وقتی نصفه شبه و تو خوابگاهی و خوابت نمیبره
عکس بلند

وقتی نصفه شبه و تو خوابگاهی و خوابت نمیبره

۲ هفته پیش
4
خوب نیست...ولی میرم

خوب نیست...ولی میرم

۳ هفته پیش
4
اگه کسی هست بگهههه

اگه کسی هست بگهههه

۳ هفته پیش
4
آخه چرااآا؟

آخه چرااآا؟

۴ هفته پیش
4
کی مث منههه؟

کی مث منههه؟

۲۲ آبان 1398
4
فقط چند روز....

فقط چند روز....

۱۸ آبان 1398
4
کی موافقه؟؟

کی موافقه؟؟

۷ آبان 1398
4
سوالایی که نباید از کسی بپرسیم..

سوالایی که نباید از کسی بپرسیم..

۵ آبان 1398
4
همونم

همونم

۲۹ مهر 1398
4
بچهه هاااااااا من برگشتمممممم

بچهه هاااااااا من برگشتمممممم

۲۹ مهر 1398
6
۲۸ اردیبهشت 1398
4
بایدبدجنس باشی تاعاشقت باشن بایدخیانت کنی تادیوونه ات باشن بایددروغ بگی تاهمیشه توفکرت باشن بایدهی رنگ عوض کنی تادوستت داشته باشن اگه ساده ای اگه باوفایی اگه۱رنگی همیشه تنهایی…

بایدبدجنس باشی تاعاشقت باشن بایدخیانت کنی تادیوونه ات باشن بایددروغ بگی تاهمیشه توفکرت باشن بایدهی رنگ عوض کنی تادوستت داشته باشن اگه ساده ای اگه باوفایی اگه۱رنگی همیشه تنهایی…

۲۸ اردیبهشت 1398
4
با آرزوی بهترین ها برای داداش مهدی جون @mehdi0863

با آرزوی بهترین ها برای داداش مهدی جون @mehdi0863

۸ دی 1397
4
ممنون که هستی داداشی @mehdi0863

ممنون که هستی داداشی @mehdi0863

۲ دی 1397
4
۲۹ مهر 1397
4
۵ مهر 1397
4
۵ مهر 1397
4
بدون مخاطب

بدون مخاطب

۵ مهر 1397
4
۲ مهر 1397
4
۲ مهر 1397
4