بگذار لبانت برای بوسیدن باشد چشم هایت به اندازه کافی حرف برای گفتن دارد...

بگذار لبانت برای بوسیدن باشد چشم هایت به اندازه کافی حرف برای گفتن دارد...

۲۰ اسفند 1397
7K
عشق باشوری که دارد بیشعورت میکند...

عشق باشوری که دارد بیشعورت میکند...

۱۸ اسفند 1397
5K
هوایی رو که تو نفس میکشی دارم راه میرم بغل میکنم.❤

هوایی رو که تو نفس میکشی دارم راه میرم بغل میکنم.❤

۱۷ اسفند 1397
3K
مرسی که تا ابد مال خودمی❤

مرسی که تا ابد مال خودمی❤

۱۳ اسفند 1397
10K
بعضی چیزا مث سیب زمینی سرخ کرده😍

بعضی چیزا مث سیب زمینی سرخ کرده😍

۱۳ اسفند 1397
11K
ماهِ منی که رویِ سرم جا گرفته ای... در زیرِ سقف خانه ی من جا نمیشوی...

ماهِ منی که رویِ سرم جا گرفته ای... در زیرِ سقف خانه ی من جا نمیشوی...

۱۱ اسفند 1397
8K
مهم نیست چقده عصبانی بشی آخرش کسیو که دوس داری میبخشی:)

مهم نیست چقده عصبانی بشی آخرش کسیو که دوس داری میبخشی:)

۱۰ اسفند 1397
6K
دلگیرامادرگیرتم...❤

دلگیرامادرگیرتم...❤

۱۰ اسفند 1397
6K
هنوزم میشه عاشق بود توباشی کار سختی نیست🌹

هنوزم میشه عاشق بود توباشی کار سختی نیست🌹

۱۰ اسفند 1397
4K
اگه قراره چیزی ازین دنیا ماله من باشه دوست دارم فقط قلب تو باشه...

اگه قراره چیزی ازین دنیا ماله من باشه دوست دارم فقط قلب تو باشه...

۸ اسفند 1397
7K
توکه باشی بس است مگر من جز نفس چه میخواهم؟

توکه باشی بس است مگر من جز نفس چه میخواهم؟

۸ اسفند 1397
6K
سال تحویل امسال منو توباهم...

سال تحویل امسال منو توباهم...

۸ اسفند 1397
6K
چه حس قشنگیه ببینی یه ادم خودخواه تورواز خودشم بیشتر میخواد

چه حس قشنگیه ببینی یه ادم خودخواه تورواز خودشم بیشتر میخواد

۸ اسفند 1397
6K
دست خودت نیست جان به جانت هم که کنند عزیزی🌹

دست خودت نیست جان به جانت هم که کنند عزیزی🌹

۸ اسفند 1397
6K
ای جانِ جانِ جانم تو جانِ جانِ جانی❤بیرون زِ جانِ جان چیست؟ آنی و بیش از آنی...

ای جانِ جانِ جانم تو جانِ جانِ جانی❤بیرون زِ جانِ جان چیست؟ آنی و بیش از آنی...

۵ اسفند 1397
7K
این#خنده ها#استیکره_تو جدیشون نگیر💔

این#خنده ها#استیکره_تو جدیشون نگیر💔

۵ اسفند 1397
7K
❤

۴ اسفند 1397
7K
تو همه هستی من،هستی من!توهمه زندگی من هستی...

تو همه هستی من،هستی من!توهمه زندگی من هستی...

۳ اسفند 1397
6K
غیر از تو دگر عشق حرام است به من...

غیر از تو دگر عشق حرام است به من...

۳ اسفند 1397
6K
زیبا ترین اشتباه...

زیبا ترین اشتباه...

۳ اسفند 1397
6K