والپیپر

والپیپر

۲۸ اسفند 1396
2K
والپیپر

والپیپر

۲۶ اسفند 1396
3K
پیشاپیش عید همگی مباارک🌸:-) :-)

پیشاپیش عید همگی مباارک🌸:-) :-)

۲۲ اسفند 1396
2K
۱۴ اسفند 1396
3K
فریب خنده هایم را نخور من سالهاست که در خفا گریه میکنم !

فریب خنده هایم را نخور من سالهاست که در خفا گریه میکنم !

۳ بهمن 1396
5K
یک دختر حاضر است سالها تنهایی را تحمل کند اما نگذارد که لحظه ای غرورش خدشه دار شود...

یک دختر حاضر است سالها تنهایی را تحمل کند اما نگذارد که لحظه ای غرورش خدشه دار شود...

۲۴ دی 1396
3K
بچه ک بودیم بستنی هایمان را گاز می زدند غوغا بپا میکردیم،چ بیهوده بزرگ شدیم ؛ روحمان را گاز میزنند اما فقط لبخند میزنیم:-)

بچه ک بودیم بستنی هایمان را گاز می زدند غوغا بپا میکردیم،چ بیهوده بزرگ شدیم ؛ روحمان را گاز میزنند اما فقط لبخند میزنیم:-)

۱۹ دی 1396
6K
گاهی دلت ازسن وسالت میگیرد میخواهی کودک باشی کودک به هربهانه ای به آغوش غمخواری پناه میبردوآسوده اشک میریزد بزرگ که باشی بایدبغض های زیادی رابی صدادفن کنی...

گاهی دلت ازسن وسالت میگیرد میخواهی کودک باشی کودک به هربهانه ای به آغوش غمخواری پناه میبردوآسوده اشک میریزد بزرگ که باشی بایدبغض های زیادی رابی صدادفن کنی...

۱۸ دی 1396
26K
آرزویم همه سر سبزی توست دایم از خنده لبانت لبریز ، دامنت پرگل باد.:-)

آرزویم همه سر سبزی توست دایم از خنده لبانت لبریز ، دامنت پرگل باد.:-)

۸ دی 1396
10K
حکایت عجیبی دارد این“اشک” کافیست حروفش رابه هم بریزی تابرسی به“کاش”

حکایت عجیبی دارد این“اشک” کافیست حروفش رابه هم بریزی تابرسی به“کاش”

۳۰ آذر 1396
25K
هوس سرک کشیدن به دنیای کودکی ام را دارم قهرهای الکی ... دوستیهای واقعی ، مشکلات کوچک و قلبی بزرگ ....

هوس سرک کشیدن به دنیای کودکی ام را دارم قهرهای الکی ... دوستیهای واقعی ، مشکلات کوچک و قلبی بزرگ ....

۲۴ آذر 1396
5K
دخترانه هایم را زیر سوال نبر تو هرچقدر هم که نیرومند باشی زیر لمس نگاه مهربان من زیر نوازشی عاشقانه از طرف من کم خواهی آورد...:-) :-) :-)

دخترانه هایم را زیر سوال نبر تو هرچقدر هم که نیرومند باشی زیر لمس نگاه مهربان من زیر نوازشی عاشقانه از طرف من کم خواهی آورد...:-) :-) :-)

۲۴ آذر 1396
5K
گفتم غم تو دارم چیزی نگفت و بگذشت حافظ خوشا به حالت یارم گذشت و یارت گفتا غمت سرآید

گفتم غم تو دارم چیزی نگفت و بگذشت حافظ خوشا به حالت یارم گذشت و یارت گفتا غمت سرآید

۲۲ آذر 1396
6K
ای کـاش،فرداکه ازخواب بیدارمیشویم زندگی یک رنگ دیگر باشد،همرنگ آرزوهایمان. . . !

ای کـاش،فرداکه ازخواب بیدارمیشویم زندگی یک رنگ دیگر باشد،همرنگ آرزوهایمان. . . !

۱۸ آذر 1396
6K
برای چالش شرکت کرده بودم ،که برنده و نفر اول شدم ، ازتمامی دوستانی که اون زمان حمایتم کردند و تنهام نگذاشتن صمیمانه متشکرم 🌸🌸🌸🌸😊 😊

برای چالش شرکت کرده بودم ،که برنده و نفر اول شدم ، ازتمامی دوستانی که اون زمان حمایتم کردند و تنهام نگذاشتن صمیمانه متشکرم 🌸🌸🌸🌸😊 😊

۱۷ آذر 1396
13K
نمی خواستم ناراحتت کنم ،اما انگار کردم ،با دوست داشتن زیادم ،با هِی ببینمت هایم،با همیشه ببخشها و همیشه ، دلَم برایِ تو تنگ شُده هایم نمی خواستم ناراحتت کنم اما انگار کردم:-( :-( :-( ...

نمی خواستم ناراحتت کنم ،اما انگار کردم ،با دوست داشتن زیادم ،با هِی ببینمت هایم،با همیشه ببخشها و همیشه ، دلَم برایِ تو تنگ شُده هایم نمی خواستم ناراحتت کنم اما انگار کردم:-( :-( :-( ..

۱۳ آذر 1396
7K
من یه دخـــــترم لج کنم دنیـــــــا حـریـفم نــیـسـت-) :-) :-)

من یه دخـــــترم لج کنم دنیـــــــا حـریـفم نــیـسـت-) :-) :-)

۸ آذر 1396
8K
+چرا عاشقش شدی ؟ -چون خودمو توی چشماش به بهترین شکل دیدم …

+چرا عاشقش شدی ؟ -چون خودمو توی چشماش به بهترین شکل دیدم …

۸ آذر 1396
9K