فرهاد

eda

مولانا هم که باشی
بالاخره از یه جایی به بعد میگی:
"خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن"

این حساب کاربری خصوصی میباشد