تو همه هستی من،هستی من!توهمه زندگی من هستی...

تو همه هستی من،هستی من!توهمه زندگی من هستی...

۳ ساعت پیش
3K
غیر از تو دگر عشق حرام است به من...

غیر از تو دگر عشق حرام است به من...

۳ ساعت پیش
3K
زیبا ترین اشتباه...

زیبا ترین اشتباه...

۳ ساعت پیش
3K
همه حس دلم روی توبود...

همه حس دلم روی توبود...

۳ ساعت پیش
3K
#بوسه هایت

#بوسه هایت

۴ ساعت پیش
3K
با تو بودن زِ همه دست کشیدن دارد...

با تو بودن زِ همه دست کشیدن دارد...

۴ ساعت پیش
3K
جوووونمی تو

جوووونمی تو

۶ روز پیش
879
❤ ❤ دوسِت داشتمو دارمو خواهم داشت❤ ❤

❤ ❤ دوسِت داشتمو دارمو خواهم داشت❤ ❤

۶ روز پیش
6K
مردم به دو دسته تقسیم میشن: تــو...بقیه...

مردم به دو دسته تقسیم میشن: تــو...بقیه...

۶ روز پیش
6K
❤ ولنتاینت مبارک عشقم❤

❤ ولنتاینت مبارک عشقم❤

۱ هفته پیش
15K
ارامش یعنی تو❤

ارامش یعنی تو❤

۱ هفته پیش
4K
😉 👌 ❤

😉 👌 ❤

۱ هفته پیش
9K
به حسِ شیرین

به حسِ شیرین

۱ هفته پیش
7K
بی هوا بدون مقصد سمت طوفان تو میرم...

بی هوا بدون مقصد سمت طوفان تو میرم...

۱ هفته پیش
7K
لذت دنیا دوست داشتن کسی است که دوست داشتنش حواسی برای آدم نمگیذارد

لذت دنیا دوست داشتن کسی است که دوست داشتنش حواسی برای آدم نمگیذارد

۱ هفته پیش
9K
بوسه از طعمِ دهان تو چشیدن دارد...

بوسه از طعمِ دهان تو چشیدن دارد...

۱ هفته پیش
12K
بوسه میخواهم چرا این پا و آن پا میکنی!؟

بوسه میخواهم چرا این پا و آن پا میکنی!؟

۱ هفته پیش
8K
کنارِ#تودرگیر#آرامشمــ........

کنارِ#تودرگیر#آرامشمــ........

۱ هفته پیش
8K
حق نداری به کسی دل بدهی اِلا من! پیش روی تو دوراه است فقط من یامن

حق نداری به کسی دل بدهی اِلا من! پیش روی تو دوراه است فقط من یامن

۱ هفته پیش
5K
آغوش تو عبادتگاهِ ثابت منه

آغوش تو عبادتگاهِ ثابت منه

۱ هفته پیش
5K