deltanqi

deltanqi

تنهایی قشنگـ ترین حــــس دنیاســــــت چون برا داشتنش نیـــــازبه هیچکس نداری

صبراوج احترام به حکمت خداست

صبراوج احترام به حکمت خداست

۱۱ ساعت پیش
2K
۱۱ ساعت پیش
2K
خدایاشکرت که هستی

خدایاشکرت که هستی

۱ روز پیش
4K
خدایا رهایم نکن

خدایا رهایم نکن

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
3K
👎 👎 داستان خواندنی!!! انسان سرمایه داری در شهری زندگی میکرد اما به هیچ کسی ریالی کمک نمیکرد فرزندی هم نداشت وتنها با همسرش زندگی میکرد در عوض قصابی در آن شهر به نیازمندان گوشت ...

👎 👎 داستان خواندنی!!! انسان سرمایه داری در شهری زندگی میکرد اما به هیچ کسی ریالی کمک نمیکرد فرزندی هم نداشت وتنها با همسرش زندگی میکرد در عوض قصابی در آن شهر به نیازمندان گوشت رایگان میداد روز به روز نفرت مردم از این شخص سرمایه دار بیشتر میشد مردم ...

۲ روز پیش
10K
😔 😔

😔 😔

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
کی یادشه یادش بخیر😍 😍

کی یادشه یادش بخیر😍 😍

۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K