دنیا

donyatiktak

دنیــا.۲۲ساله دانشجو ازاهـوازعـرب زبان و به عرب بودنم افتخارمیکنم مادرم
.لبنانیه یدختر خـاص .شهریوری
مهربون و زودرنج .شـادو پرانرڙی بهم میگن دنے .زلـزله اووووففف خخخخ

#صبـــــــاح الخیــــــــر #ســـــــــــلام صبـــــــح #بخــــــــــیر ایـــــــران #روزتون پر از اتفاقهای قشنگ #خونه هاتون گرم گرم #سفره هاتون پر برکت #نگاهتون پراز عشق و دوستی، 💕 ❤ 💕 ❤ 💕 ❤

#صبـــــــاح الخیــــــــر #ســـــــــــلام صبـــــــح #بخــــــــــیر ایـــــــران #روزتون پر از اتفاقهای قشنگ #خونه هاتون گرم گرم #سفره هاتون پر برکت #نگاهتون پراز عشق و دوستی، 💕 ❤ 💕 ❤ 💕 ❤

۴ ساعت پیش
4K
#شب بخیر گفتن ما .محض ادای ادب است #وَرنه چـــون .شب برسد، .اوّل بیداری مـاست:

#شب بخیر گفتن ما .محض ادای ادب است #وَرنه چـــون .شب برسد، .اوّل بیداری مـاست:

۱ روز پیش
5K
کی.ازاین.بوسا.میخواد😁 🙈 اووووووووففففف🙈 🙈 🙈 🙈 🙈 😂 😁 شـــبتون.بــــوس.بارون😁 😂 😂

کی.ازاین.بوسا.میخواد😁 🙈 اووووووووففففف🙈 🙈 🙈 🙈 🙈 😂 😁 شـــبتون.بــــوس.بارون😁 😂 😂

۱ روز پیش
10K
...#محبت تنها چیزیست که با بخشیدن زیادتر می #شود و همیشه لازم نیست چیزهای با ارزش #ببخشی تا محبت کرده باشی گاهی لبخند تو #بهترین محبت است...

...#محبت تنها چیزیست که با بخشیدن زیادتر می #شود و همیشه لازم نیست چیزهای با ارزش #ببخشی تا محبت کرده باشی گاهی لبخند تو #بهترین محبت است...

۱ روز پیش
6K
#در شهری که #زیر پا گذاشتن عهدها و #شکستن دلها #آسانتر از خوردن جرعه ای آب گشته #ای ساعتها ! #آرام باشید و #هرگز صفر نشوید

#در شهری که #زیر پا گذاشتن عهدها و #شکستن دلها #آسانتر از خوردن جرعه ای آب گشته #ای ساعتها ! #آرام باشید و #هرگز صفر نشوید

۱ روز پیش
3K
...#مـــــن دخــــترے از تبـــــآر آتشــــــــم #هــــــم میـــــتوانے در کـــــنارم گــــــرم #شـــــوے هــــــم میـــــتوانم #خـــــاکســـــترت کـــــــنم... اوووووووفففففف😁

...#مـــــن دخــــترے از تبـــــآر آتشــــــــم #هــــــم میـــــتوانے در کـــــنارم گــــــرم #شـــــوے هــــــم میـــــتوانم #خـــــاکســـــترت کـــــــنم... اوووووووفففففف😁

۱ روز پیش
7K
اووووووفففففف😂😂😂😂😂😂

اووووووفففففف😂😂😂😂😂😂

۱ روز پیش
6K
#کاش رنگ آدم ها... #رنگ قلب و #رنگ حرف هایشان #بود....! #کـــــ😔ـــــاش

#کاش رنگ آدم ها... #رنگ قلب و #رنگ حرف هایشان #بود....! #کـــــ😔ـــــاش

۲ روز پیش
8K
#گاهی یڪی میشه #تمام زندگیت ، هستیت ، جونت #میدونی ڪه #شاید هیچوقٺ بهش نرسی #ولی همین ڪه #فڪر کردن بهش آرومت میڪنه #بهترین حسِ دنیاست #مثل بودن تـو برای من

#گاهی یڪی میشه #تمام زندگیت ، هستیت ، جونت #میدونی ڪه #شاید هیچوقٺ بهش نرسی #ولی همین ڪه #فڪر کردن بهش آرومت میڪنه #بهترین حسِ دنیاست #مثل بودن تـو برای من

۲ روز پیش
7K
#هر زن دوست دارد #معشوقـه مردی باشد #که خط به خط معنایش کند! #انتظار عجیبی‌ دارند #که گاهی دلشان می‌خواهد #نگفته‌هایش‌ را بشنوی، #از اعماق جان ، دوست داشته شدن را #دوست دارند....

#هر زن دوست دارد #معشوقـه مردی باشد #که خط به خط معنایش کند! #انتظار عجیبی‌ دارند #که گاهی دلشان می‌خواهد #نگفته‌هایش‌ را بشنوی، #از اعماق جان ، دوست داشته شدن را #دوست دارند....

۲ روز پیش
8K
هـــااای.صبـــاح.الـــحب❤. صباح.النور.شعب.الاهـــوازے😘🌴🌴🌴🌴🌴 #ســــــــــــــــلام 🌴 🌹 #صبــــــــــح بخیـــــر🌺 #ایـــــــــــــــــــران🌸 #روزتون پراز انرژیهای،مثبت 🌷 🌹 🍁 🌸 🌺 🌷 #خونه هاتون گــــرم گـــرم 🔥 💕 🔥 💕 🔥 💕 🔥 #مــــثل قـــــلب مهربونتون 💖 🌷 💖 🌷 ...

هـــااای.صبـــاح.الـــحب❤. صباح.النور.شعب.الاهـــوازے😘🌴🌴🌴🌴🌴 #ســــــــــــــــلام 🌴 🌹 #صبــــــــــح بخیـــــر🌺 #ایـــــــــــــــــــران🌸 #روزتون پراز انرژیهای،مثبت 🌷 🌹 🍁 🌸 🌺 🌷 #خونه هاتون گــــرم گـــرم 🔥 💕 🔥 💕 🔥 💕 🔥 #مــــثل قـــــلب مهربونتون 💖 🌷 💖 🌷 💖 🌷 💖

۲ روز پیش
9K
...#هیچکس ما را برای خودمان نمی خواهد سادگی #می کند کسی که تنهاییش را ارزان می فروشد من #تازه فهمیدم هیچ چیز به اندازه دوست داشتن #خودم خوشحالم نمی کند...

...#هیچکس ما را برای خودمان نمی خواهد سادگی #می کند کسی که تنهاییش را ارزان می فروشد من #تازه فهمیدم هیچ چیز به اندازه دوست داشتن #خودم خوشحالم نمی کند...

۲ روز پیش
8K
#آدمها تا وقتی خیلی نزدیکشان نشده ای #همانی هستند که تو از آنها در ذهنت ساخته یی، #اما وقتی کمی نزدیک می شوی بیشتر خودشان #می شوند و کمتر شبیه ذهنیت تواند...، #شاید به همین ...

#آدمها تا وقتی خیلی نزدیکشان نشده ای #همانی هستند که تو از آنها در ذهنت ساخته یی، #اما وقتی کمی نزدیک می شوی بیشتر خودشان #می شوند و کمتر شبیه ذهنیت تواند...، #شاید به همین خاطر است که بعد از هر نزدیک #شدنی دوری لازم است. #فرصتی برای بازسازی تصویری ...

۲ روز پیش
6K
#دلم از داغ نامردی نسیمی سرد #می خواهد . میان قحطی #مرهم دلی هم درد می خواهد #مگر یادت نمی آید #در آغاز محبت ها شبی گفتم #در گوشَت رفاقت مرد می خواهد

#دلم از داغ نامردی نسیمی سرد #می خواهد . میان قحطی #مرهم دلی هم درد می خواهد #مگر یادت نمی آید #در آغاز محبت ها شبی گفتم #در گوشَت رفاقت مرد می خواهد

۳ روز پیش
8K
#دیگه #به #هیچڪس #اعتمآد #ندآرم #تسلیت #قلب #شڪستم

#دیگه #به #هیچڪس #اعتمآد #ندآرم #تسلیت #قلب #شڪستم

۳ روز پیش
8K
هرگز به خاطر کسی که بهتون آزار رسونده گریه نکنید..فقط لبخند بزنید و بگید

هرگز به خاطر کسی که بهتون آزار رسونده گریه نکنید..فقط لبخند بزنید و بگید"ممنون که به من فرصت دادی تا کسی بهتر از تو رو پیدا کنم" 😀 😀 😀

۳ روز پیش
7K
#کاش میشد «#تو را» تگ کرد ا#ینجا میان آغوشم....!!!!

#کاش میشد «#تو را» تگ کرد ا#ینجا میان آغوشم....!!!!

۳ روز پیش
10K
#آغوشم............... #درست به اندازه ی #خودت جا دارد..!! #قد تمام مچاله شدن هایت..........!!!!

#آغوشم............... #درست به اندازه ی #خودت جا دارد..!! #قد تمام مچاله شدن هایت..........!!!!

۳ روز پیش
7K
#آمیـــــــن😡😡😡😡👊👊👊👊

#آمیـــــــن😡😡😡😡👊👊👊👊

۳ روز پیش
7K
اووووووووففففف🙈🙈🙈🙈😁

اووووووووففففف🙈🙈🙈🙈😁

۳ روز پیش
8K