صلی الله علیک یافاطمه الزهرا

صلی الله علیک یافاطمه الزهرا

۱۹ ساعت پیش
3K
صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا

صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا

۲۰ ساعت پیش
2K
😄 😀

😄 😀

۱ روز پیش
6K
من انسان قوی هستم ولی گهگاهی دلم میخواهد کسی دستم را بگیرد و بگوید: همه چیز درست خواهد شد... 💕 🌸💕🍃

من انسان قوی هستم ولی گهگاهی دلم میخواهد کسی دستم را بگیرد و بگوید: همه چیز درست خواهد شد... 💕 🌸💕🍃

۲ روز پیش
8K
حال خوبت رابه هیچکس گره نزن یادبگیر؛ بدونِ نیاز به دیگران شاد باشی... بخندی... و امیدوار باشی! باور کن؛ این مردم حوصله ی خودشان را هم ندارند! تو باید خودت دلیلِ اتفاقات خوب زندگی ات ...

حال خوبت رابه هیچکس گره نزن یادبگیر؛ بدونِ نیاز به دیگران شاد باشی... بخندی... و امیدوار باشی! باور کن؛ این مردم حوصله ی خودشان را هم ندارند! تو باید خودت دلیلِ اتفاقات خوب زندگی ات باشی 💕i 🌸💕🍃

۲ روز پیش
8K
🔯 آدما وقتی همونطوری که باهات رفتار کردن باهاشون رفتار میکنی عصبانی میشن!! ✦❀•┈┈┈•✦❀

🔯 آدما وقتی همونطوری که باهات رفتار کردن باهاشون رفتار میکنی عصبانی میشن!! ✦❀•┈┈┈•✦❀

۳ روز پیش
8K
پرسیدی : چرا می نویسی؟ گفتم : خیلی حرف ها هست که نمی توان گفت اما می توان نوشت اما این روزها فهمیده ام خیلی حرف ها را نه می شود گفت ونه نوشت ✦❀•┈┈┈•✦❀

پرسیدی : چرا می نویسی؟ گفتم : خیلی حرف ها هست که نمی توان گفت اما می توان نوشت اما این روزها فهمیده ام خیلی حرف ها را نه می شود گفت ونه نوشت ✦❀•┈┈┈•✦❀

۳ روز پیش
9K
اگر به جای گفتن: دیوار موش دارد و موش گوش دارد، بگوییم:

اگر به جای گفتن: دیوار موش دارد و موش گوش دارد، بگوییم: "فرشته ها در حال نوشتن هستند..." نسلی از ما متولد خواهد شد که به جای مراقبت مردم، "مراقبت خدا" را در نظر دارد! قصه از جایی تلخ شد که در گوش یکدیگر با عصبانیت خواندیم: *بچه را ول ...

۳ روز پیش
7K
زندگے نمایشے ست کہ هیچ تمرینے براے آن وجود ندارد پس آواز بخوان اشک بریز برقص بخند و با تمام وجود زندگے کن قبل ازآنکہ پرده ها فرود آیند و نمایش تو بدون هیچ تشویقے ...

زندگے نمایشے ست کہ هیچ تمرینے براے آن وجود ندارد پس آواز بخوان اشک بریز برقص بخند و با تمام وجود زندگے کن قبل ازآنکہ پرده ها فرود آیند و نمایش تو بدون هیچ تشویقے بہ پایان برسد •

۳ روز پیش
7K
۴ روز پیش
10K
۴ روز پیش
10K
😀

😀

۵ روز پیش
5K
نامردی به قیافه که نیس👍

نامردی به قیافه که نیس👍

۵ روز پیش
6K
کسی که بیشتر از تو خوشحال هست زندگیش آسانتر نیست ، بلکه او.... فقط یاد گرفته است که چگونه با مشکلاتش کنار بیاید.

کسی که بیشتر از تو خوشحال هست زندگیش آسانتر نیست ، بلکه او.... فقط یاد گرفته است که چگونه با مشکلاتش کنار بیاید. "تفاوت در نگاه هاست"

۵ روز پیش
10K
‏آدم از یه سنی به بعد، هرچی بزرگتر میشه، دنیاش کوچیکتر میشه♥️

‏آدم از یه سنی به بعد، هرچی بزرگتر میشه، دنیاش کوچیکتر میشه♥️

۵ روز پیش
8K
مرسی نازگلیم😍 مرسی پریساییم😍

مرسی نازگلیم😍 مرسی پریساییم😍

۶ روز پیش
6K
مرسی علی😍

مرسی علی😍

۷ روز پیش
5K
مرسی علی😍 مرسی مریمیم😍

مرسی علی😍 مرسی مریمیم😍

۷ روز پیش
6K
مرسی سوگندیم😍 مرسی بارانیم😍

مرسی سوگندیم😍 مرسی بارانیم😍

۷ روز پیش
6K
#تولدمون_مبارک 11/24

#تولدمون_مبارک 11/24

۷ روز پیش
9K