علامت خانه بودن من همین پنجره رو به جنوب آفتاب است تا تو نیایی پرده را نخواهم کشید #سید_علی_صالحی

علامت خانه بودن من همین پنجره رو به جنوب آفتاب است تا تو نیایی پرده را نخواهم کشید #سید_علی_صالحی

۱ روز پیش
18K
زلف آن است که بی شانه دل از جا ببرد... #شهریار

زلف آن است که بی شانه دل از جا ببرد... #شهریار

۳ روز پیش
12K
اگر بخواهم به سیاره ای دیگر سفر کنم همراه خودم یک درخت خرمالو خواهم برد قالب عکس خانوادگیمان را... یک ساز دهنی... فنجان گل سرخی قهوه‌ام و خدایم را زمین و تمام آدمهایش بماند برای ...

اگر بخواهم به سیاره ای دیگر سفر کنم همراه خودم یک درخت خرمالو خواهم برد قالب عکس خانوادگیمان را... یک ساز دهنی... فنجان گل سرخی قهوه‌ام و خدایم را زمین و تمام آدمهایش بماند برای شما... #فرزانه_صد_هزاری

۴ روز پیش
3K
۵ روز پیش
7K
گیسو به هم بریز و جهانی ز هم بپاش! معشوقه بودن است و «بریز و بپاش» ها... #حسین_زحمتکش

گیسو به هم بریز و جهانی ز هم بپاش! معشوقه بودن است و «بریز و بپاش» ها... #حسین_زحمتکش

۵ روز پیش
7K
در جواب اینکه میپرسند هنوز تنهایی یا نه. باید گفت: خسته تر از آنم که دوباره خودم را به کسی یاد بدهم...! #المیرا_دهنوی

در جواب اینکه میپرسند هنوز تنهایی یا نه. باید گفت: خسته تر از آنم که دوباره خودم را به کسی یاد بدهم...! #المیرا_دهنوی

۲ هفته پیش
3K
آدمها هر سال بیشتر بدهکار دلشان میشوند جاهایی که نرفته اند لبخندهای که نزده اند و مهمتر از هر چیزی قدمهای که در پاییز نزده اند #احسان_سروری

آدمها هر سال بیشتر بدهکار دلشان میشوند جاهایی که نرفته اند لبخندهای که نزده اند و مهمتر از هر چیزی قدمهای که در پاییز نزده اند #احسان_سروری

۲ هفته پیش
2K
لیلی زیر درخت انار نشست درخت انار عاشق شد، گل داد، سرِخ سرخ گلها انار شد، داغِ داغ. هر اناری هزار تا دانه داشت دانه ها عاشق بودند. دانه ها توی انار جا نمی شدند ...

لیلی زیر درخت انار نشست درخت انار عاشق شد، گل داد، سرِخ سرخ گلها انار شد، داغِ داغ. هر اناری هزار تا دانه داشت دانه ها عاشق بودند. دانه ها توی انار جا نمی شدند انار کوچک بود. دانه ها ترکیدند. انار ترک برداشت خون انار روی دست لیلی چکید ...

۳ هفته پیش
10K
باز کن در، اوست باز کن در، اوست من به خود آهسته میگویم باز هم رویا... #فروغ_فرخزاد

باز کن در، اوست باز کن در، اوست من به خود آهسته میگویم باز هم رویا... #فروغ_فرخزاد

۳ هفته پیش
7K
چند روزیست تمام خیابان های شهر را در لباس یک «فالگیر» پَرسه میزنم شاید بیایی دستانت را ببینم و بگویم یک نفر هست که... به به!! چه به هم می آیید

چند روزیست تمام خیابان های شهر را در لباس یک «فالگیر» پَرسه میزنم شاید بیایی دستانت را ببینم و بگویم یک نفر هست که... به به!! چه به هم می آیید

۳ هفته پیش
24K
شده یکباره دلت پیش کسی گیر کند...؟ #میرقیصری

شده یکباره دلت پیش کسی گیر کند...؟ #میرقیصری

۴ هفته پیش
4K
نه چشمانت آبی بود و نه موهایت شبیه موج ها هنوز نفهمیده ام دریا که می روم چرا یاد تو می افتم...!

نه چشمانت آبی بود و نه موهایت شبیه موج ها هنوز نفهمیده ام دریا که می روم چرا یاد تو می افتم...!

۴ هفته پیش
5K
۱۹ شهریور 1397
8K
«عجیب دوستش داشتم.» این جمله را برایِ هر چند نفر خواستی بفرست خواهی دید که تنهایی به شکلی که فکرش را نمیکنی برایِ چند لحظه همه را به جایی دوردست خیره میکند... #حمید_جدیدی

«عجیب دوستش داشتم.» این جمله را برایِ هر چند نفر خواستی بفرست خواهی دید که تنهایی به شکلی که فکرش را نمیکنی برایِ چند لحظه همه را به جایی دوردست خیره میکند... #حمید_جدیدی

۱۹ شهریور 1397
4K
این بار زنده میخواهمت... نه در رویا، نه در مجاز این که خسته بیایی، بنشینی در برابرم در این کافه پیر... نه لبخند بزنی آن گونه که در رویاست و نه نگاه عاشقانه بدوزی در ...

این بار زنده میخواهمت... نه در رویا، نه در مجاز این که خسته بیایی، بنشینی در برابرم در این کافه پیر... نه لبخند بزنی آن گونه که در رویاست و نه نگاه عاشقانه بدوزی در نگاهم! صندلی ات را عوض کنی... در کنارم بنشینی... سر خسته ات را روی شانه ...

۱۶ شهریور 1397
4K
زندگی را دوست دارم، مادرم را بیشتر... #فریبرز_رضانواز

زندگی را دوست دارم، مادرم را بیشتر... #فریبرز_رضانواز

۱۰ شهریور 1397
6K
چه کسی می داند عشق با این همه زیبایی چه رنگی دارد! من فقط می دانم عشق رنگی است که به هر کس نمی آید... #امیر_وجود

چه کسی می داند عشق با این همه زیبایی چه رنگی دارد! من فقط می دانم عشق رنگی است که به هر کس نمی آید... #امیر_وجود

۱۰ شهریور 1397
12K
دستان من نمی توانند نه، نمی توانند هرگز این سیب را عادلانه قسمت کنند تو به سهم خود فکر می کنی من به سهم تو... #گروس_عبدالملکیان

دستان من نمی توانند نه، نمی توانند هرگز این سیب را عادلانه قسمت کنند تو به سهم خود فکر می کنی من به سهم تو... #گروس_عبدالملکیان

۳ شهریور 1397
7K
در صدا کردنِ نام تو یک «کجایی؟» پنهان است یک «کاش می بودی» یک «کاش باشی» یک «کاش نمی رفتی» من نامِ تو را حذف به قرنیهء این همه دلتنگی و پرسش صدا می زنم... ...

در صدا کردنِ نام تو یک «کجایی؟» پنهان است یک «کاش می بودی» یک «کاش باشی» یک «کاش نمی رفتی» من نامِ تو را حذف به قرنیهء این همه دلتنگی و پرسش صدا می زنم... #علیرضا_روشن

۲۹ مرداد 1397
4K
دلم یک دوست میخواهد که اوقاتی که دلتنگم بگوید خانه را ول کن بگو من کِی کجا باشم... #سعید صاحب_علم

دلم یک دوست میخواهد که اوقاتی که دلتنگم بگوید خانه را ول کن بگو من کِی کجا باشم... #سعید صاحب_علم

۲۳ مرداد 1397
6K