درازا

deraza

گیسوان تو شبیه است به شب، اما نه
شب که اینقدر نباید به درازا بکشد
Http://t.me/deraza

در عالم #طلبگی شاید یکی از مهمترین آدم ها کسی است که برای اولین بار #عمامه بر سرت می‌گذارد. اغراق نکرده ام اگر بگویم امشب احساس #یتیمی کردم. #آیت_الله_عبودیت التماستان میکنم... فاتحه... لطفا اعلام کنید ...

در عالم #طلبگی شاید یکی از مهمترین آدم ها کسی است که برای اولین بار #عمامه بر سرت می‌گذارد. اغراق نکرده ام اگر بگویم امشب احساس #یتیمی کردم. #آیت_الله_عبودیت التماستان میکنم... فاتحه... لطفا اعلام کنید قرائت فاتحه تان را بلکه جگرم کمتر بسوزد

۶ ساعت پیش
3K