روستای توریستی انار

روستای توریستی انار

۲۰ فروردین 1395
823
روستای توریستی انار

روستای توریستی انار

۴ هفته پیش
2K
میگوید چرا گریه میکنی؟ میگویم اشک ذوق شنیده ای؟ فردا میلاد حبیب خداست. حبیب خدا میدانی یعنی چه؟ میدانی از تمام انسانهایی که آفرید او را دوست خود خواند... محمد دلبر خداست... دلبر خدا بودن ...

میگوید چرا گریه میکنی؟ میگویم اشک ذوق شنیده ای؟ فردا میلاد حبیب خداست. حبیب خدا میدانی یعنی چه؟ میدانی از تمام انسانهایی که آفرید او را دوست خود خواند... محمد دلبر خداست... دلبر خدا بودن بلدی؟ محمد، امین وحی است... رازدار خداوند... میدانی امشب چه شد؟ بتها فروشکست...کاخ کسری فروریخت... ...

۳ هفته پیش
31K

"نفسهایت "مرا دیوانه کرده بیا ! دیوانگی را " دوست دارم" تو "شمع "عشق "سوزان "دلم باش من این "پروانگی " را ، دوست دارم

۲۴ تیر 1398
7K
۱۶ آبان 1398
4K
۱۶ آبان 1398
3K
۴ هفته پیش
3K
...♡×♡×...

...♡×♡×...

۱۹ مهر 1398
11K
💀🍃⌛

💀🍃⌛

۵ مهر 1398
5K
(:

(:

۳ مهر 1398
6K
🍃🚬💧

🍃🚬💧

۲ مهر 1398
6K
عشق فق ی کلام پرسپولیس وسلام😻😻💋❤💅✌

عشق فق ی کلام پرسپولیس وسلام😻😻💋❤💅✌

۳۱ شهریور 1398
6K