همیشہ خــاصـ

daryaiabi

دوست دارم دور: بشم از همه…♪
همین که تو باشی” بسمه…♪
من و تو یه قایق” وسط یه دریا که آرومه…♪


۷ ساعت پیش
1K
۷ ساعت پیش
1K
به انتظار نبودی ز انتظار چه دانی

به انتظار نبودی ز انتظار چه دانی

۷ ساعت پیش
2K
#طلیسچی

#طلیسچی

۷ ساعت پیش
506
#طلیسچی

#طلیسچی

۷ ساعت پیش
524
#طلیسچی

#طلیسچی

۷ ساعت پیش
533
#طلیسچی

#طلیسچی

۷ ساعت پیش
522
#طلیسچی

#طلیسچی

۷ ساعت پیش
529
#طلیسچی

#طلیسچی

۷ ساعت پیش
541
#طلیسچی

#طلیسچی

۷ ساعت پیش
549
.

.

۱۲ ساعت پیش
2K
عشق جان دوست داشتنت بد جور به دلم می چسبد تو یک اتفاق فوق العاده ای که بودنت تا بی نهایت اوج عاشقیست.

عشق جان دوست داشتنت بد جور به دلم می چسبد تو یک اتفاق فوق العاده ای که بودنت تا بی نهایت اوج عاشقیست.

۱۲ ساعت پیش
3K
#طلیسچی

#طلیسچی

۱۷ ساعت پیش
1K
#طلیسچی

#طلیسچی

۱۷ ساعت پیش
1K
۱۷ ساعت پیش
1K
۱۷ ساعت پیش
1K
۱۷ ساعت پیش
1K
۱۷ ساعت پیش
1K
۱۷ ساعت پیش
2K
۱۷ ساعت پیش
2K