عاشق چادر

doostaneshohada

کانال من در سروش
http://sapp.ir/hejabebartar.chadoor.atresib.zebarjad

پنجشنبه ها و جمعه ها شوخی سرش نمی شود😉 یا باید #کسی را برای☺ ️دوست داشتن❤ ️ داشته باشی👌 و #دستش را بگیری🙃 یا بمیری ...🙁 😔 #اللهم_الرزقنا_دستاش😍 ✌ https://t.me/mim_mojaradaneh

پنجشنبه ها و جمعه ها شوخی سرش نمی شود😉 یا باید #کسی را برای☺ ️دوست داشتن❤ ️ داشته باشی👌 و #دستش را بگیری🙃 یا بمیری ...🙁 😔 #اللهم_الرزقنا_دستاش😍 ✌ https://t.me/mim_mojaradaneh

۱۸ آبان 1397
8K