حالا دچار وحشت این شهر خالی ام ... شهری که پا به پای تو یک کوچه باغ بود (بهروز جلیلوند)

حالا دچار وحشت این شهر خالی ام ... شهری که پا به پای تو یک کوچه باغ بود (بهروز جلیلوند)

۲ هفته پیش
3K
همراه تو قدم زده این شهر را نسیم با بوی تو شناخته این کوچه را بهار ...! (بهروز جلیلوند)

همراه تو قدم زده این شهر را نسیم با بوی تو شناخته این کوچه را بهار ...! (بهروز جلیلوند)

۲۸ اسفند 1397
9K
از تو دهان پنجره ها باز مانده است باران صدای آمدن توست یا بهار؟ (بهروز جلیلوند)

از تو دهان پنجره ها باز مانده است باران صدای آمدن توست یا بهار؟ (بهروز جلیلوند)

۱۰ اسفند 1397
21K
گلدان خاک خورده و لبخند آینه ... با عطر او شکفت و زمستان تمام شد! (بهروز جلیلوند)

گلدان خاک خورده و لبخند آینه ... با عطر او شکفت و زمستان تمام شد! (بهروز جلیلوند)

۴ اسفند 1397
23K
‎تو حال خوب منی و تمام هستی من ‎بپرس خوب من..از من بپرس حالت را (بهروز جلیلوند)

‎تو حال خوب منی و تمام هستی من ‎بپرس خوب من..از من بپرس حالت را (بهروز جلیلوند)

۱۸ بهمن 1397
25K
برای دلخوشی آسمان کوچک من کنار پنجره وا کن ببند پنجره را ... (بهروز جلیلوند)

برای دلخوشی آسمان کوچک من کنار پنجره وا کن ببند پنجره را ... (بهروز جلیلوند)

۱۷ بهمن 1397
21K
پدر جان! شاید بعد از تو ... سرم به عکس تو گرم شد اما دلم هرگز ...! (بهروز جلیلوند)

پدر جان! شاید بعد از تو ... سرم به عکس تو گرم شد اما دلم هرگز ...! (بهروز جلیلوند)

۱۲ اسفند 1396
9K
بهار آمد بعد از هزار و یک شب یلدا گریست نام تو را شیشه ی بخار گرفته ... بهروز جلیلوند

بهار آمد بعد از هزار و یک شب یلدا گریست نام تو را شیشه ی بخار گرفته ... بهروز جلیلوند

۱۰ دی 1396
23K
دلی خون از جهان زرد داریم به این دنیا نگاهی سرد داریم کرج بس کن تو دیگر لرزه ات را که ما در حد کافی درد داریم (بهروز جلیلوند)

دلی خون از جهان زرد داریم به این دنیا نگاهی سرد داریم کرج بس کن تو دیگر لرزه ات را که ما در حد کافی درد داریم (بهروز جلیلوند)

۶ دی 1396
20K

"بخوان به نام گل سرخ" عشق در گوشم /که عطر پیرهنت باز برده از هوشم ... (بهروز جلیلوند)

۱۶ آذر 1396
13K
‏‎غمی ست پشت همین شیشه ی بخار گرفته ‏‎//هوای پنجره ها را غم بهار گرفته ... (بهروز جلیلوند)

‏‎غمی ست پشت همین شیشه ی بخار گرفته ‏‎//هوای پنجره ها را غم بهار گرفته ... (بهروز جلیلوند)

۱۰ آذر 1396
9K
‏‎حیاط خانه دلش خون شده ست از تب پاییز ‏‎// تمام باغچه را حسرت انار گرفته ...! (بهروز جلیلوند)

‏‎حیاط خانه دلش خون شده ست از تب پاییز ‏‎// تمام باغچه را حسرت انار گرفته ...! (بهروز جلیلوند)

۱۰ آذر 1396
20K
بهار آمد بعد از هزار و یک شب یلدا گریست نام تو را شیشه ی بخار گرفته ... (بهروز جلیلوند)

بهار آمد بعد از هزار و یک شب یلدا گریست نام تو را شیشه ی بخار گرفته ... (بهروز جلیلوند)

۹ آذر 1396
19K
‎جان مرا گرفتی و بردی دل مرا ‎چیزی که از غمم نگرفتی سراغ بود! (بهروز جلیلوند)

‎جان مرا گرفتی و بردی دل مرا ‎چیزی که از غمم نگرفتی سراغ بود! (بهروز جلیلوند)

۸ آذر 1396
20K