بفرمایید دلتون خنک شد ممنوع التصویر شدم...😐

بفرمایید دلتون خنک شد ممنوع التصویر شدم...😐

14 ساعت پیش
2K
وقتی واس آیفون 7 یه قاب ده تومنی میگیری😂😂

وقتی واس آیفون 7 یه قاب ده تومنی میگیری😂😂

14 ساعت پیش
2K
‏مقصود تویی عید و مسافرت بهانه ست...

‏مقصود تویی عید و مسافرت بهانه ست...

14 ساعت پیش
4K
گرمه.... #تابستان #هوای_گرم #استخر #یخ

گرمه.... #تابستان #هوای_گرم #استخر #یخ

14 ساعت پیش
2K
خداحافظ ای همنشین من ....😢😭

خداحافظ ای همنشین من ....😢😭

14 ساعت پیش
4K
دلخوش به جمع‌کردن یک مشت «آرزو» این «شادیِ» حقیر، همین است زندگی... #فاضل_نظری

دلخوش به جمع‌کردن یک مشت «آرزو» این «شادیِ» حقیر، همین است زندگی... #فاضل_نظری

14 ساعت پیش
5K
علت کینه نظام سلطه از #حجاب آن است که #افزایش_هرزگی موجب #کاهش_مقاومت میشود. #بی_حجاب شدن هنر نیست؛ غیر محجبه در عالم زیاد است! این حجاب است که حرف تازه جهان امروز است. #حاج_آقا_پناهیان #چادر #حجاب ...

علت کینه نظام سلطه از #حجاب آن است که #افزایش_هرزگی موجب #کاهش_مقاومت میشود. #بی_حجاب شدن هنر نیست؛ غیر محجبه در عالم زیاد است! این حجاب است که حرف تازه جهان امروز است. #حاج_آقا_پناهیان #چادر #حجاب #عفاف #چهارشنبه_های_سفید #چهارشنبه_های_سیاه #من_حجاب_را_دوست_دارم

14 ساعت پیش
8K
فحش اگر بدهند آزادی بیان است، جواب اگر بدهی بی فرهنگی است! سوالی اگر بکنند آزاد اندیشند، سوال اگر بکنی تفتیش عقاید! تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند، جواب اگر بدهی دروغگویی! مسخره ات بکنند ...

فحش اگر بدهند آزادی بیان است، جواب اگر بدهی بی فرهنگی است! سوالی اگر بکنند آزاد اندیشند، سوال اگر بکنی تفتیش عقاید! تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند، جواب اگر بدهی دروغگویی! مسخره ات بکنند انتقاد است، جواب اگر بدهی بی جنبه ای! اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند، اگر ...

15 ساعت پیش
5K
فحش اگر بدهند آزادی بیان است، جواب اگر بدهی بی فرهنگی است! سوالی اگر بکنند آزاد اندیشند، سوال اگر بکنی تفتیش عقاید! تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند، جواب اگر بدهی دروغگویی! مسخره ات بکنند ...

فحش اگر بدهند آزادی بیان است، جواب اگر بدهی بی فرهنگی است! سوالی اگر بکنند آزاد اندیشند، سوال اگر بکنی تفتیش عقاید! تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند، جواب اگر بدهی دروغگویی! مسخره ات بکنند انتقاد است، جواب اگر بدهی بی جنبه ای! اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند، اگر ...

15 ساعت پیش
3K
وصفـ ابهتــ این همه فضیلتــ را بانوے #چادرے نہ ڪلیله و دمنـہ میشود جا داد نـہ در دیـوان بلنـدے از حافظ تو حسن تعلیـل لبخند خـدایے تمامتــ در دیوانے به نام خدا خلاصه میشوے #چادر ...

وصفـ ابهتــ این همه فضیلتــ را بانوے #چادرے نہ ڪلیله و دمنـہ میشود جا داد نـہ در دیـوان بلنـدے از حافظ تو حسن تعلیـل لبخند خـدایے تمامتــ در دیوانے به نام خدا خلاصه میشوے #چادر #حجاب #عفاف #چهارشنبه_های_سفید #چهارشنبه_های_سیاه #من_حجاب_را_دوست_دارم

15 ساعت پیش
3K
«ﺍُﻃﻠِﺐُ ﺍﻟﻌﺸﻖ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻤﻬﺪِ ﺍﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ» ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺷﻮﺩ... #فاضل_نظری #زیارت#سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#اعتماد#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

«ﺍُﻃﻠِﺐُ ﺍﻟﻌﺸﻖ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻤﻬﺪِ ﺍﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ» ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺷﻮﺩ... #فاضل_نظری #زیارت#سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#اعتماد#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

15 ساعت پیش
8K
هی رد شو از این کوچه و هی دل ببر از ما تو فلسفه‌ی بودنِ این پنجره‌هایی... #امین_پورحاجی

هی رد شو از این کوچه و هی دل ببر از ما تو فلسفه‌ی بودنِ این پنجره‌هایی... #امین_پورحاجی

15 ساعت پیش
7K
دست های تو تنها حاجتیست که می شود به آن دخیل بست #محسن_حسینخانی #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#اعتماد#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

دست های تو تنها حاجتیست که می شود به آن دخیل بست #محسن_حسینخانی #سیاست_های_زنانه#خطبه_عقد#مهریه#مَهر_السُنه#جهل#زمان_جاهلی#همسر#همسفر#محبت#عروس#داماد#تراوش_محبت#خانواده#آرامش#اعتماد#لبخند#زندگی#حدیث_عشق#حضرت_یار#لِتَسکُنوُا_اِلَیها

16 ساعت پیش
8K
صورت خود را بپوشان صورت چون ماه خود عده ای در رویت ماه به مشکل خورده اند #شیرین_رازدشت #چادر #حجاب #عفاف #چهارشنبه_های_سفید #چهارشنبه_های_سیاه #من_حجاب_را_دوست_دارم

صورت خود را بپوشان صورت چون ماه خود عده ای در رویت ماه به مشکل خورده اند #شیرین_رازدشت #چادر #حجاب #عفاف #چهارشنبه_های_سفید #چهارشنبه_های_سیاه #من_حجاب_را_دوست_دارم

16 ساعت پیش
4K
آنــقــدر چادر قشنگت می‌کند بانـــوی مــــن دوسـٺ دارم پیـش مـن هم چادری باشـی گلـم #چادر #حجاب #عفاف #چهارشنبه_های_سفید #چهارشنبه_های_سیاه #من_حجاب_را_دوست_دارم

آنــقــدر چادر قشنگت می‌کند بانـــوی مــــن دوسـٺ دارم پیـش مـن هم چادری باشـی گلـم #چادر #حجاب #عفاف #چهارشنبه_های_سفید #چهارشنبه_های_سیاه #من_حجاب_را_دوست_دارم

16 ساعت پیش
4K
#️کودکان_را_به_زور_بوس_نکنید ‼️ زمانی که کودکان به زور بوسیده میشوند ناخوآگاه یاد میگیرند در آینده تسلیم تمایلات دیگران شوند ‼️

#️کودکان_را_به_زور_بوس_نکنید ‼️ زمانی که کودکان به زور بوسیده میشوند ناخوآگاه یاد میگیرند در آینده تسلیم تمایلات دیگران شوند ‼️

16 ساعت پیش
5K
تـابـسـتـونـ بـا تـــیــر شـروع مـیـشـهــ.... و تــیــر بـا کـمـونـ لـبـخـنـد #تــُــو رهـا مـیـشـهــ #لبخندبزن_جــــانـــا

تـابـسـتـونـ بـا تـــیــر شـروع مـیـشـهــ.... و تــیــر بـا کـمـونـ لـبـخـنـد #تــُــو رهـا مـیـشـهــ #لبخندبزن_جــــانـــا

16 ساعت پیش
384
در ششم تیر ماه سال 1360 حضرت آقا توسط گروه فرقان در مسجد ابوذر تهران مورد سوء قصد قرار گرفتند، اما تقدیر الهی چنین بود که ایشان برای آینده نظام حفظ شوند.

در ششم تیر ماه سال 1360 حضرت آقا توسط گروه فرقان در مسجد ابوذر تهران مورد سوء قصد قرار گرفتند، اما تقدیر الهی چنین بود که ایشان برای آینده نظام حفظ شوند.

16 ساعت پیش
7K
آسانترین راه برای تشخیص #قهوه اصل🤔 در یک لیوان «آب سرد» یک قاشق قهوه بریزید اگر پودر قهوه روی سطح آب شناور ماند، اصل است و اگر ته نشین شده و رنگ آب به سرعت ...

آسانترین راه برای تشخیص #قهوه اصل🤔 در یک لیوان «آب سرد» یک قاشق قهوه بریزید اگر پودر قهوه روی سطح آب شناور ماند، اصل است و اگر ته نشین شده و رنگ آب به سرعت سیاه شد، قهوه تقلبی است !

21 ساعت پیش
3K
برخلاف باور عموم، #قرمز_شدن_چشم_ها بعد از بیرون آمدن از استخـــــر به علت #کلر نیست ! بلکه به دلیل #ادرار موجود در #آب_استخر است ! 😐 #تابستان #هوای_گرم #شنا #تفریح

برخلاف باور عموم، #قرمز_شدن_چشم_ها بعد از بیرون آمدن از استخـــــر به علت #کلر نیست ! بلکه به دلیل #ادرار موجود در #آب_استخر است ! 😐 #تابستان #هوای_گرم #شنا #تفریح

21 ساعت پیش
549