درازا

deraza

گیسوان تو شبیه است به شب، اما نه
شب که اینقدر نباید به درازا بکشد
Http://t.me/deraza

موردی پیدا نشد