هفته پیش
5K
یهویی هرکی گفت کجا میریم

یهویی هرکی گفت کجا میریم

۱ هفته پیش
7K
به حالت صورتم معلومه میخوام چیکار کنم نه 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

به حالت صورتم معلومه میخوام چیکار کنم نه 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

۱ هفته پیش
4K
به چشمام میاد میخوام چیکار کنم ؟؟؟؟😍😍😍😍😍😍

به چشمام میاد میخوام چیکار کنم ؟؟؟؟😍😍😍😍😍😍

۱ هفته پیش
6K
یه تیپ‌ ساده‌زدم‌‌ولی شیک شد 😂😂😂

یه تیپ‌ ساده‌زدم‌‌ولی شیک شد 😂😂😂

۱ هفته پیش
5K
اگر به خاطر بعضی کامنت ها سکوت میکنم به خاطر این نیست که از شما بچه رنگیا میترسم فقط به خاطر معرفتمه وگرنه شما ها شیر هم که باشی من با کیک‌میخورمت .

اگر به خاطر بعضی کامنت ها سکوت میکنم به خاطر این نیست که از شما بچه رنگیا میترسم فقط به خاطر معرفتمه وگرنه شما ها شیر هم که باشی من با کیک‌میخورمت .

۱ هفته پیش
5K
هرکی گفت دارم‌نگاه چی میکنم 😂😂😂

هرکی گفت دارم‌نگاه چی میکنم 😂😂😂

۱ هفته پیش
7K
هوم‌؟؟؟؟به نظرتون چمه‌من ؟؟

هوم‌؟؟؟؟به نظرتون چمه‌من ؟؟

۱ هفته پیش
4K
چطور شدم ؟؟

چطور شدم ؟؟

۱ هفته پیش
3K
هوم عصبانی ام .

هوم عصبانی ام .

۲ هفته پیش
3K
چطور شدم ؟؟😎😎

چطور شدم ؟؟😎😎

۲ هفته پیش
3K
یه روز خوش جاتون خالی .

یه روز خوش جاتون خالی .

۲ هفته پیش
3K
یهویی تو باغمون

یهویی تو باغمون

۲ هفته پیش
3K