سفارش امروز

سفارش امروز

۶ روز پیش
3K
پیتزاالفرادو

پیتزاالفرادو

۳ هفته پیش
3K
پیتزا پنجره تی

پیتزا پنجره تی

۱۴ شهریور 1396
6K
۲۹ مرداد 1396
4K
۲۸ مرداد 1396
2K
امروز(۲۳ذیقعده)روزمخصوص زیارتی امام رضا دِلـَم شِکسته،دلـم رانمی خـری آقا؟ مرابه صحن بهشتـت نِمی بَری آقا؟ اگـرچه غـَرقِ گناهـَم ولی خبردارم تـو آبـِروی کسـی را نمی بـَـری آقا

امروز(۲۳ذیقعده)روزمخصوص زیارتی امام رضا دِلـَم شِکسته،دلـم رانمی خـری آقا؟ مرابه صحن بهشتـت نِمی بَری آقا؟ اگـرچه غـَرقِ گناهـَم ولی خبردارم تـو آبـِروی کسـی را نمی بـَـری آقا

۲۵ مرداد 1396
3K
مابردیم

مابردیم

۲۳ مرداد 1396
5K
یک روز کاری شلوغ

یک روز کاری شلوغ

۱۹ مرداد 1396
5K
کیایادشونه

کیایادشونه

۲۹ تیر 1396
4K
۲۲ تیر 1396
6K
۲۹ خرداد 1396
2K
یتیمانی که زِ خرمای علی سیر شدند.. کربلا گوشه گودال همه شیر شدند دستشان ظرف پر از شیر ولی فردایی در پی قتل حسین دست به شمشیر شدند...

یتیمانی که زِ خرمای علی سیر شدند.. کربلا گوشه گودال همه شیر شدند دستشان ظرف پر از شیر ولی فردایی در پی قتل حسین دست به شمشیر شدند...

۲۵ خرداد 1396
1K
۲۰ اردیبهشت 1396
3K
۱۶ اردیبهشت 1396
2K
۱۳ اردیبهشت 1396
2K
۱۰ اردیبهشت 1396
2K
۹ اردیبهشت 1396
2K
۷ اردیبهشت 1396
2K
۶ اردیبهشت 1396
2K
۴ اردیبهشت 1396
2K