۲ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
6K
یاد من باشد که تنهاییم را برای خودم نگه دارم و بغض‌های شبانه‌ام را برای کسی بازگو نکنم یاد من باشدکه فقط برای سایه‌ام بنویسم

یاد من باشد که تنهاییم را برای خودم نگه دارم و بغض‌های شبانه‌ام را برای کسی بازگو نکنم یاد من باشدکه فقط برای سایه‌ام بنویسم

۴ هفته پیش
3K
۲۹ دی 1396
4K
❤❤❤

❤❤❤

۲۹ دی 1396
6K
عکس بلند
۲۵ دی 1396
4K
یه عکس یادگاری که خودتم نداری شده رفیق شبهام وقتی که خیلی تنهام

یه عکس یادگاری که خودتم نداری شده رفیق شبهام وقتی که خیلی تنهام

۲۳ دی 1396
5K
خسته ام .. خسته تر از آنچه که می پنداری خسته از

خسته ام .. خسته تر از آنچه که می پنداری خسته از " رفتنم " این حادثه ی تکراری پشت پایت عوض آب، من از کاسه ی چشم اشک می ریزم عجب حال تاسف باری! خوب من! دست تو خود حافظ من بود چطور دلت آمد که مرا دست خدا ...

۱۸ دی 1396
4K
۱۷ دی 1396
2K
💖

💖

۲۲ آذر 1396
5K
دﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺒﺮﻣﺘـــــ ﯾﻪ ﺟـــﺎﯼ ﺷﻠـــﻮﻍ ﺧﯿﻠـــﯽ ﺷﻠـــﻮﻍ ﻭﺍﯾﺴﺘـــﻢ ﺍﻭﻥ ﻭﺳــﻂ ﻧﮕﺎﺗـــــ ﮐﻨـــﻢ! ﺑﮕـــﻢ ﺍﯾﻨـــﺎﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨـــﯽ؟ ﺑﮕـــﯽ ﺁﺭﻩ!... ﺑﮕـــﻢ ﺗــﻮ ﻫﯿﺎﻫـــﻮﯼ ﻫــﻤﻪ ﺍﯾـــﻦ ﺁﺩﻣـــﺎ ﺑـــﺎﺯﻡ ﻣـــﻦ ﭼﺸﻤـــﺎﻡ ﻓﻘـــﻂ ﺩﻧﺒـــﺎﻝ ﺗــﻮ ﻣﯿﮕـــﺮﺩﻩ ﺩﻟــــﻢ ﺑـــﺮﺍﯼ ﺗـــﻮ ﺗﻨﮕــــ ...

دﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺒﺮﻣﺘـــــ ﯾﻪ ﺟـــﺎﯼ ﺷﻠـــﻮﻍ ﺧﯿﻠـــﯽ ﺷﻠـــﻮﻍ ﻭﺍﯾﺴﺘـــﻢ ﺍﻭﻥ ﻭﺳــﻂ ﻧﮕﺎﺗـــــ ﮐﻨـــﻢ! ﺑﮕـــﻢ ﺍﯾﻨـــﺎﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨـــﯽ؟ ﺑﮕـــﯽ ﺁﺭﻩ!... ﺑﮕـــﻢ ﺗــﻮ ﻫﯿﺎﻫـــﻮﯼ ﻫــﻤﻪ ﺍﯾـــﻦ ﺁﺩﻣـــﺎ ﺑـــﺎﺯﻡ ﻣـــﻦ ﭼﺸﻤـــﺎﻡ ﻓﻘـــﻂ ﺩﻧﺒـــﺎﻝ ﺗــﻮ ﻣﯿﮕـــﺮﺩﻩ ﺩﻟــــﻢ ﺑـــﺮﺍﯼ ﺗـــﻮ ﺗﻨﮕــــ ﻣﯿﺸـــﻪ... ﺻــــﺪﺍﻫﺎﺷـــﻮﻥﻭ ﻣـــﯽ ﺷﻨـــﻮﯼ؟ ﺑﮕـــﯽ ﺁﺭﻩ! ﺑﮕـــﻢ ﺗــﻮ ﺍﻭﺝ ﻫﻤﯿـــﻦ ﺻﺪﺍﻫـــﺎ ﺩﻟــــﻢ ﺩﻧـــﺒﺎﻝ ﺻــﺪﺍﯼ ﺗــﻮ ...

۱۶ آذر 1396
5K
اری . . . . . . . . . . قصه ی توست که در نیمه شبی سرد خاطر مرا پریشان کرده! قصه ی توست که تفکرات مرا و اندیشه ام را اینگونه بهم ...

اری . . . . . . . . . . قصه ی توست که در نیمه شبی سرد خاطر مرا پریشان کرده! قصه ی توست که تفکرات مرا و اندیشه ام را اینگونه بهم ریخته! قصه ی توست که ساعت ها چشم مرا به نقطه ای مات و مبهوت ...

۱۴ آذر 1396
4K
عشق یعنی: وقتی نیستش به یادشی و می خوای باهاش باشی وقتی باهاشی همش می خوای نگاش کنی وقتی نگاش میکنی دوست داری از ته قلب شاد باشه و وقتی داری نگاش میکنی و میفهمی ...

عشق یعنی: وقتی نیستش به یادشی و می خوای باهاش باشی وقتی باهاشی همش می خوای نگاش کنی وقتی نگاش میکنی دوست داری از ته قلب شاد باشه و وقتی داری نگاش میکنی و میفهمی از ته قلب خوشحاله عاشق تر شی… تو مرا می فهمی من تورا می خواهم ...

۱۲ آذر 1396
4K
بعضیها عجیب خوبند ... یادشان که می‌افتی ، روحت جانی دوباره میگیرد . یادشان که می‌افتی ، بی‌اراده لبخند به لبانت مینشیند‌ . بعضی‌ها را کم میبینی و حتی اگر نبینی ، باز با تو ...
عکس بلند

بعضیها عجیب خوبند ... یادشان که می‌افتی ، روحت جانی دوباره میگیرد . یادشان که می‌افتی ، بی‌اراده لبخند به لبانت مینشیند‌ . بعضی‌ها را کم میبینی و حتی اگر نبینی ، باز با تو هستند . بعضی‌ها عجیب می‌آیند و عجیب‌تر آنکه دیگر نمیروند . حتی وقتی که از ...

۹ آذر 1396
3K
۲۴ آبان 1396
8K
۲۴ آبان 1396
7K
۲۴ آبان 1396
18K
۲۴ آبان 1396
6K
۲۴ آبان 1396
5K
۲۳ آبان 1396
5K