تولدت مبارک یودا❤️😍 happychanyeolday

تولدت مبارک یودا❤️😍 happychanyeolday

۲ هفته پیش
3K
بچم گناااه داره خااا😂😂💘😐 پ.ن.حرف جیمین😂😐😂💞

بچم گناااه داره خااا😂😂💘😐 پ.ن.حرف جیمین😂😐😂💞

۱۸ آبان 1396
6K
به به نقی معمووولی😂😂😐 دی او معمولیییی😂😂😐💘😄

به به نقی معمووولی😂😂😐 دی او معمولیییی😂😂😐💘😄

۱۸ آبان 1396
5K
اشتباه کردم از اول باور نکردم :( ❤️

اشتباه کردم از اول باور نکردم :( ❤️

۱۸ آبان 1396
6K
نعععع من همه اشون رو با هم میخوام😭💔 شما چی؟ تائو💜 کریس💚 لوهان💛

نعععع من همه اشون رو با هم میخوام😭💔 شما چی؟ تائو💜 کریس💚 لوهان💛

۱۸ آبان 1396
5K
واقعا که عین حقیقته😂😂😐😶 کیا اینطورین؟😎 خرخونا؟🤓 هیچکدام؟🙂 سوال بعدی؟

واقعا که عین حقیقته😂😂😐😶 کیا اینطورین؟😎 خرخونا؟🤓 هیچکدام؟🙂 سوال بعدی؟

۱۸ آبان 1396
4K
یعنی عاشقه این عکس شدم😐😂

یعنی عاشقه این عکس شدم😐😂

۱۸ آبان 1396
3K
عیــن حقیقــته لامصب هی میگن اینا چین بفرست 😂😐منم از همون دیبوت تا الانو میفرستم😩💘

عیــن حقیقــته لامصب هی میگن اینا چین بفرست 😂😐منم از همون دیبوت تا الانو میفرستم😩💘

۱۸ آبان 1396
3K
کیا اینجورین دستا بالا🙋🙋‍♂🙌🏻 پ.ن:ووووش چه ملوس خوابیدن😍😻 لوهانم💔😥😢 به امید اینکه امروز صب مد تعطیل بشه😂🎉 میدونم محاله ولی آرزو بر همه الان عیب نیست😜

کیا اینجورین دستا بالا🙋🙋‍♂🙌🏻 پ.ن:ووووش چه ملوس خوابیدن😍😻 لوهانم💔😥😢 به امید اینکه امروز صب مد تعطیل بشه😂🎉 میدونم محاله ولی آرزو بر همه الان عیب نیست😜

۱۸ آبان 1396
3K
سگم نشدیم😑🖕🏿

سگم نشدیم😑🖕🏿

۱۸ آبان 1396
3K
یکیی به من بگه چرااا😂؟ عاخه چرا اونجا😂🌈✨😐 به قول خود کسی که عکسو ساخته منم همیشه میترسیدم سر اجرای مانستر الان لیز بخوره یا بیوفته رو سهون😂😐

یکیی به من بگه چرااا😂؟ عاخه چرا اونجا😂🌈✨😐 به قول خود کسی که عکسو ساخته منم همیشه میترسیدم سر اجرای مانستر الان لیز بخوره یا بیوفته رو سهون😂😐

۱۸ آبان 1396
3K
بفرستین برای سیب زمینی ها😂😂😂

بفرستین برای سیب زمینی ها😂😂😂

۱۸ آبان 1396
3K
معمولا سکای میگنااا😑😶 ولی کاسه هم قابل قبولع😁💦 کاسه شیپرا🙌🏻

معمولا سکای میگنااا😑😶 ولی کاسه هم قابل قبولع😁💦 کاسه شیپرا🙌🏻

۱۸ آبان 1396
3K
I'm Black girl yeah💣🔫

I'm Black girl yeah💣🔫

۱۸ آبان 1396
5K
واسه ماریای من @bts.army.jin

واسه ماریای من @bts.army.jin

۱۸ آبان 1396
5K
لیسای بی دندون😂😂😂
عکس بلند

لیسای بی دندون😂😂😂

۱۸ آبان 1396
3K
بفلمایید پاپکورن.بیاید.باهم.بخوریم.مممم😊

بفلمایید پاپکورن.بیاید.باهم.بخوریم.مممم😊

۱۲ آبان 1396
4K
نوشته سلام

نوشته سلام

۵ آبان 1396
3K
من و سگم

من و سگم

۲۸ مهر 1396
4K
تفاوت را احساس کنید😂

تفاوت را احساس کنید😂

۲۵ مهر 1396
7K