4 روز پیش
1K
یتیمانی که زِ خرمای علی سیر شدند.. کربلا گوشه گودال همه شیر شدند دستشان ظرف پر از شیر ولی فردایی در پی قتل حسین دست به شمشیر شدند...

یتیمانی که زِ خرمای علی سیر شدند.. کربلا گوشه گودال همه شیر شدند دستشان ظرف پر از شیر ولی فردایی در پی قتل حسین دست به شمشیر شدند...

1 هفته پیش
1K
اردیبهشت 1396
3K
اردیبهشت 1396
2K
اردیبهشت 1396
1K
اردیبهشت 1396
2K
اردیبهشت 1396
2K
اردیبهشت 1396
2K
اردیبهشت 1396
2K
اردیبهشت 1396
2K
فروردین 1396
1K
فروردین 1396
3K
فروردین 1396
3K
فروردین 1396
2K
فروردین 1396
2K
فروردین 1396
2K
فروردین 1396
3K
فروردین 1396
2K
j=m: در پیش رضا«زلزله» زانو زد و رفت سر در حرم ضامن آهو زد و رفت تا از دل ما غبار غفلت ببرد در کوی رضا با مژه جارو زد و رفت 💞 @GOLCHIN_B👈

j=m: در پیش رضا«زلزله» زانو زد و رفت سر در حرم ضامن آهو زد و رفت تا از دل ما غبار غفلت ببرد در کوی رضا با مژه جارو زد و رفت 💞 @GOLCHIN_B👈

فروردین 1396
4K
فروردین 1396
2K