🔻میخواهم لااقل یک نفر باشد؛ که با او از همه چیز همانطور حرف بزنم که با خودم حرف میزنم...!

🔻میخواهم لااقل یک نفر باشد؛ که با او از همه چیز همانطور حرف بزنم که با خودم حرف میزنم...!

۲ روز پیش
2K
۷ روز پیش
12K
۷ روز پیش
2K
۱ هفته پیش
3K
هر صبح ، دو رکعت « دوستت دارم » را اقامه میکنم ، به نیّت ِ چشمهایت .. قُربةً اِلی العشق ........

هر صبح ، دو رکعت « دوستت دارم » را اقامه میکنم ، به نیّت ِ چشمهایت .. قُربةً اِلی العشق ........

۲ هفته پیش
2K
خدا میدونه که چه کسی باید تو زندگیت باشه و چه کسی نباید باشه بهش اعتماد کن و به پیش برو

خدا میدونه که چه کسی باید تو زندگیت باشه و چه کسی نباید باشه بهش اعتماد کن و به پیش برو

۲ هفته پیش
4K
کاش این روزها یکی هم پیدا شود یک خیریه راه بیاندازد به نفع دل های تنگ مدعوینش همه ‌دل‌های‌ سنگ سهم من یک گوشه بازارچه پشت یک عالمه دوستت ‌دارم یک نظر دیدار و بس....

کاش این روزها یکی هم پیدا شود یک خیریه راه بیاندازد به نفع دل های تنگ مدعوینش همه ‌دل‌های‌ سنگ سهم من یک گوشه بازارچه پشت یک عالمه دوستت ‌دارم یک نظر دیدار و بس....

۳ هفته پیش
4K
انعکاس جالب رعد و برق در آب

انعکاس جالب رعد و برق در آب

۲۴ خرداد 1397
4K
۲۲ خرداد 1397
5K
۲۲ خرداد 1397
5K
۲۲ خرداد 1397
4K
۲۲ خرداد 1397
4K
۱۴ خرداد 1397
15K
شب را به عشق تو صبح میکنم که سلام کنم ، که سلام کنی که من جان بدهم و تو جان بگیری ...

شب را به عشق تو صبح میکنم که سلام کنم ، که سلام کنی که من جان بدهم و تو جان بگیری ...

۲ خرداد 1397
5K
۲۷ اردیبهشت 1397
2K
۲۷ اردیبهشت 1397
2K
۲۷ اردیبهشت 1397
2K
۲۷ اردیبهشت 1397
2K
۲۷ اردیبهشت 1397
2K
عزیز جانم حرف هایم خوب دم کشیده بود با کمی هل و زعفران و دوستت دارم! که عطرشان خستگی هایت رابشوردو ببرد.. صدایت کردم نشنیدی.. گوش نسپردی ،از دهان افتاد دور ریختنی شدند! حیفِ حرف ...

عزیز جانم حرف هایم خوب دم کشیده بود با کمی هل و زعفران و دوستت دارم! که عطرشان خستگی هایت رابشوردو ببرد.. صدایت کردم نشنیدی.. گوش نسپردی ،از دهان افتاد دور ریختنی شدند! حیفِ حرف و چای خوش عطری که عاقبتشان دور است!! اسراف است به خدا

۱۸ اردیبهشت 1397
3K