۱۸ ساعت پیش
5K
۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
5K
۲ روز پیش
8K
۳ روز پیش
7K
سلاااااام ؛ یک سلام گرم از................ته دل بـــه شما کـه عشــق تو دلاتونــــ♥️ــه مهربونی تو چشاتونه وخنده رو لباتونه.. صبحتون قندوعسل

سلاااااام ؛ یک سلام گرم از................ته دل بـــه شما کـه عشــق تو دلاتونــــ♥️ــه مهربونی تو چشاتونه وخنده رو لباتونه.. صبحتون قندوعسل

۳ روز پیش
3K
زندگی ساختنی است نه ماندنی بمان برای ساختن نساز برای ماندن منتطر نباش.. کسی برایت گل بیاورد خاک را زیرو رو کن بذر را بکار از آن مراقبت کن خود صاحب گل خواهی شد🌷 -

زندگی ساختنی است نه ماندنی بمان برای ساختن نساز برای ماندن منتطر نباش.. کسی برایت گل بیاورد خاک را زیرو رو کن بذر را بکار از آن مراقبت کن خود صاحب گل خواهی شد🌷 -

۳ روز پیش
26K
نه سفیدی بیانگر زیبایی است.. و نه سیاهی نشانه زشتی.. ..کفن سفید اما ترساننده است و کعبه سیاه اما دوست داشنتی است.. انسانیت انسان به اخلاقش هست نه به مظهرش....

نه سفیدی بیانگر زیبایی است.. و نه سیاهی نشانه زشتی.. ..کفن سفید اما ترساننده است و کعبه سیاه اما دوست داشنتی است.. انسانیت انسان به اخلاقش هست نه به مظهرش....

۳ روز پیش
11K
۳ روز پیش
11K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
💚ڪوچ ڪردم ڪہ دلم 💚را بہ ڪسے 💚نسپارم 💚حس 💚خوبیست 💚ڪہ من 💚این همہ 💚بےآزارم 💚عشق احساس 💚قشنگیست 💚ولی من 💚شخصا 💚دیدگاهی 💚متفاوت 💚به دو عاشق 💚دارم 💚خوش ندارم 💚بہ ڪسے 💚قولے و 💚قلبے بدهم ...

💚ڪوچ ڪردم ڪہ دلم 💚را بہ ڪسے 💚نسپارم 💚حس 💚خوبیست 💚ڪہ من 💚این همہ 💚بےآزارم 💚عشق احساس 💚قشنگیست 💚ولی من 💚شخصا 💚دیدگاهی 💚متفاوت 💚به دو عاشق 💚دارم 💚خوش ندارم 💚بہ ڪسے 💚قولے و 💚قلبے بدهم 💚ڪہ بہ یڪ 💚حادثہ 💚روزے دل 💚از او بردارم 💚این دلیلیست 💚ڪہ در 💚این سفر ...

۳ روز پیش
10K
💞بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ 💞ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ 💞نقد ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ، 💞ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻭﻡ، 💞ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻫﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪ، 💞ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ 💞ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ 💞ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ... 💞ﺣﺎﻝ، 💞ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻛﻪ ...

💞بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ 💞ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ 💞نقد ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ، 💞ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻭﻡ، 💞ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻫﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪ، 💞ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ 💞ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ 💞ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ... 💞ﺣﺎﻝ، 💞ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ 💞ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ 💞ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ، 💞ﻣﺜﻞ ﭼﻚ دﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ 💞ﻳﻚ ...

۳ روز پیش
3K
مجازےدنیاےزیباییست همدیگرراندیده ایم اماباصمیمیت رفتارمیکنیم صداےهمدیگررا نشنیده ایم،‌ولی از حال هم خبرداریم درصورت آفلاین بودن نگران هم میشویم کاش دنیاےواقعی اینگونه بود😔☝️

مجازےدنیاےزیباییست همدیگرراندیده ایم اماباصمیمیت رفتارمیکنیم صداےهمدیگررا نشنیده ایم،‌ولی از حال هم خبرداریم درصورت آفلاین بودن نگران هم میشویم کاش دنیاےواقعی اینگونه بود😔☝️

۳ روز پیش
947
۳ روز پیش
3K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
7K
۴ روز پیش
9K
۴ روز پیش
9K
tt

tt

۴ روز پیش
3K