🌸 ســــلام 🌸 آخرین صبح مهرماه تون بخیر 🍃 آخرین روز مهرماه رسید 🌸 امیدوارم پایان مهر 🍃 پایان تمام مشکلات باشه 🌸 وشروع ماه جدیدشروع 🍃 بهترینها برای شما خوبان

🌸 ســــلام 🌸 آخرین صبح مهرماه تون بخیر 🍃 آخرین روز مهرماه رسید 🌸 امیدوارم پایان مهر 🍃 پایان تمام مشکلات باشه 🌸 وشروع ماه جدیدشروع 🍃 بهترینها برای شما خوبان

۲۱ ساعت پیش
3K
صبح یعنی همه شهر پر از بوی خداست عابری گفت که این مطلق نادیده کجاست؟ شاپرک پر زد و با رقص خود آهسته سرود چشم دل بازکن این بسته به افکار شماست صبح همگی بخیر ...

صبح یعنی همه شهر پر از بوی خداست عابری گفت که این مطلق نادیده کجاست؟ شاپرک پر زد و با رقص خود آهسته سرود چشم دل بازکن این بسته به افکار شماست صبح همگی بخیر و شادی 💙💙💙💙

۱ روز پیش
7K
🌸سلام دوستان خوبم 💐صبح یکشنبه تون بخیر 🌸و طلوع دیگر از زندگی 💐بر شما خوبان مبارک 🌸الهی خانه امیدتون آباد 💐زندگیتون بر وفق مراد 🌸و برکت فراوان روزی 💐هر روزتان باشد

🌸سلام دوستان خوبم 💐صبح یکشنبه تون بخیر 🌸و طلوع دیگر از زندگی 💐بر شما خوبان مبارک 🌸الهی خانه امیدتون آباد 💐زندگیتون بر وفق مراد 🌸و برکت فراوان روزی 💐هر روزتان باشد

۲ روز پیش
4K
این دنیا عجیبه! تا مریض نشی،گل واست نمیارن... تا گریه نکنی،نوازشت نمی کنن... تا فریاد نکشی،به طرفت برنمی گردن.. تا نمیری،نمی بخشنت...

این دنیا عجیبه! تا مریض نشی،گل واست نمیارن... تا گریه نکنی،نوازشت نمی کنن... تا فریاد نکشی،به طرفت برنمی گردن.. تا نمیری،نمی بخشنت...

۳ روز پیش
2K
سلام آن سلامی که به سین نقش سلامت دارد لام آن لطف و لطافت دارد الفش الفت بی پایانیست میم آن عطر محبت دارد... سلام، صبحتون بخیر و نیکی، روزتون خدایی...💙💐

سلام آن سلامی که به سین نقش سلامت دارد لام آن لطف و لطافت دارد الفش الفت بی پایانیست میم آن عطر محبت دارد... سلام، صبحتون بخیر و نیکی، روزتون خدایی...💙💐

۳ روز پیش
5K
صبحــتان نورانی و رنگین تر از رنگین ڪمان روزتان فرخنده و از مـــهربانی جاودان قلبتان سرشار از آرامشی زیبا شود خنده باشد هدیہ ی امروز بر رخسارتان... آخرین جمعه مهر ماهتون زیبا و با طراوت

صبحــتان نورانی و رنگین تر از رنگین ڪمان روزتان فرخنده و از مـــهربانی جاودان قلبتان سرشار از آرامشی زیبا شود خنده باشد هدیہ ی امروز بر رخسارتان... آخرین جمعه مهر ماهتون زیبا و با طراوت

۴ روز پیش
4K
گر قُرب خدا میطلبی ، دلجو باش وندر پس و پیشِ خلق، نیکوگو باش خواهی که چو صبح، صادقُ‌القول شوی خورشید صفت ، با همه کس یک رو باش سلام صبحتون بخیر

گر قُرب خدا میطلبی ، دلجو باش وندر پس و پیشِ خلق، نیکوگو باش خواهی که چو صبح، صادقُ‌القول شوی خورشید صفت ، با همه کس یک رو باش سلام صبحتون بخیر

۵ روز پیش
4K
تفکری را بکارید و کاری را برداشت کنید؛ کاری را بکارید و عادتی را برداشت کنید؛ عادتی را بکارید و شخصیتی را برداشت کنید؛ شخصیتی را بکارید و سرنوشتی را برداشت کنید.

تفکری را بکارید و کاری را برداشت کنید؛ کاری را بکارید و عادتی را برداشت کنید؛ عادتی را بکارید و شخصیتی را برداشت کنید؛ شخصیتی را بکارید و سرنوشتی را برداشت کنید.

۶ روز پیش
2K
🌸سلامی گرم در طلوعی 🌿زیبا تقدیم شما مهربانان 🌸و سلامی به زیبایی عشق 🌿به لطافت دل مهربانتون 🌸آرزومیکنم 🌿پنجـره دلتـون 🌸همیشه رو 🌿به خوشبختی باز بشه 🌸روزتون سرشار از نعمت های الهی

🌸سلامی گرم در طلوعی 🌿زیبا تقدیم شما مهربانان 🌸و سلامی به زیبایی عشق 🌿به لطافت دل مهربانتون 🌸آرزومیکنم 🌿پنجـره دلتـون 🌸همیشه رو 🌿به خوشبختی باز بشه 🌸روزتون سرشار از نعمت های الهی

۶ روز پیش
4K
🍁 سلام صبح شما بخیر و عافیت. مثل گندم باش! زیر خاک میبَرنش باز میروید پُرتر ، زیر سنگ میبَرنش آرد میشود پُر بهاتر، آتش میزننش نان میشود مطلوب تر ،

🍁 سلام صبح شما بخیر و عافیت. مثل گندم باش! زیر خاک میبَرنش باز میروید پُرتر ، زیر سنگ میبَرنش آرد میشود پُر بهاتر، آتش میزننش نان میشود مطلوب تر ، "ذات" باید ارزشمند باشد تا انسان ارزشمندی باشی.

۷ روز پیش
4K
صبح است☂ کنون بیاکه آوازکنیم یک روزدگر به عشق آغازکنیم برخیز وبیا که غم فراموش شود دراوج صفا وُ❣ مهرپروازکنیم سلام دوستان صبح دوشنبه تون بخیر☂

صبح است☂ کنون بیاکه آوازکنیم یک روزدگر به عشق آغازکنیم برخیز وبیا که غم فراموش شود دراوج صفا وُ❣ مهرپروازکنیم سلام دوستان صبح دوشنبه تون بخیر☂

۱ هفته پیش
3K
خنکای صبح پاییزی همراه بامهربانی رانفس بکش گوش کن صدای بال فرشتگان رامیشنوی امروز روز توست زیرسایبان رحمت خدابایست فرشتگان نویدروزی زیبارابرایت آورده‌اند 🍂 🍂 روز قـشنگتووون بـخیر🍂 🍂

خنکای صبح پاییزی همراه بامهربانی رانفس بکش گوش کن صدای بال فرشتگان رامیشنوی امروز روز توست زیرسایبان رحمت خدابایست فرشتگان نویدروزی زیبارابرایت آورده‌اند 🍂 🍂 روز قـشنگتووون بـخیر🍂 🍂

۱ هفته پیش
3K
سلام صبحتون بهترین و خوشرنگ ترین صبح دنیا با لحظه هایی پرازخوشی و آرزوی سلامتی برای شماخوبان روز و روزگارتان شاد.. روزتون بی نظیر 💙💐💙💐💙💐💙

سلام صبحتون بهترین و خوشرنگ ترین صبح دنیا با لحظه هایی پرازخوشی و آرزوی سلامتی برای شماخوبان روز و روزگارتان شاد.. روزتون بی نظیر 💙💐💙💐💙💐💙

۱ هفته پیش
5K
سلام صبح سه شنبه تون بخیر روزتان پرازعطر گل امروز را به شکرانه هرآنچه خدا داده آغاز کنیـد خدایا امروز سبد زندگی دوستانم را پرکن از سلامتی، جاودانگی موفقیت، پیروزی و خوشبختی 💙💐💙💐💙💐💙

سلام صبح سه شنبه تون بخیر روزتان پرازعطر گل امروز را به شکرانه هرآنچه خدا داده آغاز کنیـد خدایا امروز سبد زندگی دوستانم را پرکن از سلامتی، جاودانگی موفقیت، پیروزی و خوشبختی 💙💐💙💐💙💐💙

۲ هفته پیش
6K
ســلام صبحتون دل انگیز یه روز خوب یه حس خوب یه تن سالم یه روح آرام و بزرگ آرزوی قلبی من برای شما روزتون سرشار از زیبایی 💙💐💙💐💙💐💙

ســلام صبحتون دل انگیز یه روز خوب یه حس خوب یه تن سالم یه روح آرام و بزرگ آرزوی قلبی من برای شما روزتون سرشار از زیبایی 💙💐💙💐💙💐💙

۲ هفته پیش
6K
از نسیم سحر آموختم و شعله شمع رسم شوریدگی و شیوه شیدائی را صبح سر می‌کشد از پشت درختان خورشید تا تماشا کند این بزم تماشائی را #شهریار سلام صبحتون پر شور و نشاط روزتون ...

از نسیم سحر آموختم و شعله شمع رسم شوریدگی و شیوه شیدائی را صبح سر می‌کشد از پشت درختان خورشید تا تماشا کند این بزم تماشائی را #شهریار سلام صبحتون پر شور و نشاط روزتون پر از خبرهای خوب و یهویی‌های پر عشق و شاد 💙💐💙💐💙💐💙

۲ هفته پیش
7K
از بهلول پرسیدند: زندگی آدمی به چه ماند؟ بهلول گفت : به نردبانی دو طرفه که از یک طرف؛ سن بالا میرود و از طرف دیگر ؛ زندگی پایین می آید!

از بهلول پرسیدند: زندگی آدمی به چه ماند؟ بهلول گفت : به نردبانی دو طرفه که از یک طرف؛ سن بالا میرود و از طرف دیگر ؛ زندگی پایین می آید!

۲ هفته پیش
6K
مرا به هیچ بدادی و من هنوز برآنم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم #سعدی

مرا به هیچ بدادی و من هنوز برآنم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم #سعدی

۲ هفته پیش
5K
تو صبح را برای همه زیبا بخواه میبینی چطور کائنات جواب زیبایی برایت باز پس میفرستد هیچ کار نیکی در این دنیا بی پاسخ نخواهد ماند سلام ، صبح زیباتون بخیر و شادی 💙💐💙💐💙💐💙

تو صبح را برای همه زیبا بخواه میبینی چطور کائنات جواب زیبایی برایت باز پس میفرستد هیچ کار نیکی در این دنیا بی پاسخ نخواهد ماند سلام ، صبح زیباتون بخیر و شادی 💙💐💙💐💙💐💙

۲ هفته پیش
7K
بسم رب الحسین

بسم رب الحسین

۲ هفته پیش
4K