‎تو حال خوب منی و تمام هستی من ‎بپرس خوب من..از من بپرس حالت را (بهروز جلیلوند)

‎تو حال خوب منی و تمام هستی من ‎بپرس خوب من..از من بپرس حالت را (بهروز جلیلوند)

۱ هفته پیش
24K
برای دلخوشی آسمان کوچک من کنار پنجره وا کن ببند پنجره را ... (بهروز جلیلوند)

برای دلخوشی آسمان کوچک من کنار پنجره وا کن ببند پنجره را ... (بهروز جلیلوند)

۱ هفته پیش
20K
پدر جان! شاید بعد از تو ... سرم به عکس تو گرم شد اما دلم هرگز ...! (بهروز جلیلوند)

پدر جان! شاید بعد از تو ... سرم به عکس تو گرم شد اما دلم هرگز ...! (بهروز جلیلوند)

۱۲ اسفند 1396
8K
بهار آمد بعد از هزار و یک شب یلدا گریست نام تو را شیشه ی بخار گرفته ... بهروز جلیلوند

بهار آمد بعد از هزار و یک شب یلدا گریست نام تو را شیشه ی بخار گرفته ... بهروز جلیلوند

۱۰ دی 1396
22K
دلی خون از جهان زرد داریم به این دنیا نگاهی سرد داریم کرج بس کن تو دیگر لرزه ات را که ما در حد کافی درد داریم (بهروز جلیلوند)

دلی خون از جهان زرد داریم به این دنیا نگاهی سرد داریم کرج بس کن تو دیگر لرزه ات را که ما در حد کافی درد داریم (بهروز جلیلوند)

۶ دی 1396
19K

"بخوان به نام گل سرخ" عشق در گوشم /که عطر پیرهنت باز برده از هوشم ... (بهروز جلیلوند)

۱۶ آذر 1396
13K
‏‎غمی ست پشت همین شیشه ی بخار گرفته ‏‎//هوای پنجره ها را غم بهار گرفته ... (بهروز جلیلوند)

‏‎غمی ست پشت همین شیشه ی بخار گرفته ‏‎//هوای پنجره ها را غم بهار گرفته ... (بهروز جلیلوند)

۱۰ آذر 1396
9K
‏‎حیاط خانه دلش خون شده ست از تب پاییز ‏‎// تمام باغچه را حسرت انار گرفته ...! (بهروز جلیلوند)

‏‎حیاط خانه دلش خون شده ست از تب پاییز ‏‎// تمام باغچه را حسرت انار گرفته ...! (بهروز جلیلوند)

۱۰ آذر 1396
19K
بهار آمد بعد از هزار و یک شب یلدا گریست نام تو را شیشه ی بخار گرفته ... (بهروز جلیلوند)

بهار آمد بعد از هزار و یک شب یلدا گریست نام تو را شیشه ی بخار گرفته ... (بهروز جلیلوند)

۹ آذر 1396
19K
‎جان مرا گرفتی و بردی دل مرا ‎چیزی که از غمم نگرفتی سراغ بود! (بهروز جلیلوند)

‎جان مرا گرفتی و بردی دل مرا ‎چیزی که از غمم نگرفتی سراغ بود! (بهروز جلیلوند)

۸ آذر 1396
20K