ehsan.dastpak75احسان

ehsan.dastpak75

دل بستن به دیگران اشتباه محضه
این زمانه
صداقت
روراست بودن
برابراست بانابودی خود
دروغ
فریب
باعث پیروزیت میشن
قانون امروزه ی ما چنین هست وبه اصطلاحه دیگر
سزای نیکی بدی هست
پس تامیتوانید دروغ بگیدو بقیه را فریب بدین چراکه صداقت و روراست بودن درکارشما جز شکستن خودتون چیزی در پی نخواهد داشت.
برو پایین

لایک=لایک
فالو=فالو
توهین =بلاک
باتشکر
حالا بکوب روش برو بالا

اخ سی روزل زیتری

اخ سی روزل زیتری

۱۲ ساعت پیش
2K
دلی دارم پراز غم

دلی دارم پراز غم

۲ روز پیش
4K
یک سال پیش بوشهر پارک دانشجو یادش بخیر😢😢😣

یک سال پیش بوشهر پارک دانشجو یادش بخیر😢😢😣

۲ روز پیش
6K
روزای خوب هم میان

روزای خوب هم میان

۲ روز پیش
7K
اخ سی بخت و خواووم

اخ سی بخت و خواووم

۴ روز پیش
1K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
من همینم کسی مشکلی داره بسلامت

من همینم کسی مشکلی داره بسلامت

۵ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
احسان 22دهدشت

احسان 22دهدشت

۶ روز پیش
3K
۶ روز پیش
2K
من لرم زاگرس نشین برنو به دست

من لرم زاگرس نشین برنو به دست

۶ روز پیش
2K
برگشتم

برگشتم

۷ روز پیش
2K