محمدابراهیمی تنهاترازباران

ebrahimi1

ورود ب ویسگون 4 مرداد 98
بدنساز
26 ساله
برای دریافت برنامه و مشاوره ب آدرس اینستاگرام مراجعه فرمایید
@mohamad_ebrahimi_orginali
آیدی تلگرام
@mohamadmeg

در زندگی از چیزهای زیادی می‌ترسیدم و نگران بودم، تا اینکه آنها را تجربه کردم و حالا ترسی از آنها ندارم. از

در زندگی از چیزهای زیادی می‌ترسیدم و نگران بودم، تا اینکه آنها را تجربه کردم و حالا ترسی از آنها ندارم. از " تنهایی" می‌ترسیدم، یاد گرفتم "خود را دوست بدارم" از "شکست" می‌ترسیدم یاد گرفتم "شکست یعنی تلاش نکردن" از"نفرت مردم" می‌ترسیدم یاد گرفتم "بهرحال هر کسی نظری دارد" ...

۲۹ آبان 1398
2K
تنها زمانی “صبور”خواهی شد،🍃 که “صبر”را یک”قدرت”✔ بدانی نه یک “ضعف”…✔ آنچه “ویران مان” می کند🍃 “روزگار” نیست !🍃 حوصله ی “کوچک” برای “آرزوهای بزرگ” ماست …✔⚘🍃
عکس بلند

تنها زمانی “صبور”خواهی شد،🍃 که “صبر”را یک”قدرت”✔ بدانی نه یک “ضعف”…✔ آنچه “ویران مان” می کند🍃 “روزگار” نیست !🍃 حوصله ی “کوچک” برای “آرزوهای بزرگ” ماست …✔⚘🍃

۲۹ آبان 1398
320
۳۰ آبان 1398
5
۳۰ آبان 1398
5
۳۰ آبان 1398
5
۳۰ آبان 1398
5
۳۰ آبان 1398
6
۳۰ آبان 1398
4
۳۰ آبان 1398
6
۳۰ آبان 1398
19
🌹 🌿 🍃 🌾 همیـشـه نباید حرف زد ؛ گاه باید سکوت کرد حرف دل کــه گـفـتـنی نـیـســت ! بــایـــد آدمــش بـاشــد کـسـی کـه بـا یـک نـگــاه کــردن بـه چـشـمــت تـا تــه بـغـضــت را بـفـهـمــد ...

🌹 🌿 🍃 🌾 همیـشـه نباید حرف زد ؛ گاه باید سکوت کرد حرف دل کــه گـفـتـنی نـیـســت ! بــایـــد آدمــش بـاشــد کـسـی کـه بـا یـک نـگــاه کــردن بـه چـشـمــت تـا تــه بـغـضــت را بـفـهـمــد ... !

۲۸ آبان 1398
1K
یه چیزی درباره ادم باهوش: اینه که حرفاشون از نظر ادمای احمق مسخره میاد.🏵🎯

یه چیزی درباره ادم باهوش: اینه که حرفاشون از نظر ادمای احمق مسخره میاد.🏵🎯

۲۸ آبان 1398
189
چه برد شیرینی میشود ❣ اگر در قمار زندگی ❣ تمامم را به تو ببازم ...

چه برد شیرینی میشود ❣ اگر در قمار زندگی ❣ تمامم را به تو ببازم ...

۲۸ آبان 1398
76