دنـــــ.ـیــــ❤ــــــــا

doiaa1379

#عــــــربیہ #وافتخـــــر
#گالـــولـــی #لیش#راسـچ#مرفوع #وعینچ#قوية#مانچ#بنت#وزیر#ولا#رئیس#جمهوریه#گلت#العفو#یاناس#کل#القضیة#انـــی#عـــبادانیه😍 😍 😍 😍 😊اضغط عل ❤ ❤ ❤ ❤
آبادانـــــــیم ۱۸ســالمه
عربم به عرب بودنم هم افتخار میکنم
یه مرداد ماهـــــــــــــے🌹 🌹 🌹
🌹 🌹 همیشه هروقت خواستم جواب کامنت میدم نخواستم هم جواب نمیدم به شما هم ربط نداره ..... زیاد هم توهین کنی بلاک میشی🌹 🌹 🌺 🌺
👇 👇
…بخونید......عین حقیقته💀

♚اینجا مجازییست ..........♚

♕ نه من تورا ☜میشناسم نه تو منو♛

♣ نه تو☜ آنقدر خوبی که من دوست دارم نه من آنقدر بدم که تو فکر میکنی ♧

⇦اینجا قدرت♔ دست یکی نیس
همه میتونن لات باشن همه میتونن شاه باشن ...⇨👿

اینجا ...
♣ فقط【LIKE】 ارزش داره فکر نکن کسی تو را واسه خودت میخواد........
لایک =لایک......... نکنی⇦⇦ بلاک

اینجا◁اخر عشق Empty room ...

اینجا...
↭همه میخوان تو چشم باشن نقش بازی میکنند↭
♨ اینجا دنیای شکست خورد هاست ※(disslove)※
اینجا
♤عاشقتم,دوست دارم ,عزیزم ......بی ارزش و بی معناست اینجا فقط ⇦مجازسیت یه دنیای بی ارزش پس ......💀

👈 لطفأ موقع ورود نقاب خود را برداريد.

۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
2K
۱۹ ساعت پیش
1K
۱۹ ساعت پیش
1K