۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
همون قضیه خواستگاریو گل دادن امیر ب رهام 😂😂😂

همون قضیه خواستگاریو گل دادن امیر ب رهام 😂😂😂

۱ هفته پیش
5K
😂😂

😂😂

۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
3K
سرمو بکوبم تو دیوار یا زوده ؟😑 👊 تلبته بعد دیدن این پست احتمالن لایکشو برداشته 😂 😂

سرمو بکوبم تو دیوار یا زوده ؟😑 👊 تلبته بعد دیدن این پست احتمالن لایکشو برداشته 😂 😂

۱ هفته پیش
4K
😂😂

😂😂

۱ هفته پیش
5K
ایش میش پلوعه 😂

ایش میش پلوعه 😂

۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
بعدیارو ببینید

بعدیارو ببینید

۱ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
😂😂😂

😂😂😂

۲ هفته پیش
7K
چرا اینقد خوبین آخه 😍😍 این چرا اینقدر چسبیده به امیر ؟😠😠😬😬 ولی کلا من فاز این بادیگاردارو درک نمیکنم 😕 خودشون میخوان ، تو نمیخوای قزمیت 😒

چرا اینقد خوبین آخه 😍😍 این چرا اینقدر چسبیده به امیر ؟😠😠😬😬 ولی کلا من فاز این بادیگاردارو درک نمیکنم 😕 خودشون میخوان ، تو نمیخوای قزمیت 😒

۲ هفته پیش
5K
😂😂ولی واقعا دمش گرم

😂😂ولی واقعا دمش گرم

۲ هفته پیش
3K
؟؟؟ خواستین بزارین ، پستم موقته لایک نکن ، کامنت بزار هم وطن 😀✋

؟؟؟ خواستین بزارین ، پستم موقته لایک نکن ، کامنت بزار هم وطن 😀✋

۲ هفته پیش
9K
۳ هفته پیش
10K
۳ هفته پیش
8K
فقط میتونم بگم حق ما برد بود 😭😭😭 گریه نکن مرد ❤🙏 فدای سرت 💋😭

فقط میتونم بگم حق ما برد بود 😭😭😭 گریه نکن مرد ❤🙏 فدای سرت 💋😭

۳ هفته پیش
7K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
6K