یادتـــــــــــــــــــــ باشه؛ ♠️مشڪلات هم مثل همه چیز تاریخ ♠️انقضا دارن پس هر وقت عرصه بهت تنگ شد این جمله رو با خودت تڪرار کن این نیز بگذرد 💞

یادتـــــــــــــــــــــ باشه؛ ♠️مشڪلات هم مثل همه چیز تاریخ ♠️انقضا دارن پس هر وقت عرصه بهت تنگ شد این جمله رو با خودت تڪرار کن این نیز بگذرد 💞

۶ بهمن 1396
3K
صدا کن اسمــــ❤️ــــــــم را تا من به یک دنیا ❤️❤️:❤️❤️ بگم ساکـــــــــــت.. . عشـ❤️ــقم صدام کرد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

صدا کن اسمــــ❤️ــــــــم را تا من به یک دنیا ❤️❤️:❤️❤️ بگم ساکـــــــــــت.. . عشـ❤️ــقم صدام کرد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۶ بهمن 1396
3K
اسد دچار حادثه شد

اسد دچار حادثه شد

۲۴ دی 1396
4K
اسد کارش تمومه

اسد کارش تمومه

۲۴ دی 1396
4K
اسد هنوز نمرده! تا فهمیدم وقتی پول و پارتی نداشته باشی هیچی نیستی... بیمار بغلیم حالش بهتر از من بود ولی چون پول دار بودو پارتی داشت همین که وارد بیمارستان شد زنگ زد سریع ...

اسد هنوز نمرده! تا فهمیدم وقتی پول و پارتی نداشته باشی هیچی نیستی... بیمار بغلیم حالش بهتر از من بود ولی چون پول دار بودو پارتی داشت همین که وارد بیمارستان شد زنگ زد سریع دکترش اومد ولی من 😐😣

۲۴ دی 1396
4K
اسد فقط خدا داره...

اسد فقط خدا داره...

۲۴ دی 1396
4K
اسد دیگه دست نداره 😣😣😣

اسد دیگه دست نداره 😣😣😣

۲۴ دی 1396
3K
این کوزه ترک خورد! چه جای نگرانی است من ساخته از خاک کویرم که بمیرم خاموش مکن آتش افروخته ام را بگذار بمیرم که بمیرم که بمیرم

این کوزه ترک خورد! چه جای نگرانی است من ساخته از خاک کویرم که بمیرم خاموش مکن آتش افروخته ام را بگذار بمیرم که بمیرم که بمیرم

۲۴ دی 1396
3K
بالشت تختم خونیه معلوم نیست از زیر سر کی بلند کردن آوردن 😂😂بخندم یا گریه کنم😭😭

بالشت تختم خونیه معلوم نیست از زیر سر کی بلند کردن آوردن 😂😂بخندم یا گریه کنم😭😭

۲۵ دی 1396
4K
دکتر هنوز نیومده... نمیدونم بخندم یا گریه کنم 😂 😂 😭😭😭

دکتر هنوز نیومده... نمیدونم بخندم یا گریه کنم 😂 😂 😭😭😭

۲۵ دی 1396
3K
رفتم اتاق عمل دکتر اومد زخممو دید گفت دکتر اورژانس اشتباه تشخیص داده عصبتم قطع شده من الان میتونم رگاتو تمیز کنم و بخیه بدم بعد برو آمل اونجا دستگاه داریم برای پیوند عصب هزینش ...

رفتم اتاق عمل دکتر اومد زخممو دید گفت دکتر اورژانس اشتباه تشخیص داده عصبتم قطع شده من الان میتونم رگاتو تمیز کنم و بخیه بدم بعد برو آمل اونجا دستگاه داریم برای پیوند عصب هزینش میشه ۶ تومن فکراتو بکن فقط ۴ روز وقت داری عصبو پیوند بزنیم ☺ خدایا ...

۲۵ دی 1396
15K
اون زخمی که الان تو قلبمه خیلی بزرگ تر از این زخمی که رو دستمه😑😑

اون زخمی که الان تو قلبمه خیلی بزرگ تر از این زخمی که رو دستمه😑😑

۲۵ دی 1396
15K
اسد در اوج سختی ها بازهم می خندد ...😃 😃 😃

اسد در اوج سختی ها بازهم می خندد ...😃 😃 😃

۲۵ دی 1396
7K
دنیا از دید اسد

دنیا از دید اسد

۲۵ دی 1396
13K
دنیا از دید اسد

دنیا از دید اسد

۲۵ دی 1396
13K