دلم یک دوست میخواهد که اوقاتی که دلتنگم بگوید خانه را ول کن بگو من کِی کجا باشم... #سعید صاحب_علم

دلم یک دوست میخواهد که اوقاتی که دلتنگم بگوید خانه را ول کن بگو من کِی کجا باشم... #سعید صاحب_علم

۳ روز پیش
4K
با تو حرفها دارم اما میترسم بارِ این همه «دوستت دارم» بر دوشِ قاصدک سنگینی کند #پویا_علیان

با تو حرفها دارم اما میترسم بارِ این همه «دوستت دارم» بر دوشِ قاصدک سنگینی کند #پویا_علیان

۱ هفته پیش
7K
هر چقدر در کوچه پس کوچه های دلم قدم زدی کافیست! بیا بنشین خستگی در کن برایت چای دم کرده ام #شیما_سهرابی

هر چقدر در کوچه پس کوچه های دلم قدم زدی کافیست! بیا بنشین خستگی در کن برایت چای دم کرده ام #شیما_سهرابی

۱ هفته پیش
4K
شده آیا...؟ گِله از جان به خدایت بکنی؟ و فقط هی نشود هی نشود هی نشود #میم_پناهی

شده آیا...؟ گِله از جان به خدایت بکنی؟ و فقط هی نشود هی نشود هی نشود #میم_پناهی

۴ هفته پیش
7K
خیلی به قلبم بدهکارم بخاطر تموم روزایی که گرفت، شکست و تنگ شد و من کاری از دستم بر نیامد...!

خیلی به قلبم بدهکارم بخاطر تموم روزایی که گرفت، شکست و تنگ شد و من کاری از دستم بر نیامد...!

۴ هفته پیش
7K
من از تمام این دنیا عشق می خواهم و مُشتی شعر گلهای شمعدانی پشت پنجره و لبخند های تو، که تکثیر میکند عشق را به بی نهایت... #سارا_قبادی

من از تمام این دنیا عشق می خواهم و مُشتی شعر گلهای شمعدانی پشت پنجره و لبخند های تو، که تکثیر میکند عشق را به بی نهایت... #سارا_قبادی

۲۴ تیر 1397
4K
تو بگو «دوستتت دارم» بهار میپیچد لای موهایم عشق شکوفه میزند! #سارا_قبادی

تو بگو «دوستتت دارم» بهار میپیچد لای موهایم عشق شکوفه میزند! #سارا_قبادی

۲۳ تیر 1397
5K
۲۲ تیر 1397
5K
عکاس تو باشی و بگویی که سه حرف است بگو سیب من خنده زنم بر لب و دل گفت بگو عشق #صادق_اسماعیلی_الوند

عکاس تو باشی و بگویی که سه حرف است بگو سیب من خنده زنم بر لب و دل گفت بگو عشق #صادق_اسماعیلی_الوند

۱۸ تیر 1397
4K
۱۷ تیر 1397
5K
آه! میان آن همه آروز هایِ کودکی فقط بزرگ شدیم #افشین_صالحی

آه! میان آن همه آروز هایِ کودکی فقط بزرگ شدیم #افشین_صالحی

۱۷ تیر 1397
4K
میخواهم الفبای دیگری اختراع کنم و در آن بگذارم آهنگ باران را غبار ماه را درد برگ را #نزار_قبانی

میخواهم الفبای دیگری اختراع کنم و در آن بگذارم آهنگ باران را غبار ماه را درد برگ را #نزار_قبانی

۱۶ تیر 1397
7K
۱۵ تیر 1397
5K
تو، همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانندش را #کاظم_بهمنی

تو، همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانندش را #کاظم_بهمنی

۱۱ تیر 1397
7K
۹ تیر 1397
8K
من چیزهای زیادی از دست داده ام اما هیچ کدامشان مثل از دست دادن تو نبود گاهی یک رفتن تمامت را با خود می‌برد و تو تا آخر عمر در به در دنبال خودت میگردی... ...

من چیزهای زیادی از دست داده ام اما هیچ کدامشان مثل از دست دادن تو نبود گاهی یک رفتن تمامت را با خود می‌برد و تو تا آخر عمر در به در دنبال خودت میگردی... #امیر_وجود

۸ تیر 1397
6K
۷ تیر 1397
5K
شده..؟ هی گم بشوی در خودت و دم نزنی؟ من غریبانه ترین حالتِ دردم بخدا... #نگار_قاسمی

شده..؟ هی گم بشوی در خودت و دم نزنی؟ من غریبانه ترین حالتِ دردم بخدا... #نگار_قاسمی

۶ تیر 1397
6K
چمدان دست گرفتم که بگویی نروم تو چرا سنگ شدی راه نشانم دادی...؟ #پروانه_حسینی

چمدان دست گرفتم که بگویی نروم تو چرا سنگ شدی راه نشانم دادی...؟ #پروانه_حسینی

۶ تیر 1397
8K
۲ تیر 1397
8K