کوچ کن از ادم ها، از گذشته ها از هرچیزی که آزرده خاطرت میکنه.

کوچ کن از ادم ها، از گذشته ها از هرچیزی که آزرده خاطرت میکنه.

۱ هفته پیش
5K