یه مدت طولانی نیستم

daruosh.777

کپی =بلاک تبلیغ =بلاک
هشدار به اونهاییکه چی پشت سرم وچی روبرم قضاوت میکنن برن گم شن همه ازفامیل تا غیر .
الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

دوستان یع مدت نیستم

این حساب کاربری خصوصی میباشد