روحِ

exo_bts_kooki_lay102030

بعـضیـآ هسـتن سیـگار میـکشنـ
چـون زندگـے واسـشون تمومہ
.
بعضیـآ هسـتن دپـرسـ
چونـ بهـتریـناشونـ ولـشون کردنـ
.
بعضیـآ هسـتن نـآ امیـدن
چـون تنهـآ امیـد زندگـیشون نیسـت(-:
.
بعضیـآ هسـتن بازے جنگـے،بـازیـ میکنـن
بعضیـا هسـتن خوشحـالـن
بعضـیا هستنـ بازیـ ترسناکـ بازیـ میکنـن
بعضیـا هستنـ فیلمـ ترسناکـ میبینـن
بعضـیا هستنـ امیـد دارنـ
بعضـیا هستنـ بهتریـنن چونـ بهتریـنارو دارنـ
بعضـیا درستـ عینـ منـو و تـو((:
.
سیـع کنـ شـاد بـاشیـ
فـک کـن فـردا اخرینـ روزتہ
بہترین روزارو بـرای خودتـ رقمـ بزنـ
هیچوقتـ نا امیـد نشـو
هیچـوقت تـسلیم نشـو(:
#sᴇтαʀᴇн
.
.
.
یـع پاتـریڪ خنـگ دارمـ یعنـے همـہ چیـ دارمـ
پاتـریکم: @missourir
.
.
.
یع میمـون بایـد تو زندگیـت باشہ تـا خوشحالـ باشـے
میـمونم: @.KinG_Tae.
.
.
.
یـہ احمـق گوزمشنگ اگه تو زندگیـت نباشہ کہ زندگیـت دپِ
گوزمشنگم: @Star.59789150
.
.
.
یـہ خـر بایـد تو زندگـیت باشہ کہ سوارشـ بشـی
خـرِ مشنگمـ: @zhizha.exol

-چیزۍ میکشۍ🎨🚬 +چطور؟👀💋 -عآخہ نوشتہ هآت نوشتہ هآے یہ عآدم عآدے نیس-.-😿💜 +آهآ عآره من درد میکشم🙊🌹 #sᴇтαʀᴇн

-چیزۍ میکشۍ🎨🚬 +چطور؟👀💋 -عآخہ نوشتہ هآت نوشتہ هآے یہ عآدم عآدے نیس-.-😿💜 +آهآ عآره من درد میکشم🙊🌹 #sᴇтαʀᴇн

۱۸ ساعت پیش
3K
مـُردے💔 ولـے بـرا منـ هنوز زنـده اے😿 #sᴇтαʀᴇн

مـُردے💔 ولـے بـرا منـ هنوز زنـده اے😿 #sᴇтαʀᴇн

۱ روز پیش
4K
اقاا اونجا که درسا به پیمان میگه با من ازدواج میکنی بعد میشهه😭😭💔فیلمم نصفه نیمه دان شده بود

اقاا اونجا که درسا به پیمان میگه با من ازدواج میکنی بعد میشهه😭😭💔فیلمم نصفه نیمه دان شده بود

۱ روز پیش
5K
یِ روز خُب هـَمـرآہ بـآ خـُـودَمـ👐😐💔 #sᴇтαʀᴇн

یِ روز خُب هـَمـرآہ بـآ خـُـودَمـ👐😐💔 #sᴇтαʀᴇн

۲ روز پیش
8K
مـنو اجیـم😍❤ @Jiyeon_Lisa #sᴇтαʀᴇн

مـنو اجیـم😍❤ @Jiyeon_Lisa #sᴇтαʀᴇн

۲ روز پیش
5K
#پست_اخر #حقیقت سـلام دوستـآن من میخـوام یهـ چیـزیو بهـتون بگمـ کہ صددرصد فحشم میدین میخواستمـ بگمـ منـ یہ**پسـرم** ارهـ یه پسـر ۲۰سالہ که از طریق دوست دخترشـ اکسوال شد من اصـلا اکسورو دوست ندارم دوسش ...

#پست_اخر #حقیقت سـلام دوستـآن من میخـوام یهـ چیـزیو بهـتون بگمـ کہ صددرصد فحشم میدین میخواستمـ بگمـ منـ یہ**پسـرم** ارهـ یه پسـر ۲۰سالہ که از طریق دوست دخترشـ اکسوال شد من اصـلا اکسورو دوست ندارم دوسش دارم خیلی ولی انچنانی نـ😔😊من تا حالا داداشای هموتون بودم و رل سانیـ من نمیتونستم ...

۲ روز پیش
6K
سـر تـو مهـمہ سـر ما مهمـ نـے؟ #sᴇтαʀᴇн

سـر تـو مهـمہ سـر ما مهمـ نـے؟ #sᴇтαʀᴇн

۲ روز پیش
4K
سـالـی و نیـت برا فاطی هیو #سالی #نیت #انچارتد #sᴇтαʀᴇн

سـالـی و نیـت برا فاطی هیو #سالی #نیت #انچارتد #sᴇтαʀᴇн

۳ روز پیش
7K
پاتریڪ:چرا ما اگہ ناراحتمـ باشیمـ الڪے میخندیمـ؟°🤖🌸 بابـ:چونـ نمیخوایمـ با غمگینـ بودنمونـ بقیرو همـــ ناراحتـ کنیمـ°😌🐾 #sᴇтαʀᴇн

پاتریڪ:چرا ما اگہ ناراحتمـ باشیمـ الڪے میخندیمـ؟°🤖🌸 بابـ:چونـ نمیخوایمـ با غمگینـ بودنمونـ بقیرو همـــ ناراحتـ کنیمـ°😌🐾 #sᴇтαʀᴇн

۳ روز پیش
6K
خـل و چـل کـے بودیـم مـآ؟😂 @missourir عاشقـتم الـاخ روانـے😻😹😹 #sᴇтαʀᴇн #انچارتد #نیت #کراش #موقت

خـل و چـل کـے بودیـم مـآ؟😂 @missourir عاشقـتم الـاخ روانـے😻😹😹 #sᴇтαʀᴇн #انچارتد #نیت #کراش #موقت

۴ روز پیش
9K
لـوهـان لـاور بـودن یعنـی↓💔 یعنی عکس هونهانو ببینی و اشکت بیاد که الان پیش هم نیستن یعنی تـلاش کنی مثل لوهانـت چون اون همیشه با تلاش به جای موفقی رسید:( یعنـی هیچـوقت تسـلیـم نـشی:[ یعنی ...

لـوهـان لـاور بـودن یعنـی↓💔 یعنی عکس هونهانو ببینی و اشکت بیاد که الان پیش هم نیستن یعنی تـلاش کنی مثل لوهانـت چون اون همیشه با تلاش به جای موفقی رسید:( یعنـی هیچـوقت تسـلیـم نـشی:[ یعنی هیچوقتـ گریـہ نکنـے ولی بغض تـو گـلوت بآشہ:'( یعنـی هیچـوقت نتـرسی و حاضری ضربه ببینی ...

۴ روز پیش
5K
مـنو ایـن عنـو یهـویـے😹👊 عبضـے رو نیـگآ دارهـ کجارو نیـگآ میکنہ😧😹✌✌ #sᴇтαʀᴇн

مـنو ایـن عنـو یهـویـے😹👊 عبضـے رو نیـگآ دارهـ کجارو نیـگآ میکنہ😧😹✌✌ #sᴇтαʀᴇн

۵ روز پیش
5K
گـل اولـ:علـیپور گلـ دومـ:مسـلمانـ گلـ سـوم:فــرشــاد پرسـپولـیس:۳ نفـت تهـران:۰ #sᴇтαʀᴇн

گـل اولـ:علـیپور گلـ دومـ:مسـلمانـ گلـ سـوم:فــرشــاد پرسـپولـیس:۳ نفـت تهـران:۰ #sᴇтαʀᴇн

۶ روز پیش
4K
بـچمم مثـل خودمـ انـچارتـد بازی کنہ😻😹 #sᴇтαʀᴇн

بـچمم مثـل خودمـ انـچارتـد بازی کنہ😻😹 #sᴇтαʀᴇн

۷ روز پیش
7K
امشب تولد توست و باز من کنارت نیستم امشب تو شادمانی و باز در دلت نیستم 🎊تولدت مبارک🎊 پلک جهان می پرید دلش گواهی میداد اتفاقی می افتد اتفاقی می افتد و فرشته ای از ...

امشب تولد توست و باز من کنارت نیستم امشب تو شادمانی و باز در دلت نیستم 🎊تولدت مبارک🎊 پلک جهان می پرید دلش گواهی میداد اتفاقی می افتد اتفاقی می افتد و فرشته ای از آسمان فرود آمد 🎈تولدت مبارک فرشـتہ زمینـے🎈 تولـدت تو بهتریـن روز توسـت🎉 تـولدت توسـت و ...

۱ هفته پیش
9K
بآ خِیـلیآ میشِہ عآقِلانِـہ صُحْبَتــ کَـرد😌 وَلــے فَقَط بآ یِه‍ نَفـَر میشِهـ🌀 دیـوونِہ بآزے دَراورد💞 #sᴇтαʀᴇн #دیونہ_بازے

بآ خِیـلیآ میشِہ عآقِلانِـہ صُحْبَتــ کَـرد😌 وَلــے فَقَط بآ یِه‍ نَفـَر میشِهـ🌀 دیـوونِہ بآزے دَراورد💞 #sᴇтαʀᴇн #دیونہ_بازے

۱ هفته پیش
5K
←←یه قلب {شکســـــــــته}√ : ←←یه اتاق {دربســــــــــته}√ : ↑↑یه لبخند مرده↓↓ ←←یه صدای {خســــــــته}√ : ←←یه نگاه {خیــــــس}× : ←←خاطرات اونی ک٫ {نـیـــــس}× : ↑↑یه سیگار تو دست↓↓ ←←حالا درداتو {بنویـــــــس}× : ←↑یه غروری که ...

←←یه قلب {شکســـــــــته}√ : ←←یه اتاق {دربســــــــــته}√ : ↑↑یه لبخند مرده↓↓ ←←یه صدای {خســــــــته}√ : ←←یه نگاه {خیــــــس}× : ←←خاطرات اونی ک٫ {نـیـــــس}× : ↑↑یه سیگار تو دست↓↓ ←←حالا درداتو {بنویـــــــس}× : ←↑یه غروری که {شکست}∆ : ←↑برا اونی ک {دل نبست}∆ : #sᴇтαʀᴇн

۴ هفته پیش
7K
+عِلــَتِ مـَرّگـ ْاینـ دُختَرهــ؟¿🎈 ✨ -خـَفِگْْے بَـراثـَرِ فِـشٰـاِر بـُغّْض💔🍃 #sᴇтαʀᴇн

+عِلــَتِ مـَرّگـ ْاینـ دُختَرهــ؟¿🎈 ✨ -خـَفِگْْے بَـراثـَرِ فِـشٰـاِر بـُغّْض💔🍃 #sᴇтαʀᴇн

۳ تیر 1396
9K
Dream as if you'll live forever Live as if you'll die today.🙈💫 _____________________ جوری رویا پردازی کن که انگار تا ابد زندگی میکنی و جوری زندگی کن که انگار امروز میمیری🙈💫 #روبـے_رز

Dream as if you'll live forever Live as if you'll die today.🙈💫 _____________________ جوری رویا پردازی کن که انگار تا ابد زندگی میکنی و جوری زندگی کن که انگار امروز میمیری🙈💫 #روبـے_رز

۲ تیر 1396
7K
He wants you !!!! Any excuse to stay*-^🚀 🌴 آنکه تو را میخواهد به هر بهانه ای میماند*-^💧 🍕 #luhan_star

He wants you !!!! Any excuse to stay*-^🚀 🌴 آنکه تو را میخواهد به هر بهانه ای میماند*-^💧 🍕 #luhan_star

۲۰ خرداد 1396
7K